ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับการเรียกร้องหาคนดีในปัจจุบัน

หากท่านอาจารย์ป๋วยยังมีชีวิตอยู่จวบจนปัจจุบันแล้ว วันที่ 9 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมาก็จะเป็นวันครบรอบ 94 ปีของท่าน แต่น่าเสียดายที่ท่านจากโลกนี้ไปแล้วตั้งแต่เมื่อ 28 กรกฎาคม 2542 ที่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อมีอายุได้ 83 ปี เหลือไว้แต่คุณงามความดีให้แก่คนไทยรุ่นหลังนานัปการ ไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านการเมืองที่อาจารย์ป๋วยได้ร่วมกันก่อตั้งคณะเสรีไทยขึ้นในอังกฤษ มีชื่อจัดตั้งว่า "นายเข้ม เย็นยิ่ง" ประกาศไม่ยอมอยู่ใต้อาณัติรัฐบาลไทยที่ยอมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น

ในด้านผลงานทางการเงินการคลังอาจารย์ป๋วยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเวลา 12 ปี นับเป็นผู้ว่าการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ตลอดสมัยที่อาจารย์ป๋วยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นสมัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปลอดจากการเมืองมากที่สุด และเป็นยุคที่สามารถรักษาเสถียรภาพเงินตราไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง เงินบาทได้รับความเชื่อมั่นจากทั้งในและนอกประเทศ ทำให้มีการค้าขายและการลงทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็เพิ่มมากขึ้นเป็นประวัติการณ์

ในด้านการศึกษาอาจารย์ป๋วยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในช่วงแรกมีอาจารย์ประจำเพียงสี่คน อาจารย์ป๋วยจึงเร่งผลิตอาจารย์ โดยประกาศรับสมัครคนรุ่นใหม่ แล้วหาทุนส่งไปเรียนต่างประเทศ ทำให้คณะเศรษฐศาสตร์เติบโตขึ้น ภายในเวลาเพียงสิบปีมีอาจารย์เพิ่มนับร้อยคน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก

ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ที่รัฐบาลทหารถูกขับไล่ออกไป อาจารย์ป๋วยได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ มีการเรียกร้องให้อาจารย์ป๋วยเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่อาจารย์ป๋วยไม่รับเนื่องจากความปรารถนาของอาจารย์ป๋วยไม่ได้อยู่ที่การเมือง แต่เป็นเรื่องการศึกษาและการพัฒนาชนบท

ต่อมามีการเสนอชื่อ อาจารย์ป๋วยให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ป๋วยจึงเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์คนแรก ที่ได้รับเลือกตั้งจากชาวธรรมศาสตร์ให้เป็นอธิการบดีคนที่ 10 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2518 อาจารย์ป๋วยได้ให้แนวทางแก่ธรรมศาสตร์ในการขยายไปยังรังสิตให้ขยายตัวไปในสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อเกื้อหนุนกัน การรับนักเรียนเรียนดีจากชนบทเข้ามาศึกษาหรือโครงการช้างเผือก และการให้คณะต่างๆ จัดทำโครงการบริการสังคม

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 กลุ่มบุคคลในเครื่องแบบและกลุ่มกระทิงแดง ได้ปิดล้อมและใช้อาวุธยิงถล่มเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยไม่สนใจต่อคำขอร้องของผู้ชุมนุมภายในที่ต้องการเจรจาโดยสันติ มีผู้ชุมนุมบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมาก นักศึกษาบางคนถูกจับแขวนคอ บางคนถูกเผาทั้งเป็นและผู้หญิงบางคนถูกข่มขืนจนถึงแก่ความตาย

เวลา 10.00 น. อาจารย์ป๋วยออกแถลงการณ์ลาออกในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่มีคนจำนวนมากบาดเจ็บและล้มตายภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน สภามหาวิทยาลัยได้ขอให้อาจารย์ป๋วยเดินทางออกนอกประเทศเนื่องจากฝ่ายขวากำลังล่าตัวอาจารย์ป๋วย ซึ่งในเวลาเย็นวันนั้นอาจารย์ป๋วยได้เดินทางออกนอกประเทศ พร้อมๆกัน ก็เกิดการรัฐประหารขึ้นโดยพลเรือเอกสงัด ชลออยู่ เป็นหัวหน้าคณะ

ในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับคนดีนั้น อาจารย์ป๋วยท่านเห็นว่าศีลธรรมตามหลักพุทธศาสนาและเศรษฐศาสตร์นั้นมีความสอดคล้องกัน ศีลหมายถึงการละเว้นจากการสร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น ส่วนธรรมหมายถึงการช่วยเหลือให้บุคคลและสังคมโดยรวมดีขึ้นซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญคือความยุติธรรม

อาจารย์ป๋วยได้ขยายความโดยยกตัวอย่างกรณีที่ถือว่าขัดกับหลักธรรมและศีลหรือหลักธรรมจริยาในทางเศรษฐศาสตร์ไว้หลายกรณี ได้แก่

1.ข้าราชการผู้รับสินบนหรือใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน

2.ข้าราชการผู้เกี่ยวโยงกับธุรกิจเอกชนในฐานะประธานหรือกรรมการบริษัท ซึ่งมีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงาน ซึ่งข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติงานอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมิได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนก่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจนั้นก็ตาม

3.ข้าราชการผู้ที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตก็ตาม

4.นโยบายเศรษฐกิจซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อคนกลุ่มน้อยในขณะที่เป็นผลร้ายต่อคนส่วนใหญ่

5.บุคคลผู้สมรู้ร่วมคิดกับข้าราชการ เพื่อเอาเปรียบสาธารณชน

6.ข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งรัฐบาลออกบังคับใช้อย่างไม่สมเหตุสมผล

7.การหลีกเลี่ยงภาษีอากรของบุคคลและบริษัทห้างร้าน

8.การกักตุนสินค้าในยามขาดแคลน โดยมุ่งค้าหากำไรในตลาดมืด

9.ราษฎรผู้ปราศจากอาชีพ ผู้ไม่พยายามหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตหรือไม่ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองของชาติ ผู้ปราศจากสติยับยั้งและความรู้สึกผ่อนหนักผ่อนเบา ผู้ที่พยายาม เอาเปรียบผู้อื่นและผู้ไม่พยายามขวนขวายหาความรู้ใส่ตัวและคอยขัดขวางความก้าวหน้า

10.ชนกลุ่มน้อยซึ่งกลายเป็นผู้ร่ำรวยอย่างมหาศาล ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่มี ความยากจนแร้นแค้น

11.ผู้ที่ประสบความสำเร็จในทางธุรกิจและมีรายได้สูงหรือผู้ที่ได้รับมรดกตกทอดจำนวนมาก แต่มิได้นำทรัพย์สินเหล่านั้นมาลงทุนในทางที่ก่อให้เกิดผลผลิตอันจะช่วยการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

 

ฉะนั้น การที่จะเรียกร้องหาคนดีเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในยุคที่แบ่งสีแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจนเช่นในปัจจุบันนี้ เราต้องพิจารณาว่าคนดีที่แต่ละฝ่ายกล่าวอ้างนั้นมีคุณสมบัติที่ขัดต่อหลักธรรมและศีลหรือหลักธรรมจริยาตามที่ท่านอาจารย์ป๋วยได้กล่าวถึงไว้แล้วหรือไม่ อย่างไร

 

บัญญัติ 10 ประการยากครับ

บัญญัติ 10 ประการยากครับ อาจารย์ ค่านิยมในแต่ละยุคต่างกัน อำมาตย์นิยมกับประชาธิปไตยนิยม แต่เชื่อว่าสุดท้ายจะพัฒนาเหลือสองพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองต่างกัน และประชาชนจะเป็นฝ่ายเลือกอนาคตของพวกเขาเอง
ผมยังเชื่อว่าทุกฝ่ายจะไม่ใช้ความรุนแรงแล้วจึงไปแก้ที่โครงสร้าง เชื่อว่าสุดท้ายทุกฝ่ายต้องเชื่อมั่นใน มติประชาคม ไม่ว่าจะออกมาเช่นไร เมื่อแก้ไขโครงสร้างดี ถือมติประชาชนคือที่สิ้นสุด เมื่อนั้นแหละครับคนดีจึงมีโอกาสมากขึ้นครับ

อาจารย์ขา ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่

อาจารย์ขา
ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มนุษย์มีความเสื่อมถอยทางจิตใจ
เพราะให้ความสำคัญและยึดติดกับเงินตราและความเจริญทางวัตถุกันมากกว่า
คงจะหา'คนดี' อย่างที่ท่านกล่าวอ้างได้ยาก

ในยุคสมัยนี้คำว่าคนดีถูกนิยามขึ้นในมุมมองที่เปลี่ยนไปแล้ว
บางคนบอกว่าการเป็นคนดีคือการต้องมีการศึกษาสูงๆ
มีเงินเยอะๆ มีบ้านสวยๆ มีรถยนต์หรูๆ
แต่งตัวโก้ๆ หน้าไม่เหี่ยวย่น หน้าต้องเด้ง ต้องใส
ไม่ตกยุค ต้องอินเทรนด์
ต้องกินกิมจิ

แต่ถ้าเอ็งมีการศึกษาน้อยๆ
เป็นคนจนๆ
แต่งตัวมอซอสกปรกมอมแมม
กินปลาร้า เอ็งต้องเป็นคนเลว

เพราะมีหลายคนที่เห็นด้วยกับความหมายของการเป็นคนดีดังที่กล่าวอ้างจากข้างบน
มันจึงไม่แปลกที่มีคนจำนวนไม่น้อยที่จะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมา ในสิ่งที่ทุกคนบอกว่ามันคือเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนดีและได้รับการยอมรับจากคนในสังคมในปัจจุบัน

จะเห็นว่า 11 ข้อ ของป๋วย นี้

จะเห็นว่า 11 ข้อ ของป๋วย นี้ ไม่มีข้อใดเลย ที่พูดถึง การที่"ข้าราชการ" อย่างพวกขุนศึก เข้ายึดอำนาจ ปกครองแบบฟัสซิสต์ นี่คือข้อจำกัด ที่สำคัญมากๆของ ป๋วย

(ดูเพิ่มเติม ความสัมพันธ์ระหว่าง ป๋วย กับ สฤษดิ์ ที่นี่
http://somsakwork.blogspot.com/2006/07/blog-post_03.html
และที่นี่
http://somsakwork.blogspot.com/2007/11/blog-post_16.html )

การที่ ป๋วย มีข้อจำกัด เรื่อง "คอนเซพต์" การเป็น คนดี ดังกล่าว เป็นเรื่องที่ควรวิจารณ์ แต่ก็ยังพอเข้าใจได้

แต่ชำนาญ จันทร์เรือง เขียนใน พ.ศ.นี้ แล้วยัง repeat สิ่งที่ป๋วย เขียน อย่างมีข้อจำกัดมากเช่นนี้ เป็นอะไรบางอย่างที่ต้องถือว่า ไมมีความคิดเลย (totally thoughtless)

ประวัติศาสตร์ชาติไทยนับแต่ปี

ประวัติศาสตร์ชาติไทยนับแต่ปี 2475 คนดีนักปกครอง นักคิด นักเขียน ที่ทำประโยชน์ให้ประชาชนประเทศ อยู่เมืองไทยไม่ได้ ตราบใดที่มีอมาตยาธิปไตยแผงตัวอยู่ในระบบการปกครองของไทย!! ซึ่งรวมถึงอาจารย์ป๋วยตัวท่านเองด้วย!!

ผมเห็นด้วยกับสมศักดิ์เจียม

ผมเห็นด้วยกับสมศักดิ์เจียม ในความเห็นเกี่ยวกับ ป๋วย

ป๋วย ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงกับยุคนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทย ครองอำนาจ ก็เลยไม่มีความเห็นในแง่ร้ายเกี่ยวกับนักการเมือง อย่างที่คนดีอย่างป๋วยควรจะมี....ส่วนลูกๆป๋วยนั้น มีประสบการณ์รู้เห็นอยู่กับตากับหูแท้ๆ แต่ความคิดความเห็นที่นำเสนอต่อสังคมนั้น ถ้าป๋วยยังอยู่ อาจจะนึกว่า ลูกป่วย.....

*คนดี...ในสังคม

*คนดี...ในสังคม ประชาธิปไตย
เคารพเสียง ส่วนใหญ่ ใฝ่เหตุผล
เป็นผู้รู้ คุณค่า ประชาชน
แลเห็นคน เป็นคน เท่าเทียมกัน

*กล้าเปลี่ยนแปลง สู่ความ ทันสมัย
ก้าวหน้าไกล ในความคิด จิตสร้างสรรค์
สร้างประโยชน์ ส่วนรวม เป็นสำคัญ
ไม่หวาดหวั่น ผู้มากบารมี นอกรัฐธรรมนูญ

*แต่คนดี ในสังคม ประชาธิปไตย
สำหรับไทย มักโดนไล่ ให้สิ้นสูญ
ต้องหลบลี้ หนีภัย ให้อาดูร
สังคมต้อง เทิดทูน คุณความดี

*รักษ์คนดี ในสังคม ประชาธิปไตย
ต้องช่วยให้ มีชัย ได้ศักดิ์ศรี
ประชาชน ร่วมกัน มั่นเต็มที่
ช่วยดูแล คนดี ประชาธิปไตย

*เสียงส่วนใหญ่ เลือกให้ใคร ทำหน้าที่
นั่นแหละคือ คนดี ศรีสดใส
อย่าให้เสียง ข้างน้อย คอยไล่ไป
ชนส่วนใหญ่ ต้องรักษา กล้าป้องกัน

ด็อกเจ คุณจำได้มั๊ยยย

ด็อกเจ

คุณจำได้มั๊ยยย ที่บอกว่าคุณจะเอาแบบอังกฤษเปี๊ยบเลยน่ะ

(ฮา.......เอาแบบอังกฤษ แล้วมันเอาไม่เหมือนกับคนไทยหรือไงเจ)

เมื่อวานควินตั้น เคลว ออกมาแถลงจุดยืนของอังกฤษแล้วให้ชุมนุมเสื้อแดงโดยสันติ

อย่าให้เหมือนครั้งที่แล้ว นี่ไม่ใช่บังเอิญเดินมาเจอนักข่าวแล้วพูด แต่จงใจออกมาแถลงการณ์เลยละ

เสร็จเลยเจ ขนาดอังกฤษเจ้าตำหรับปชต.ยังไม่เห็นด้วยกับพท.หรือทักษิณหรือแดงเลย

แล้วจะทำไงล่ะ ปชต.แบบทักษิณเนี่ยะ เจ้าตำหรับเขาไม่เอาด้วย

ออกมาชี้แจงด่วน.......................................

แด่ท่านอาจารย์ ..ป๋วยอึ้ง

แด่ท่านอาจารย์ ..ป๋วยอึ้ง ภากรณ์

*ความคิด ..จิตใจท่าน อันปรากฏ
แสนงามงด จริงใจ ใฝ่สร้างสรรค์
จากรอยยิ้ม เงียบเงียบ เฉียบขาดนั้น
ความคิดท่าน กว้างไกล กว่าสายน้ำ

*ความอ่อนโยน ทั้งรอยยิ้ม และสายตา
เป็นแสงพา เดินไป ไม่ตกต่ำ
เป็นแสงอัน ประเสริฐ แลเลิศล้ำ
เป็นแสงธรรม ส่องทาง ตลอดไป

*สำหรับคุณ ความดี ที่ท่านทำ
น่าจดจำ ใส่ใจ ไว้เลื่อมใส
น่าศึกษา คุณค่า น่าเข้าใจ
เกียรติคุณ ยิ่งใหญ่ ตลอดกาล

*ท่านคือ..ผู้ยิ่งใหญ่ ในความดี
คือศักดิ์ศรี คนธรรมดา ที่กล้าหาญ
คือยอดแห่ง คุณค่า เป็นอาจารย์
เคารพท่าน ตลอดชั่ว นิรันดร..

จะเปลี่ยนแปลงให้บ้านเมืองทันส

จะเปลี่ยนแปลงให้บ้านเมืองทันสมัยอย่างไร ดูก้าวหน้าทัดเทียมโลกตะวันตกอย่างไร แต่ในเมื่อสันดานยังเป็นมนุษย์ที่ไม่พัฒนา ยังยึดติดกับสิ่งเก่าๆ ที่ทำกันมาสมัยขุนนางไพร่ เด็กฝาก เด็กข้า ลูกท่านหลานเธอ ก็ยังไม่ต่างอะไรกับประเทศที่ยังไม่พัฒนา

ว ณ ปากนัง

[quote=ว ณ ปากนัง]*คนดี...ในสังคม ประชาธิปไตย
เคารพเสียง ส่วนใหญ่ ใฝ่เหตุผล
เป็นผู้รู้ คุณค่า ประชาชน
แลเห็นคน เป็นคน เท่าเทียมกัน

*กล้าเปลี่ยนแปลง สู่ความ ทันสมัย
ก้าวหน้าไกล ในความคิด จิตสร้างสรรค์
สร้างประโยชน์ ส่วนรวม เป็นสำคัญ
ไม่หวาดหวั่น ผู้มากบารมี นอกรัฐธรรมนูญ

*แต่คนดี ในสังคม ประชาธิปไตย
สำหรับไทย มักโดนไล่ ให้สิ้นสูญ
ต้องหลบลี้ หนีภัย ให้อาดูร
สังคมต้อง เทิดทูน คุณความดี

*รักษ์คนดี ในสังคม ประชาธิปไตย
ต้องช่วยให้ มีชัย ได้ศักดิ์ศรี
ประชาชน ร่วมกัน มั่นเต็มที่
ช่วยดูแล คนดี ประชาธิปไตย

*เสียงส่วนใหญ่ เลือกให้ใคร ทำหน้าที่
นั่นแหละคือ คนดี ศรีสดใส
อย่าให้เสียง ข้างน้อย คอยไล่ไป
ชนส่วนใหญ่ ต้องรักษา กล้าป้องกัน[/quote]
หำเหี่ยว วอณอ พ่นกลอนเหม็น
มองไม่เห็น ความชั่ว พ่อทักษิณ
ใช้อาชีพ แต่งกลอน ออกหากิน
ทำเล่นลิ้น ร้องหา แต่พ่อมัน

อันประชา ธิปไตย มึงแอบอ้าง
ตามเขาจ้าง ซื้อเข้ามา ใช่คัดสรร
ได้คนเลว เข้ามา โกงกินกัน
แบ่งเศษพลัน จ้างพวกมึง ปกป้องตัว

มีสมอง ลองคิด ไตร่ตรองบ้าง
ผิดกระจ่าง ธรรมไม่ชอบ หลอกคนมั่ว
ตัวไม่ได้ ก็ไม่ให้ ตีกลองรัว
ทำกูยั่ว เผาเมือง ให้สิ้นไป

ตัวมึงเอง ไอ้แก่ ก็แสนเฮี้ย
ใช้ลิ้นเลีย หลอกคน ละอายไม่
ตัวมึงเอง ก็อยู่ แผ่นดินไทย
ฝากชื่อไว้ มึงก็เลว เหมือนพ่อมึง

ในสังคมที่มีแต่การประจบสอพลอ

ในสังคมที่มีแต่การประจบสอพลอ ยากที่จะต่อยอดคนดี ให้ได้รับผลดี จนมีคนดีๆขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญๆได้ เพราะคนดีร้อยทั้งร้อยมักมีนิสัยไม่ประจบสอพลอ ซ้ำร้ายคนดีๆหลายคนต่างท้อแท้ถอดใจ หนีใกลห่างจากพวกประจบสอพลอ ในหน่วยงานจึงไม่มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร เพราะหาคนดีๆที่มีความสามารถไม่ได้ ก็จะหลงเหลือแต่พวกประจบสอพลอ ค้ำถ่อองค์กรถูลู่ถูกังไปวันๆ ....เพราะวัฒนธรรมสอพลอได้ดี ทุกคนจึงสรรหาแต่ทางประจบสอพลอนาย เป็นหลัก พัฒนาทักษะการทำงานเป็นรอง ....ผลแห่งการกระทำก้อย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้

ว ณ ปากนัง

[quote=ว ณ ปากนัง]แด่ท่านอาจารย์ ..ป๋วยอึ้ง ภากรณ์

*ความคิด ..จิตใจท่าน อันปรากฏ
แสนงามงด จริงใจ ใฝ่สร้างสรรค์
จากรอยยิ้ม เงียบเงียบ เฉียบขาดนั้น
ความคิดท่าน กว้างไกล กว่าสายน้ำ

*ความอ่อนโยน ทั้งรอยยิ้ม และสายตา
เป็นแสงพา เดินไป ไม่ตกต่ำ
เป็นแสงอัน ประเสริฐ แลเลิศล้ำ
เป็นแสงธรรม ส่องทาง ตลอดไป

*สำหรับคุณ ความดี ที่ท่านทำ
น่าจดจำ ใส่ใจ ไว้เลื่อมใส
น่าศึกษา คุณค่า น่าเข้าใจ
เกียรติคุณ ยิ่งใหญ่ ตลอดกาล

*ท่านคือ..ผู้ยิ่งใหญ่ ในความดี
คือศักดิ์ศรี คนธรรมดา ที่กล้าหาญ
คือยอดแห่ง คุณค่า เป็นอาจารย์
เคารพท่าน ตลอดชั่ว นิรันดร..

*********************
:)
อรุณสวัสดิ์ ค่ะ ที่รัก,
อยากฝาก รอยยิ้มไว้ ในยามเช้า
โอบอวดโลก ด้วยความหวัง พลังเรา
อุษาอ้าว ต้องก้าวท้วง ทวงสิทธิ์คืน

*********************

pn

[quote=pn]ด็อกเจ

คุณจำได้มั๊ยยย ที่บอกว่าคุณจะเอาแบบอังกฤษเปี๊ยบเลยน่ะ

(ฮา.......เอาแบบอังกฤษ แล้วมันเอาไม่เหมือนกับคนไทยหรือไงเจ)

เมื่อวานควินตั้น เคลว ออกมาแถลงจุดยืนของอังกฤษแล้วให้ชุมนุมเสื้อแดงโดยสันติ

อย่าให้เหมือนครั้งที่แล้ว นี่ไม่ใช่บังเอิญเดินมาเจอนักข่าวแล้วพูด แต่จงใจออกมาแถลงการณ์เลยละ

เสร็จเลยเจ ขนาดอังกฤษเจ้าตำหรับปชต.ยังไม่เห็นด้วยกับพท.หรือทักษิณหรือแดงเลย

แล้วจะทำไงล่ะ ปชต.แบบทักษิณเนี่ยะ เจ้าตำหรับเขาไม่เอาด้วย

ออกมาชี้แจงด่วน.......................................[/quote]

คุณpnครับ

The British ambassador, Quinton Quayle, has called on all sides to compromise and avoid violence during the planned red-shirts protest this weekend.[BKK Post]

ไม่ทราบว่าอ่านอังกฤษไม่แตกหรือพยายามแถ? เขาไม่ได้คัดค้านการชุมนุม แต่แสดงความเป็นห่วงเรื่องความรุนแรงที่มีการประโคมข่าวทุกวัน(จากฝ่ายใหนกันเอ่ย) ต้องนับถือมรรยาททางการฑูตของท่าน ที่แสดงการเคลื่อนไหวครั้งนี้อย่างเปิดเผย ผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ทราบข่าว คงรับทราบการประกาศจุดยืนที่เป็นกลางของUKต่อการชุมนุมครั้งอย่างขัดเจน ยกเว้นคนที่ยินยอมเอาหัวมุดทราย เลิกใช้วิจารณญาณที่มีเหตุผล แต่เต็มใจจะเชื่อเฉพาะสิ่งที่อยากเชื่อ คนแบบนี้แหละครับที่จะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง และจะถูกใช้อ้างกระทำการเลวร้ายสารพัดตามมา คุณpnอยู่ในจำพวกใหนครับ?

The ambassador said the airports blockade in 2008 and last year's Songkran riots in Bangkok and Pattaya caused severe damage to the country. A recurrence of violence would directly affect tourism and investment, he said[BKK Post]

เข้าใจประโยคข้างบนไหมครับ ถ้าไม่เข้าใจ ผมจะวานให้ครูสอนภาษาอังกฤษชั้นอนุบาลของลูกผมแปลให้ฟัง

ส่วนที่คุณquoteคำพูดของผมว่า อยากจะให้เป็นแบบอังกฤษ นั้นผมหมายถึงConstitutional monarchy ครับ เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้เลยสักนิด ขอไม่พูดถึงในตอนนี้ (ไม่เข้าประเด็น)

แต่ถ้าการเมืองไทยจะเป็นอย่างอังกฤษตอนนี้ได้จริงๆ(คงต้องฝันมากๆหน่อย) ผมคิดว่าน่าจะดีกว่าบริบทการเมืองไทย ณ เวลานี้แน่นอน เก็บไว้อ้างวันหลังก็ได้ครับ เพราะวันนี้ผมขยะแขยงการเมืองแบบตัวแทน ของคนดีๆของคุณpn ที่ชอบนั่งชักใยอยู่หลังฉาก ต่อหน้าบอกว่าไม่ยุ่งการเมือง แต่มือกุมเชือกมัดคออภิสิทธิ์และกระตุกเป็นพัลวัน เพราะเด็กดื้อทำไม่ได้ดั่งใจสักที ทำตัวลอยอยู่เหนือกฏหมายและเหนือรัฐธรรมนูญ น่าขยะแขยงกว่าการเมืองของอังกฤษเป็นไหนๆ

ถ้าคุณเปลี่ยนการเมืองให้เหมือนอังกฤษได้จริงๆ ผมขอสนับสนุนคุณด้วยคนนึง ฟรีๆ ไม่คิดค่าตัวสักบาทเดียว

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

[quote=สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล]จะเห็นว่า 11 ข้อ ของป๋วย นี้ ไม่มีข้อใดเลย ที่พูดถึง การที่"ข้าราชการ" อย่างพวกขุนศึก เข้ายึดอำนาจ ปกครองแบบฟัสซิสต์ นี่คือข้อจำกัด ที่สำคัญมากๆของ ป๋วย

(ดูเพิ่มเติม ความสัมพันธ์ระหว่าง ป๋วย กับ สฤษดิ์ ที่นี่
http://somsakwork.blogspot.com/2006/07/blog-post_03.html
และที่นี่
http://somsakwork.blogspot.com/2007/11/blog-post_16.html )

การที่ ป๋วย มีข้อจำกัด เรื่อง "คอนเซพต์" การเป็น คนดี ดังกล่าว เป็นเรื่องที่ควรวิจารณ์ แต่ก็ยังพอเข้าใจได้

แต่ชำนาญ จันทร์เรือง เขียนใน พ.ศ.นี้ แล้วยัง repeat สิ่งที่ป๋วย เขียน อย่างมีข้อจำกัดมากเช่นนี้ เป็นอะไรบางอย่างที่ต้องถือว่า ไมมีความคิดเลย (totally thoughtless)[/quote]

เห็นด้วยกับความเห็นของอ.สมศักดิ์อันนี้

ชำนาญต้องการสื่ออะไร ก็กรุณาเขียนออกมาชัดๆเลยดีกว่า ผมเบื่อพวกชอบทำเป็นจ้าวทฤษฎี ชอบพูดอะไรเป็นนามธรรม น้ำกะทิ เผื้อว่าพูดอะไรออกมาผิด ก็จะได้อ้างว่า พวกคุณตีความผิดไปเอง

เบื่อไอ้พวกพูดงึมงำไม่รู้เรื่องจริงๆ พับผ่าซิ อยากพูดอะไรก็พูดออกมาซิ อย่าทำเป็นอีแอบ(บังเสาทางปัญญา) กล้าๆแบบสมศักดิ์หน่อย

สาเหตุหนึ่งที่ทักษิณเสียมวยเพ

สาเหตุหนึ่งที่ทักษิณเสียมวยเพราะไปจูบปากกะไอ้ฮุนเซ็น กองเชียร์เริ่มถอย ทักษิณเหมือนคนกำลังจมน้ำเห็นอะไรที่คล้ายขอนไม้ทักษิณเกาะหมดเเยกไม่ออกตัวเหี้ยหรือจรเข้ อย่างนี้ก็พาเเดงตายยกรังเเหงๆ

doctor J wrote:pn

[quote=doctor J][quote=pn]ด็อกเจ

คุณจำได้มั๊ยยย ที่บอกว่าคุณจะเอาแบบอังกฤษเปี๊ยบเลยน่ะ

(ฮา.......เอาแบบอังกฤษ แล้วมันเอาไม่เหมือนกับคนไทยหรือไงเจ)

เมื่อวานควินตั้น เคลว ออกมาแถลงจุดยืนของอังกฤษแล้วให้ชุมนุมเสื้อแดงโดยสันติ

อย่าให้เหมือนครั้งที่แล้ว นี่ไม่ใช่บังเอิญเดินมาเจอนักข่าวแล้วพูด แต่จงใจออกมาแถลงการณ์เลยละ

เสร็จเลยเจ ขนาดอังกฤษเจ้าตำหรับปชต.ยังไม่เห็นด้วยกับพท.หรือทักษิณหรือแดงเลย

แล้วจะทำไงล่ะ ปชต.แบบทักษิณเนี่ยะ เจ้าตำหรับเขาไม่เอาด้วย

ออกมาชี้แจงด่วน.......................................[/quote]

คุณpnครับ

The British ambassador, Quinton Quayle, has called on all sides to compromise and avoid violence during the planned red-shirts protest this weekend.[BKK Post]

ไม่ทราบว่าอ่านอังกฤษไม่แตกหรือพยายามแถ? เขาไม่ได้คัดค้านการชุมนุม แต่แสดงความเป็นห่วงเรื่องความรุนแรงที่มีการประโคมข่าวทุกวัน(จากฝ่ายใหนกันเอ่ย) ต้องนับถือมรรยาททางการฑูตของท่าน ที่แสดงการเคลื่อนไหวครั้งนี้อย่างเปิดเผย ผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ทราบข่าว คงรับทราบการประกาศจุดยืนที่เป็นกลางของUKต่อการชุมนุมครั้งอย่างขัดเจน ยกเว้นคนที่ยินยอมเอาหัวมุดทราย เลิกใช้วิจารณญาณที่มีเหตุผล แต่เต็มใจจะเชื่อเฉพาะสิ่งที่อยากเชื่อ คนแบบนี้แหละครับที่จะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง และจะถูกใช้อ้างกระทำการเลวร้ายสารพัดตามมา คุณpnอยู่ในจำพวกใหนครับ?

The ambassador said the airports blockade in 2008 and last year's Songkran riots in Bangkok and Pattaya caused severe damage to the country. A recurrence of violence would directly affect tourism and investment, he said[BKK Post]

เข้าใจประโยคข้างบนไหมครับ ถ้าไม่เข้าใจ ผมจะวานให้ครูสอนภาษาอังกฤษชั้นอนุบาลของลูกผมแปลให้ฟัง

ส่วนที่คุณquoteคำพูดของผมว่า อยากจะให้เป็นแบบอังกฤษ นั้นผมหมายถึงConstitutional monarchy ครับ เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้เลยสักนิด ขอไม่พูดถึงในตอนนี้ (ไม่เข้าประเด็น)

แต่ถ้าการเมืองไทยจะเป็นอย่างอังกฤษตอนนี้ได้จริงๆ(คงต้องฝันมากๆหน่อย) ผมคิดว่าน่าจะดีกว่าบริบทการเมืองไทย ณ เวลานี้แน่นอน เก็บไว้อ้างวันหลังก็ได้ครับ เพราะวันนี้ผมขยะแขยงการเมืองแบบตัวแทน ของคนดีๆของคุณpn ที่ชอบนั่งชักใยอยู่หลังฉาก ต่อหน้าบอกว่าไม่ยุ่งการเมือง แต่มือกุมเชือกมัดคออภิสิทธิ์และกระตุกเป็นพัลวัน เพราะเด็กดื้อทำไม่ได้ดั่งใจสักที ทำตัวลอยอยู่เหนือกฏหมายและเหนือรัฐธรรมนูญ น่าขยะแขยงกว่าการเมืองของอังกฤษเป็นไหนๆ

ถ้าคุณเปลี่ยนการเมืองให้เหมือนอังกฤษได้จริงๆ ผมขอสนับสนุนคุณด้วยคนนึง ฟรีๆ ไม่คิดค่าตัวสักบาทเดียว[/quote]

ด็อกเจ

ไอ้ที่ผมโพสมาน่ะ ไม่ได้แปลจากไหนเลยครับคุณด็อก ท่านทูตท่านยืนแถลงการณ์ออกมาเป็นภาษาไทยให้คนไทยฟังกันชัดๆ หน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทย หรือว่าคนอย่างด็อกฟังภาษาไทยไม่ออกเสียแล้ว ถึงต้องเอาภาษาอังกฤษมาแปลกลับเป็นภาษาไทยอีกที ส่วนไอ้ที่ด็อกเอามาผมก็ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนจากสื่อไหนอันนี้ต้องเก็บมาพิจารณาด้วย ถ้าเป็นเอกสารของสถานทูตอังกฤษก็แล้วไป แต่นี่เขียน ท่านทูตพูดว่า ก็แสดงว่ามาจากสื่อ ถ้าเอามาจากสื่อแดง ก็อาจให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ก็คิดเอาเองละกัน ผมฟังจากปากท่านทูต แต่ด็อกไปอ่านมา อันไหนมันน่าจะถูกต้อง

แล้วคิดบ้างหรือเปล่าทำไมท่านทูตต้องออกมาแถลงการณ์เองที่หน้าพรรคพท. ทำไมไม่แถลงที่ไหนก็ได้ อังกฤษพยายามบอกอะไรให้พวกพท.และทักษิณรู้ตัว ว่าอังกฤษไม่เอาด้วย การแถลงครั้งนี้มีทั้งภาษาพูดและภาษากาย ทำไมคนที่จบต่างประเทศแบบด็อกถึงอ่านไม่ได้ หรือว่าวิชานี้ด็อกไม่ได้เรียนมา

คนไทยเรามีคำพังเพยว่า "ความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด" หรือ "พวกฉลาดแต่ขาดเฉลียว" อันหลังนี่ใช่ด็อกเลย เรื่องภาษากายนี่ถ้าด็อกอ่านไม่ออก ก็ลองปรึกษานักการภารโรงแถวๆนั้นดูละกันนะด็อก

pn wrote:doctor J wrote:pn

[quote=pn][quote=doctor J][quote=pn]ด็อกเจ

คุณจำได้มั๊ยยย ที่บอกว่าคุณจะเอาแบบอังกฤษเปี๊ยบเลยน่ะ

(ฮา.......เอาแบบอังกฤษ แล้วมันเอาไม่เหมือนกับคนไทยหรือไงเจ)

เมื่อวานควินตั้น เคลว ออกมาแถลงจุดยืนของอังกฤษแล้วให้ชุมนุมเสื้อแดงโดยสันติ

อย่าให้เหมือนครั้งที่แล้ว นี่ไม่ใช่บังเอิญเดินมาเจอนักข่าวแล้วพูด แต่จงใจออกมาแถลงการณ์เลยละ

เสร็จเลยเจ ขนาดอังกฤษเจ้าตำหรับปชต.ยังไม่เห็นด้วยกับพท.หรือทักษิณหรือแดงเลย

แล้วจะทำไงล่ะ ปชต.แบบทักษิณเนี่ยะ เจ้าตำหรับเขาไม่เอาด้วย

ออกมาชี้แจงด่วน.......................................[/quote]

คุณpnครับ

The British ambassador, Quinton Quayle, has called on all sides to compromise and avoid violence during the planned red-shirts protest this weekend.[BKK Post]

ไม่ทราบว่าอ่านอังกฤษไม่แตกหรือพยายามแถ? เขาไม่ได้คัดค้านการชุมนุม แต่แสดงความเป็นห่วงเรื่องความรุนแรงที่มีการประโคมข่าวทุกวัน(จากฝ่ายใหนกันเอ่ย) ต้องนับถือมรรยาททางการฑูตของท่าน ที่แสดงการเคลื่อนไหวครั้งนี้อย่างเปิดเผย ผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ทราบข่าว คงรับทราบการประกาศจุดยืนที่เป็นกลางของUKต่อการชุมนุมครั้งอย่างขัดเจน ยกเว้นคนที่ยินยอมเอาหัวมุดทราย เลิกใช้วิจารณญาณที่มีเหตุผล แต่เต็มใจจะเชื่อเฉพาะสิ่งที่อยากเชื่อ คนแบบนี้แหละครับที่จะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง และจะถูกใช้อ้างกระทำการเลวร้ายสารพัดตามมา คุณpnอยู่ในจำพวกใหนครับ?

The ambassador said the airports blockade in 2008 and last year's Songkran riots in Bangkok and Pattaya caused severe damage to the country. A recurrence of violence would directly affect tourism and investment, he said[BKK Post]

เข้าใจประโยคข้างบนไหมครับ ถ้าไม่เข้าใจ ผมจะวานให้ครูสอนภาษาอังกฤษชั้นอนุบาลของลูกผมแปลให้ฟัง

ส่วนที่คุณquoteคำพูดของผมว่า อยากจะให้เป็นแบบอังกฤษ นั้นผมหมายถึงConstitutional monarchy ครับ เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้เลยสักนิด ขอไม่พูดถึงในตอนนี้ (ไม่เข้าประเด็น)

แต่ถ้าการเมืองไทยจะเป็นอย่างอังกฤษตอนนี้ได้จริงๆ(คงต้องฝันมากๆหน่อย) ผมคิดว่าน่าจะดีกว่าบริบทการเมืองไทย ณ เวลานี้แน่นอน เก็บไว้อ้างวันหลังก็ได้ครับ เพราะวันนี้ผมขยะแขยงการเมืองแบบตัวแทน ของคนดีๆของคุณpn ที่ชอบนั่งชักใยอยู่หลังฉาก ต่อหน้าบอกว่าไม่ยุ่งการเมือง แต่มือกุมเชือกมัดคออภิสิทธิ์และกระตุกเป็นพัลวัน เพราะเด็กดื้อทำไม่ได้ดั่งใจสักที ทำตัวลอยอยู่เหนือกฏหมายและเหนือรัฐธรรมนูญ น่าขยะแขยงกว่าการเมืองของอังกฤษเป็นไหนๆ

ถ้าคุณเปลี่ยนการเมืองให้เหมือนอังกฤษได้จริงๆ ผมขอสนับสนุนคุณด้วยคนนึง ฟรีๆ ไม่คิดค่าตัวสักบาทเดียว[/quote]

ด็อกเจ

ไอ้ที่ผมโพสมาน่ะ ไม่ได้แปลจากไหนเลยครับคุณด็อก ท่านทูตท่านยืนแถลงการณ์ออกมาเป็นภาษาไทยให้คนไทยฟังกันชัดๆ หน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทย หรือว่าคนอย่างด็อกฟังภาษาไทยไม่ออกเสียแล้ว ถึงต้องเอาภาษาอังกฤษมาแปลกลับเป็นภาษาไทยอีกที ส่วนไอ้ที่ด็อกเอามาผมก็ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนจากสื่อไหนอันนี้ต้องเก็บมาพิจารณาด้วย ถ้าเป็นเอกสารของสถานทูตอังกฤษก็แล้วไป แต่นี่เขียน ท่านทูตพูดว่า ก็แสดงว่ามาจากสื่อ ถ้าเอามาจากสื่อแดง ก็อาจให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ก็คิดเอาเองละกัน ผมฟังจากปากท่านทูต แต่ด็อกไปอ่านมา อันไหนมันน่าจะถูกต้อง

แล้วคิดบ้างหรือเปล่าทำไมท่านทูตต้องออกมาแถลงการณ์เองที่หน้าพรรคพท. ทำไมไม่แถลงที่ไหนก็ได้ อังกฤษพยายามบอกอะไรให้พวกพท.และทักษิณรู้ตัว ว่าอังกฤษไม่เอาด้วย การแถลงครั้งนี้มีทั้งภาษาพูดและภาษากาย ทำไมคนที่จบต่างประเทศแบบด็อกถึงอ่านไม่ได้ หรือว่าวิชานี้ด็อกไม่ได้เรียนมา

คนไทยเรามีคำพังเพยว่า "ความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด" หรือ "พวกฉลาดแต่ขาดเฉลียว" อันหลังนี่ใช่ด็อกเลย เรื่องภาษากายนี่ถ้าด็อกอ่านไม่ออก ก็ลองปรึกษานักการภารโรงแถวๆนั้นดูละกันนะด็อก[/quote]

ด็อกเจ

แหมผมลืมตอบอันนั้ได้ไง

"ถ้าคุณเปลี่ยนการเมืองให้เหมือนอังกฤษได้จริงๆ ผมขอสนับสนุนคุณด้วยคนนึง ฟรีๆ ไม่คิดค่าตัวสักบาทเดียว"

ถ้าด็อกทำให้นักการเมืองไม่ให้ซื้อคะแนนเข้ามาโกงกินได้ และไม่ให้ชาวบ้านขายสิทธิขายเสียงแลกเงินนิดๆหน่อยๆแล้วลงคะแนนให้พวกนักการเมืองเลวๆเข้ามาทำมาหากินกับเงินภาษีของผมและของด็อกด้วยได้นะ ระบอบไหนก็ได้ ถ้าได้คนดีๆเข้ามาบริหารบ้านเมือง แต่นี่ด็อกช่วยนักการเมืองเลวๆที่ถูกสังคมตัดสินแล้วว่าเลวจริงๆไม่ได้โดนกลั่นแกล้งอะไรเลย ด็อกจะช่วยมันเข้ามาโกงอีกหรือ

แต่ความจริงด็อกก็บอกผมนัยๆแล้วว่าด็อกมีค่าตัว ทำอะไรด็อกคงไม่ทำฟรีๆแน่ เสียตังไปเรียนเมืองนอกเมืองนา(เมืองนาด็อกคงไม่ไปหรอก ชะมะ) หมดไปหลายสะตังค์จะมาทำอะไรฟรีๆได้ไงเนอะ ไม่เหมือนผมนั่งพิมพ์คุยกับด็อกนี่ไม่เห็นได้เงินได้ทองอะไร เสียเวลาทำมาหากินด้วย แต่ใจมันสั่งให้ทำ ต่อสู้เพื่อความถูกต้องใช้หนี้แผ่นดินที่เราเกิด ไม่ให้คนชั่วมาบริหารบ้านเมืองได้ คุยกับด็อกก็สนุกดี ไปละ

Quote from the

Quote from the Nation(หนังสือพิมพ์ในดวงใจเหลือง น่าจะพอเชื่อถือได้ในสายตาpn : ) )

British Ambassador Quinton Quayle yesterday expressed concern about the red-shirt demonstration and urged all parties to exercise utmost restraint and not use violence against each other, since that would damage Thailand as a whole.

"As a Briton who has learned the Thai language and loves Thailand, I am very worried about the situation and would like to see a demonstration that is peaceful as well as a compromise to end the conflict," Quayle told reporters as he met Pheu Thai Party leader Yongyuth Wichaidit

ถ้าคุณpnมีคลิปหรือบทความอ้างอิงที่ต่างออกไปจากthe Nation ผมก็อยากดูเหมือนกัน

doctor J wrote:Quote from the

[quote=doctor J]Quote from the Nation(หนังสือพิมพ์ในดวงใจเหลือง น่าจะพอเชื่อถือได้ในสายตาpn : ) )

British Ambassador Quinton Quayle yesterday expressed concern about the red-shirt demonstration and urged all parties to exercise utmost restraint and not use violence against each other, since that would damage Thailand as a whole.

"As a Briton who has learned the Thai language and loves Thailand, I am very worried about the situation and would like to see a demonstration that is peaceful as well as a compromise to end the conflict," Quayle told reporters as he met Pheu Thai Party leader Yongyuth Wichaidit

ถ้าคุณpnมีคลิปหรือบทความอ้างอิงที่ต่างออกไปจากthe Nation ผมก็อยากดูเหมือนกัน[/quote]

ด็อกเจ

โอเค เนชั่นก็เนชั่น แต่ยังไม่เห็นตอบเลยว่าท่านทูตไปแถลงที่หน้าพรรคเพื่อไทยทำไม แถมเขาเชิญเข้าไปแถลงในพรรคนั่งโต๊ะสบายๆ ท่านทูตกลับไม่ยอมเข้าไปข้างในแต่ยืนแถลงอยู่หน้าพรรค ทำเอาลูกพรรคพท.ยืนหน้าเครียดกันเป็นแถว โดยเฉพาะเสด็จพี่ที่ยืนหน้าปูเลี่ยนอยู่ข้างๆ ภาษากายน่ะด็อกไม่รู้จริงๆหรือ
ผมบอกแล้วผมดูข่าวที่ท่านทูตพูดภาษาไทยฟังชัดเจนไม่ต้องแปล ลองหาดูในเวปย้อนหลังละกันนะด็อก ว่าที่ผมบอกว่าท่านทูตพูดภาษาไทยและยืนแถลงหน้าพรรคนะจริงไม๊ เด็จพี่ยืนข้างๆ เงยหน้าเก็กหน้าตึงไม่ให้ย้อยลงมาให้น่าเกลียดไปกว่าเดิม จริงไม๊

อ่านจะไปเห็นอะไรด็อก

คนดี ของเสื้อแดง คือจตุพร

คนดี ของเสื้อแดง คือจตุพร พรหมพันธุ์

นายทหาร ประชาธิปไตย คือเสธฯ แดง กับ เคทอง

ใส่ร้าย ผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม

จะเอาเหตุการณ์ช่วง 2490 มาเทียบเคียงกับปัจจุบัน ซึ่งทุกคนก็รู้ว่ามันบกพร่องอย่างไร ไม่ีได้ มันไปกันไม่ได้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือเป็นภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน

เหตุการณ์ปัจจุบัน คือทักษิณ มันเป็นเผด็จการ มันโคตรโกง หรือหากถ้าเป็นจริงซึ่งเป็นไปไม่ได้ สุภาษิตที่ว่า เจองู เจอแขก ให้ตีแขกก่อน ใช้กันได้ เพราะทักษิณเหมือนแขก ที่ต้องตีก่อน งู

doctor J wrote:pn

[quote=doctor J][quote=pn]ด็อกเจ

คุณจำได้มั๊ยยย ที่บอกว่าคุณจะเอาแบบอังกฤษเปี๊ยบเลยน่ะ

(ฮา.......เอาแบบอังกฤษ แล้วมันเอาไม่เหมือนกับคนไทยหรือไงเจ)

เมื่อวานควินตั้น เคลว ออกมาแถลงจุดยืนของอังกฤษแล้วให้ชุมนุมเสื้อแดงโดยสันติ

อย่าให้เหมือนครั้งที่แล้ว นี่ไม่ใช่บังเอิญเดินมาเจอนักข่าวแล้วพูด แต่จงใจออกมาแถลงการณ์เลยละ

เสร็จเลยเจ ขนาดอังกฤษเจ้าตำหรับปชต.ยังไม่เห็นด้วยกับพท.หรือทักษิณหรือแดงเลย

แล้วจะทำไงล่ะ ปชต.แบบทักษิณเนี่ยะ เจ้าตำหรับเขาไม่เอาด้วย

ออกมาชี้แจงด่วน.......................................[/quote]

คุณpnครับ

The British ambassador, Quinton Quayle, has called on all sides to compromise and avoid violence during the planned red-shirts protest this weekend.[BKK Post]

ไม่ทราบว่าอ่านอังกฤษไม่แตกหรือพยายามแถ? เขาไม่ได้คัดค้านการชุมนุม แต่แสดงความเป็นห่วงเรื่องความรุนแรงที่มีการประโคมข่าวทุกวัน(จากฝ่ายใหนกันเอ่ย) ต้องนับถือมรรยาททางการฑูตของท่าน ที่แสดงการเคลื่อนไหวครั้งนี้อย่างเปิดเผย ผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ทราบข่าว คงรับทราบการประกาศจุดยืนที่เป็นกลางของUKต่อการชุมนุมครั้งอย่างขัดเจน ยกเว้นคนที่ยินยอมเอาหัวมุดทราย เลิกใช้วิจารณญาณที่มีเหตุผล แต่เต็มใจจะเชื่อเฉพาะสิ่งที่อยากเชื่อ คนแบบนี้แหละครับที่จะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง และจะถูกใช้อ้างกระทำการเลวร้ายสารพัดตามมา คุณpnอยู่ในจำพวกใหนครับ?

The ambassador said the airports blockade in 2008 and last year's Songkran riots in Bangkok and Pattaya caused severe damage to the country. A recurrence of violence would directly affect tourism and investment, he said[BKK Post]

เข้าใจประโยคข้างบนไหมครับ ถ้าไม่เข้าใจ ผมจะวานให้ครูสอนภาษาอังกฤษชั้นอนุบาลของลูกผมแปลให้ฟัง

ส่วนที่คุณquoteคำพูดของผมว่า อยากจะให้เป็นแบบอังกฤษ นั้นผมหมายถึงConstitutional monarchy ครับ เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้เลยสักนิด ขอไม่พูดถึงในตอนนี้ (ไม่เข้าประเด็น)

แต่ถ้าการเมืองไทยจะเป็นอย่างอังกฤษตอนนี้ได้จริงๆ(คงต้องฝันมากๆหน่อย) ผมคิดว่าน่าจะดีกว่าบริบทการเมืองไทย ณ เวลานี้แน่นอน เก็บไว้อ้างวันหลังก็ได้ครับ เพราะวันนี้ผมขยะแขยงการเมืองแบบตัวแทน ของคนดีๆของคุณpn ที่ชอบนั่งชักใยอยู่หลังฉาก ต่อหน้าบอกว่าไม่ยุ่งการเมือง แต่มือกุมเชือกมัดคออภิสิทธิ์และกระตุกเป็นพัลวัน เพราะเด็กดื้อทำไม่ได้ดั่งใจสักที ทำตัวลอยอยู่เหนือกฏหมายและเหนือรัฐธรรมนูญ น่าขยะแขยงกว่าการเมืองของอังกฤษเป็นไหนๆ

ถ้าคุณเปลี่ยนการเมืองให้เหมือนอังกฤษได้จริงๆ ผมขอสนับสนุนคุณด้วยคนนึง ฟรีๆ ไม่คิดค่าตัวสักบาทเดียว[/quote]***เห็นด้วยครับdoctor j อย่าเสียเวลาตอบโต้

ประเทศ นี้ คนจำนวนมาก

ประเทศ นี้ คนจำนวนมาก เหมือนได้แค่เหมือนเด็กอนุบาล

แบ่งคนเป็นแค่คนดีและคนเลว จบ !

ลองไปดูในหนังสือพิมพ์ หรือหนังสือต่างประเทศ มีประเทศไหน เีขียนพร่ำเพรื่อ good guy, bad guy

แล้วมันก็ถูกสั่งสอนกันมาอย่างงั้น อย่างงมงาย

สำหรับคนไทย คนดี ทำอะไร ก็ดีหมด ถูกหมด
คนเลว ทำอะไร ก็ชั่วไปหมด ผิดไปหมด

ดูคนก็ดูให้มันลึกหน้อย ที่มา เนื้อหา การกระทำ แนวคิด ความเชื่อ อะไรอีกมาก

***อาจารย์ป๋วยที่เคารพของผมนี

***อาจารย์ป๋วยที่เคารพของผมนี่ ก็โดนพวกผมที่เป็ลูกสเอชาวบ้านสมัยนั้นกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดี อาจาย์ป่วยก็เลยไม่มีที่พสุธาจะอาศัยในเมืองไทย ขอโทษด้วยนะครับท่านอาจารย์ เพราะขนะนั้น ผมเป็นลูกเสือชาวบ้านชั้นปลายแถว เขาให้ท่อง เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ พอมีคนบอกว่า อาจารย์ปว๋วยเป็นหัวหน้าใหญ่ที่อยู่ตรงข้ามฝ่ายสถาบัน ผมก็เลยนึกโกรธด้วย แต่เดี๋ยวนี้ผมโตแล้ว วิเคราะห์การเมืองบพออกแล้ว หลักการของอาจารย์ดี แต่อาจารย์ก็ไม่ยอมเป็นนายก เพราะการเมืองมันโหดร้าย ขนาดไม่ได้เป็นนายก ท่านก็ไร้แผ่นดิน ถ้าเป็นนายก คงจะเละเป็นโจ๊กไม่เหลือความดีให้ชาวโลกเห็น เพราะคงจะถูกทับถมด้วยคำใส่ร้าย

***รัฐธรรมนูญ ปี 2540 คือกติกาที่วางไว้ดีแล้ว แต่พวกมีรถถังเขาไม่เอา หลักการของอาจารย์ป๋วยอยู่ในรัฐธรรมนูญ2540 ซึ่งเดี๋ยวนี้ ก็เป็นพียงอดีตที่อาลัยหา ผมชอบคำของใครก็ไม่รู้ที่พูดว่า เกลียดหนูตัวเดียว เผาบ้านทิ้งเพื่อฆ่าหนู

***เกลียดทักษิณคนเดียว ฆ่าประชาธิปไตยเสีย เอารัฐประหาร หรือแบบเผด็จการอำมาตย์มาแทน แท้เจตนาของมันคือ มันไม่อยากให้มีประชาธิปไตยนั่นเอง แล้วมันก็ยกทักษิณขึ้นมาอ้าง แล้วทำลายทั้งทักษิณและประชาธิปไตยไปพร้อมกัน มันยิงกระสุนนัดเดียว ได้นกสองตัว

***ขอให้อุดมการณ์ของอาจารย์ป๋วย ได้รับการสานต่อ จากผู้รักประชาธิปไตยโดยสุจริตใจทุกคน

pn wrote:ว ณ ปากนัง

[quote=pn][quote=ว ณ ปากนัง]*คนดี...ในสังคม ประชาธิปไตย
เคารพเสียง ส่วนใหญ่ ใฝ่เหตุผล
เป็นผู้รู้ คุณค่า ประชาชน
แลเห็นคน เป็นคน เท่าเทียมกัน

*กล้าเปลี่ยนแปลง สู่ความ ทันสมัย
ก้าวหน้าไกล ในความคิด จิตสร้างสรรค์
สร้างประโยชน์ ส่วนรวม เป็นสำคัญ
ไม่หวาดหวั่น ผู้มากบารมี นอกรัฐธรรมนูญ

*แต่คนดี ในสังคม ประชาธิปไตย
สำหรับไทย มักโดนไล่ ให้สิ้นสูญ
ต้องหลบลี้ หนีภัย ให้อาดูร
สังคมต้อง เทิดทูน คุณความดี

*รักษ์คนดี ในสังคม ประชาธิปไตย
ต้องช่วยให้ มีชัย ได้ศักดิ์ศรี
ประชาชน ร่วมกัน มั่นเต็มที่
ช่วยดูแล คนดี ประชาธิปไตย

*เสียงส่วนใหญ่ เลือกให้ใคร ทำหน้าที่
นั่นแหละคือ คนดี ศรีสดใส
อย่าให้เสียง ข้างน้อย คอยไล่ไป
ชนส่วนใหญ่ ต้องรักษา กล้าป้องกัน[/quote]
หำเหี่ยว วอณอ พ่นกลอนเหม็น
มองไม่เห็น ความชั่ว พ่อทักษิณ
ใช้อาชีพ แต่งกลอน ออกหากิน
ทำเล่นลิ้น ร้องหา แต่พ่อมัน

อันประชา ธิปไตย มึงแอบอ้าง
ตามเขาจ้าง ซื้อเข้ามา ใช่คัดสรร
ได้คนเลว เข้ามา โกงกินกัน
แบ่งเศษพลัน จ้างพวกมึง ปกป้องตัว

มีสมอง ลองคิด ไตร่ตรองบ้าง
ผิดกระจ่าง ธรรมไม่ชอบ หลอกคนมั่ว
ตัวไม่ได้ ก็ไม่ให้ ตีกลองรัว
ทำกูยั่ว เผาเมือง ให้สิ้นไป

ตัวมึงเอง ไอ้แก่ ก็แสนเฮี้ย
ใช้ลิ้นเลีย หลอกคน ละอายไม่
ตัวมึงเอง ก็อยู่ แผ่นดินไทย
ฝากชื่อไว้ มึงก็เลว เหมือนพ่อมึง[/quote]

000000000000000000000000000000000000000

*หัวใจแดง แกร่งกล้า มาร่วมสู้
เพื่อเชิดชู ประชาธิปไตย ไม่ไหวหวั่น
สู้เพื่อคน ทุกคน เท่าทียมกัน
สิ่งสร้างสรรค์ ความก้าวหน้า พาหากิน

*การต่อสู้ ของพวกเรา ประชาชน
ก้าวไกลพ้น ผลประโยชน์ ท่านทักษิณ
ไกลเกินกว่า เทวดา ครองฟ้าดิน
จะตัดสิน ความถูกผิด ขีดชะตา

*ร่วมกำหนด โชคชะตา ของเราเอง
ไม่หวั่นเกรง ดินฟ้า มากล่าวหา
ไม่หวั่นเกรง อำนาจ อำมาตยา
ไม่เบียดเบียน บีฑา ฆ่าผู้ใด

*ยิ่งข่มขู่ ยิ่งยับยั้ง คนเสื้อแดง
ยิ่งจิตแกร่ง จิตกล้า มากันใหญ่
สู้เพื่อล้ม อำมาตยา มหาภัย
ขู่อย่างไร อย่างไร ก็ไม่กลัว

*มาเถิดคนเสื้อแดงมาร่วมสู้
เพื่อให้รู้ไม่เชิดชูพวกคนชั่ว
สู้ด้วยความชอบธรรมหนุนนำตัว
เพื่อสิ่งที่ดีกว่าต้องฝ่าฟัน

Hi! pn ไม่ได้อาละวาด

Hi! pn ไม่ได้อาละวาด แค่ไม่อยากให้คนที่คิดว่าตัวเองเป็นคน มีความเป็นคนสูงกว่าคนอื่น ไปด่าว่าดูถูกคนอื่นแบบนี้ ทั้งๆที่บอกว่าตัวเองเป็นคนมีการศึกษา ทำไมหรือ คุณค่าความเป็นคนของเขาจะหดหายไปในทันทีเลยใช่มั๊ย ถ้าคนคนนั้นมีความเห็นต่างไปจากพวกคุณๆ ทุกคนมีความแตกต่าง แต่กรุณาให้เกียรติในความเป็นคนของเขาด้วย

ถึงคุณ pn ขอถามหน่อยสิ 1.

ถึงคุณ pn
ขอถามหน่อยสิ

1. การที่คุณท่านสนธิ ลิ้มทองกุล เอาผ้าอนามัยที่ใช้แล้วไปทำมิดีมิร้ายกับพระบรมรูปทรงม้า
ทำไมถึงไม่โดนข้อหาหมิ่นฯ และยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมได้

2. คุณคิดอย่างไรกับเรือเหาะตรวจการณ์ที่ราคาแพงลิ่ว แต่ใช้งานไม่ได้

3. ทำไมพันธมิตรถึงบอกให้รัฐบาลดำเนินการตามกฏหมายกับเสื้อแดงและให้ยัดข้อหากบฏ ทั้งที่ยังไม่ได้ยึดสนามบิน ไม่ได้ลอกลิขสิทธิ์พันธมิตรเลยนะ พันธมิตรจะเอาคืนเหรอ

4. ไหนบอกว่าพันธมิตรทวงคืนความเป็นประชาธิปไตยและรัฐบาลก็มาจากพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกรักประชาธิปไตยนักหนา แล้วทำไมต้องห้ามตาสายายสีออกมาชุมนุมด้วย ถ้างั้นก็ควรจะเขียนห้ามไว้ตั้งแต่เขียนรธน. ปี50 สิ ว่าห้ามประชาชนต่อต้านรัฐบาลที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ พวกเขาจะได้ไม่ออกมาชุมนุมประท้วงกัน

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบ ^_^

คุณLove Thaksin 1.

คุณLove Thaksin

1. การที่คุณท่านสนธิ ลิ้มทองกุล เอาผ้าอนามัยที่ใช้แล้วไปทำมิดีมิร้ายกับพระบรมรูปทรงม้า
ทำไมถึงไม่โดนข้อหาหมิ่นฯ และยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมได้

เรื่องนี้เป็นเรื่องของไสยศาสตร์ มนต์ดำ ตอนนั้นเนวินยังอยู่ฝั่งทักษิณ เนวินเชื่อในมนต์เขมร

ถ้าคุณจำได้เรื่องทุบสิวลึงค์ที่ปราสาทหินพิมาย

การสร้างพระชินวัตรมุนี(ที่อินเดียก็มีที่วัดเนรัญชลาริมแม่น้ำ ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเอาชื่อตัวเองไปตั้งชื่อพระพุทธรูปเท่าเท่าพระพุทธรูปจปร.)ในวัดที่นาเกลือขึ้นและย้ายพระสยามเทวาธิราชที่วัดนั้นลงมาข้างล่าง

การเข้าไปประกอบพิธีของทักษิณที่ว้ดพระแก้ว

การประกอบพิธีที่ทำเนียบ รัฐสภา ของหมอเขมร โดยมีการทำพิธีทางพราหมก่อน แล้วหมอเขมรก็เข้ามาทำพิธีต่อจากนั้น

และที่สล้างไปตั้งเต้นท์ที่ลานด้านหลังพระรูปทรงม้า ระหว่างทำพิธีมีพายุฟ้าผ่าลงมากลางเต้นท์พิธิ จนผู้ทำพิธีหมอเขมรวิ่งกระเจิงหนีไปทางเขาดิน ทางพธม.ได้ติดตามการกระทำตลอดเวลา เพราะตอนนั้นเราอยู่ในทำเนียบ และมีผู้มีความรู้ทางคุนไสยที่เป็นพธม. แจ้งว่ามีหมอเขมรมาทำพิธีสะกดวิญญาณของพระองค์ท่านไว้โดยการฝังอะไรบางอย่างไว้ผมจำไม่ได้รอบๆพระบรมรูป พอรุ่งเช้าทางหมอทำพิธีของเราก็เข้าไปเอาออก และแก้พิธี คุณสนธิเล่าไปบางทีก็เอามัน บอกว่าวิธีแก้ก็เอาของผู้หญิงที่ใช้แล้วไปแก้เพื่อเอาฮา แต่คุณสนธิไม่ได้ไปแก้เองหรอก มีหมอพิธีไปจัดการเองซึ่งก็ไม่รู้เขาใช้วิธีนี้หรือไม่

ส่วนตัวผมเองก็เชื่อว่ามีมนต์ขาว ถ้ามีมนต์ขาวก็ต้องมีมนต์ดำ แต่ไม่เคยสนใจกับพวกมนต์ดำหรอกเพราะคนที่ทำมนต์ดำจะมีกรรมติดตัว คำถามที่เหลือผมจะรีบตอบให้ครับ ตอนนี้ของไปทำงานก่อน

pn wrote:คุณLove Thaksin 1.

[quote=pn]คุณLove Thaksin

1. การที่คุณท่านสนธิ ลิ้มทองกุล เอาผ้าอนามัยที่ใช้แล้วไปทำมิดีมิร้ายกับพระบรมรูปทรงม้า
ทำไมถึงไม่โดนข้อหาหมิ่นฯ และยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมได้

เรื่องนี้เป็นเรื่องของไสยศาสตร์ มนต์ดำ ตอนนั้นเนวินยังอยู่ฝั่งทักษิณ เนวินเชื่อในมนต์เขมร

ถ้าคุณจำได้เรื่องทุบสิวลึงค์ที่ปราสาทหินพิมาย

การสร้างพระชินวัตรมุนี(ที่อินเดียก็มีที่วัดเนรัญชลาริมแม่น้ำ ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเอาชื่อตัวเองไปตั้งชื่อพระพุทธรูปเท่าเท่าพระพุทธรูปจปร.)ในวัดที่นาเกลือขึ้นและย้ายพระสยามเทวาธิราชที่วัดนั้นลงมาข้างล่าง

การเข้าไปประกอบพิธีของทักษิณที่ว้ดพระแก้ว

การประกอบพิธีที่ทำเนียบ รัฐสภา ของหมอเขมร โดยมีการทำพิธีทางพราหมก่อน แล้วหมอเขมรก็เข้ามาทำพิธีต่อจากนั้น

และที่สล้างไปตั้งเต้นท์ที่ลานด้านหลังพระรูปทรงม้า ระหว่างทำพิธีมีพายุฟ้าผ่าลงมากลางเต้นท์พิธิ จนผู้ทำพิธีหมอเขมรวิ่งกระเจิงหนีไปทางเขาดิน ทางพธม.ได้ติดตามการกระทำตลอดเวลา เพราะตอนนั้นเราอยู่ในทำเนียบ และมีผู้มีความรู้ทางคุนไสยที่เป็นพธม. แจ้งว่ามีหมอเขมรมาทำพิธีสะกดวิญญาณของพระองค์ท่านไว้โดยการฝังอะไรบางอย่างไว้ผมจำไม่ได้รอบๆพระบรมรูป พอรุ่งเช้าทางหมอทำพิธีของเราก็เข้าไปเอาออก และแก้พิธี คุณสนธิเล่าไปบางทีก็เอามัน บอกว่าวิธีแก้ก็เอาของผู้หญิงที่ใช้แล้วไปแก้เพื่อเอาฮา แต่คุณสนธิไม่ได้ไปแก้เองหรอก มีหมอพิธีไปจัดการเองซึ่งก็ไม่รู้เขาใช้วิธีนี้หรือไม่

ส่วนตัวผมเองก็เชื่อว่ามีมนต์ขาว ถ้ามีมนต์ขาวก็ต้องมีมนต์ดำ แต่ไม่เคยสนใจกับพวกมนต์ดำหรอกเพราะคนที่ทำมนต์ดำจะมีกรรมติดตัว คำถามที่เหลือผมจะรีบตอบให้ครับ ตอนนี้ของไปทำงานก่อน[/quote]

อ้อ ยังมีอีกเรื่อง คือพระพรหมที่รร.เอรวัณโดนแทกซี่ทุบ เพื่อสร้างใหม่แล้วก็บรรจุวัตถุที่เป็นของทักษิณหรือใครไม่ทราบไม่ช้ดเจน เพื่อให้คนไปกราบไหว้ทุกๆวัน แล้วแท็กซี่ที่ทุบก็ถูกตีจนตาย แต่เรื่องนี้ก็มีพราหมไปแก้เรียบร้อยแล้วเหมือนกัน

*จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน รา

*จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
ราษฎรมีสิทธิ์อ้างอย่างเต็มที่
สวัสดิการของรัฐจัดมากมี
และอย่างดีตามหน้าที่กำหนดไว้

*เก็บภาษีอย่างเต็มที่ตามฐานะ
ไม่ลดละพวกคนรวยช่วยชาติได้
สวัสดิการทั่วหน้าประชาไทย
รัฐจัดให้เท่าเทียมทั่วทุกคน

*แนวสังคมนิยมประชาธิปไตย
ที่จัดให้แบ่งประโยชน์แลโภชผล
อย่างเป็นธรรมทั่วหน้าประชาชน
ไม่ช่วยคนแบบเอาหน้ามาให้ทาน

*แบบนี้คือความคิดอาจารย์ป๋วย
ที่จะช่วยสร้างไทยให้สร้างสาน
ผิดกับพวกความคิดเผด็จการ
ทุนสามานย์อำมาตยาธิปไตย

คุณ Love Thaksin 2.

คุณ Love Thaksin

2. คุณคิดอย่างไรกับเรือเหาะตรวจการณ์ที่ราคาแพงลิ่ว แต่ใช้งานไม่ได้

เรือเหาะทีแรกผมก็ว่าเข้าท่าดีที่เอาไว้ตรวจการณ์ระยะสูง ที่พ้นระยะอาวุธที่จะทำอันตรายได้ น่าจะดีกว่าดาวเทียมสอดแนมซึ่งเราไม่มีหรืออาจใช้ได้บางช่วงเวลาเท่านั้น อีกอย่างเป็นการสอดแนมระยะพื้นที่เฉพาะตลอด24ชม. สามารถเห็นความเคลื่อนไหวภาคพื้นดิน ดูย้อนหลังได้หากเกิดเหตุขึ้น เหมือนในหนังเรื่อง Enemy of the state แต่ในหนัง เป็นการสอดแนมจากดาวเทียมของUSA

เรื่องราคา300กว่าล้านเราจ่ายไปแล้ว70% จากราคาที่ใครไม่รู้บอกว่าน่าจะอยู่ที่100ล้านเท่านั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องความลับทางการทหาร อาจมีเทคโนโลยี่ที่ติดตั้งบนเรือเหาะนั่นที่เราไม่อาจรู้ได้ และไม่ควรให้ศัตรูรู้ด้วยเช่นกัน ทหารอาจกิน%หรือไม่ผมไม่ทราบ แต่เรื่องนี้หากตรวจสอบก็ต้องทำกันเงียบๆ อย่าให้เหมือนgt200 ที่ทำให้พวกแบ่งแยกดินแดนทางใต้รู้และวางระเบิดมากขึ้นเพราะรู้ว่าgt200ใช้ไม่ได้ผล

เรื่องการตรวจสอบควรจะต้องทำอย่างยิ่ง หาทางอุดช่องว่างไม่ให้ทหารทำมาหากินกับงบประมาณ แต่ก่อนไปแก้ไขกับทหาร นักการเมืองควรต้องขาวสะอาดเสียก่อน ไม่งั้นจะกลายเป็นนักการเมืองเข้าไปล้วงลูกทหารแล้วทำมาหากินกับงบประมาณป้องกันประเทศได้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนรัฐบาลยุคทักษิณเก่ง และสร้างวัฒนธรรมการโกงกินไปทั่วหน่วยราชการ หากไปขวางทหารก็อาจมีรัฐประหารเกิดขึ้นได้

หากจะแก้เรื่องนี้รัฐบาลต้องมีเสถียรภาพเสียก่อน ต้องได้รับการหนุนจากประชาชนอย่างเต็มที่ ไม่งั้นรัฐบาลอาจคว่ำง่ายๆเหมือนกัน ตอนนี้รัฐยังไม่มีเสถียรภาพพอที่จะไปล้วงลูกกับพวกทหารได้ ถ้าการเมืองนิ่งก็ต้องควรรีบจัดการกับพวกปลวกในกองทัพครับ

คุณLove Thaksin 3.

คุณLove Thaksin
3. ทำไมพันธมิตรถึงบอกให้รัฐบาลดำเนินการตามกฏหมายกับเสื้อแดงและให้ยัดข้อหากบฏ ทั้งที่ยังไม่ได้ยึดสนามบิน ไม่ได้ลอกลิขสิทธิ์พันธมิตรเลยนะ พันธมิตรจะเอาคืนเหรอ

สรุปสั้นๆนะ การล้มล้างรัฐบาลด้วยกำลังอาวุธ อันนี้กบฏแน่นอน ความจริงเขามีหลักพิจารณา
เช่นมีการประกาศที่จะล้มล้างรัฐบาล มีกองกำลัง มีอาวุธ ลงมือปฏิบัติการ เหล่านี้ถึงเข้าข่ายการก่อกบฏ แดงประกาศแล้วว่าจะล้มล้างรัฐหมอเหวงพูด ประกาศแล้ว่ามีอาวุธอย่างอริสมันบอก มีกองกำลังเสธแดงประกาศ ขาดแต่การปฏิบัติการโดยใช้อาวุธ ถ้าเริ่มใช้อาวุธเมื่อไหร่ก็กบฏครบถ้วนครับ

คุณLoveThaksin 4.

คุณLoveThaksin
4. ไหนบอกว่าพันธมิตรทวงคืนความเป็นประชาธิปไตยและรัฐบาลก็มาจากพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกรักประชาธิปไตยนักหนา แล้วทำไมต้องห้ามตาสายายสีออกมาชุมนุมด้วย ถ้างั้นก็ควรจะเขียนห้ามไว้ตั้งแต่เขียนรธน. ปี50 สิ ว่าห้ามประชาชนต่อต้านรัฐบาลที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ พวกเขาจะได้ไม่ออกมาชุมนุมประท้วงกัน

อภิสิทธิ์ก็ไม่เคยห้ามการออกมาชุมนุมโดยสันติวิธีของปชช. คุณไปฟังมาจากไหน ในระบอบปชต.ปชช.มีสิทธิออกมาประท้วงได้หากไม่พอใจรัฐบาลในการบริหารประเทศ รธน.มีทุกฉบับครับ แต่ต้องประท้วงโดยสันติวิธี เป็นการรักษาสิทธิของเรา แต่ผู้ที่ไม่ได้ออกมาประท้วงรัฐบาลเขาก็มีสิทธิเรียกร้องสิทธิของเขาเช่นกัน ถ้าหากการชุมนุมนั้นไปล่วงละเมิดในสิทธิของผู้อื่น เช่นการปิดถนน หรือไปบังคับขู่เข็นปชช.คนอื่นที่เขาไม่เห็นด้วย อย่างนี้คงไม่เรียกว่าการชุมนุมเพื่อเรียกร้องปชต.ได้หรอกครับ ถ้ามีอาวุธด้วยและใช้ลงมือต่อสู้กับอำนาจรัฐแล้ว กบฏครับ โทษสูงสุดประหารชีวิต

Love

Love Thaksin

ขอบคุณสำหรับคำถามดีๆที่เป็นตัวแทนของความคิดของคนเสื้อแดง ทำให้พธม.อย่างผมได้มีโอกาสได้พูดบ้างโดยปราศจากอคติซึ่งกันและกัน เหลืองหรือแดงก็เป็นคนรักชาติด้วยกันทั้งนั้น ต่างกันเพียงข้อมูลที่ได้รับเป็นคนละชุดกัน ผมว่ายังดีกว่าพวกบอกว่าเป็นกลางแล้วก็มาด่าทั้งเหลืองและแดง ไม่ได้สนใจการเมืองที่มันมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของพวกเราโดยตรง โดยที่ไม่ทราบเลยว่ายังมีน้ำเงินอยู่ และยังมีสีดำอีกสีที่พร้อมจะจับมือกับสีไหนก็ได้เพื่อขอเป็นรัฐบาลมาหากินกับเงินภาษีของพวกเราครับ

ถ้าคุณออกมาแล้วเกิดมีเรื่องรุนแรงขึ้น ผมแนะนำให้คุณถอดเสื้อแดงแล้วรีบกลับบ้านทันทีครับ คราวนี้ไม่เหมือนสงกรานต์ มีมือที่สาม มือที่สี่ด้วย ส่วนพวกพธม.คงไปเที่ยวตจว.กันหมด ไม่ยอมมาเกี่ยวข้องด้วยหรอกครับ ถือเป็นวันพักผ่อนสบายๆสองสามวัน เพราะพวกเรารู้ผลแล้วว่าจะเป็นยังไง

ถึงคุณ pn

ถึงคุณ pn ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณที่กรุณาตอบคำถามให้ แต่ก็ยังมีข้อสงสัยอีก ตามประสาคนรู้น้อย มีคนบอกว่านี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งหรือเปล่า ที่ทำให้ทหารไม่พอใจคุณทักษิณ เพราะเข้าไปปรับโครงสร้างและบังอาจเข้าไปผ่าหมากวัฒนธรรมของทหารที่เคยปฏิบัติกันมา ที่ผ่านๆมามีแต่คนด่าตำรวจ แต่มีคนด่าทหารน้อยมาก ทั้งที่ในความรู้สึกและความจริงที่ได้รับรู้มาบางอย่างนั้น ทหารยิ่งมีการคอรัปชั่นมากกว่าตำรวจด้วยซ้ำไปและจับไม่ได้ไล่ไม่ทันอีกด้วย เพราะไม่มีใครกล้าเข้าไปล้วงลูก (ระเบิด) ถ้าอย่างนั้นรัฐบาลที่มาจากการช่วยเหลือของทหาร ที่เกิดจากการทำรัฐประหารนั้น จะยิ่งไม่ล้วงลูกยากเข้าไปอีกเหรอ แล้วจะเข้าไปตรวจสอบอะไรๆที่มันไม่โปร่งใสได้อย่างไรกัน นอกจากจะไม่กล้าและไม่สามารถตรวจสอบได้แล้ว รัฐบาลที่ได้รับความช่วยเหลือจากทหาร จึงต้องจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงกลาโหมมากเป็นพิเศษและมากกว่าทุกกระทรวงด้วยซ้ำไป จริงหรือไม่คะ .^____^.

pn wrote:คุณLoveThaksin 4.

[quote=pn]คุณLoveThaksin
4. ไหนบอกว่าพันธมิตรทวงคืนความเป็นประชาธิปไตยและรัฐบาลก็มาจากพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกรักประชาธิปไตยนักหนา แล้วทำไมต้องห้ามตาสายายสีออกมาชุมนุมด้วย ถ้างั้นก็ควรจะเขียนห้ามไว้ตั้งแต่เขียนรธน. ปี50 สิ ว่าห้ามประชาชนต่อต้านรัฐบาลที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ พวกเขาจะได้ไม่ออกมาชุมนุมประท้วงกัน

อภิสิทธิ์ก็ไม่เคยห้ามการออกมาชุมนุมโดยสันติวิธีของปชช. คุณไปฟังมาจากไหน ในระบอบปชต.ปชช.มีสิทธิออกมาประท้วงได้หากไม่พอใจรัฐบาลในการบริหารประเทศ รธน.มีทุกฉบับครับ แต่ต้องประท้วงโดยสันติวิธี เป็นการรักษาสิทธิของเรา แต่ผู้ที่ไม่ได้ออกมาประท้วงรัฐบาลเขาก็มีสิทธิเรียกร้องสิทธิของเขาเช่นกัน ถ้าหากการชุมนุมนั้นไปล่วงละเมิดในสิทธิของผู้อื่น เช่นการปิดถนน หรือไปบังคับขู่เข็นปชช.คนอื่นที่เขาไม่เห็นด้วย อย่างนี้คงไม่เรียกว่าการชุมนุมเพื่อเรียกร้องปชต.ได้หรอกครับ ถ้ามีอาวุธด้วยและใช้ลงมือต่อสู้กับอำนาจรัฐแล้ว กบฏครับ โทษสูงสุดประหารชีวิต[/quote]

ถึงคุณ pn

ก็ฟังจากที่นายสุเทพ เทพสุบรรณพูดน่ะสิ
ท่านบอกว่าห้ามเสื้อแดงนำรถคุณแต๋นและรถกระบะเข้ากรุง
ก็ทำไมหละ ชาวบ้านจะนั่งคุณแต๋นเข้ากรุงไม่ได้เหรอ
มันมีกฏหมายห้ามหรือเปล่า
ถ้างั้นก็ออกกฏหมายมาสิว่ารถคุณแต๋นนั้น
ให้ชาวบ้านใช้งานได้เฉพาะในเรือกสวนไร่นาเท่านั้น
ห้ามใช้บรรทุกคนเสื้อแดงเข้ากรุงเทพเด็ดขาด

pn wrote:Love

[quote=pn]Love Thaksin

ขอบคุณสำหรับคำถามดีๆที่เป็นตัวแทนของความคิดของคนเสื้อแดง ทำให้พธม.อย่างผมได้มีโอกาสได้พูดบ้างโดยปราศจากอคติซึ่งกันและกัน เหลืองหรือแดงก็เป็นคนรักชาติด้วยกันทั้งนั้น ต่างกันเพียงข้อมูลที่ได้รับเป็นคนละชุดกัน ผมว่ายังดีกว่าพวกบอกว่าเป็นกลางแล้วก็มาด่าทั้งเหลืองและแดง ไม่ได้สนใจการเมืองที่มันมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของพวกเราโดยตรง โดยที่ไม่ทราบเลยว่ายังมีน้ำเงินอยู่ และยังมีสีดำอีกสีที่พร้อมจะจับมือกับสีไหนก็ได้เพื่อขอเป็นรัฐบาลมาหากินกับเงินภาษีของพวกเราครับ

ถ้าคุณออกมาแล้วเกิดมีเรื่องรุนแรงขึ้น ผมแนะนำให้คุณถอดเสื้อแดงแล้วรีบกลับบ้านทันทีครับ คราวนี้ไม่เหมือนสงกรานต์ มีมือที่สาม มือที่สี่ด้วย ส่วนพวกพธม.คงไปเที่ยวตจว.กันหมด ไม่ยอมมาเกี่ยวข้องด้วยหรอกครับ ถือเป็นวันพักผ่อนสบายๆสองสามวัน เพราะพวกเรารู้ผลแล้วว่าจะเป็นยังไง[/quote]

ถึงคุณ pn

ขอบคุณนะคะสำหรับคำเตือนของคุณ
แต่คงไม่ได้มีโอกาสไปร่วมกับเสื้อแดงหรอก
ไม่ใช่ว่าไม่กล้าหรือว่าขี้ขลาดหรอกนะ
แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่เมืองไทย
และก็ไม่ได้อยู่ที่ดูไบด้วย
แต่อยู่อเมริกา

ถ้าเป็นจริงอย่างที่คุณบอก
ก็น่าสงสารชาวบ้าน
และถ้ามันเกิดอะไรที่รุนแรงขึ้นจริงๆ
ความสูญเสียที่มันจะเกิดขึ้น
ก็คงจะไม่สูญเปล่า
ถ้าประเทศไทยของเราจะได้ประชาธิปไตยและความสงบสุขคืนมา

ไม่ว่าในยุคใดสมัยใด
ทุกครั้งที่มีความขัดแย้งกันเกิดขึ้น
มีการต่อสู้กันทางความคิดและเกิดเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ย่อมมีความสูญเสียเกิดขึ้นทั้งสิ้น

น่าเสียดายที่คนมีอำนาจในมือในประเทศหลายๆคน
มองไม่เห็นคุณค่าชีวิตของประชาชน
ทำได้ทุกอย่าง เพียงเพื่อให้ได้มาและคงไว้ซึ่งอำนาจและเงินตรา

Love

Love thaksin

หากเปรียบประเทศเราเป็นบ้าน ก็เป็นบ้านทรงไทยทำด้วยไม่สัก มีความเหมาะสมกับภูมิอากาศ

ร้อนชื้น ยกพื้นบ้านสูงเพื่อหนีน้ำในฤดูน้ำหลาก หลังคาทรงแหลมสูงเพื่อให้ระบายอากาศร้อนและ

ไม่รับแดดตอนช่วงบ่ายๆจนทำให้ความร้อนแผ่ลงมาภายในบ้านได้มากไป อีกทั้งความลาดชันที่มาก

ทำให้โอกาสที่น้ำฝนจะไหลย้อนจากลมฝนและไหลเข้ามาภายในตัวบ้านได้ คนไทยเรามีชีวิตและ

วัฒนธรรมของเราเอง เราไม่พยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติ แต่เราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

กาลเวลาผ่านไป บ้านหลังนี้ก็เริ่มเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่างก็มีความคิด

ที่แตกต่างกันออกไป บางคนบอกให้รื้อแล้วสร้างใหม่เป็นตึกตามแนวคิดของตะวันตก บางคน

ก็มีความคิดว่าด้วยความสวยงามของไม้สักและตัวบ้านถึงแม้จะเก่าไปบ้างแต่ก็อยากรักษาสภาพนี้ไว้

โดยการซ่อมในส่วนที่เสียหายเสื่อมสลายไป อะไรควรปรับปรุงเพื่อทำให้ผู้อาศัยในบ้านมีความ

สะดวกสะบายมากขึ้นก็ควรทำ แต่ให้คงความเป็นบ้านทรงไทยเอาไว้ แค่ทำความสะอาดให้ดี

บ้านก็น่าอยู่แล้ว

แน่นอนเมื่อบ้านหลังนี้มีเจ้าของหลายคน ก็เกิดความคิดเห็นไม่ตรงกันขึ้น

ส่วนหนึ่งอยากได้ตึกเพื่อความทันสมัยและความสะดวกสบายอีกส่วนหนึ่งอยากให้อนุรักษ์

เอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อความหมายทางด้านจิตใจ และความเป็นตัวของตัวเอง

หากเป็นบ้านของคุณเอง คุณจะคิดว่าไงดีครับ

นิทานเวตาลของนักเรียนนอก

นิทานเวตาลของนักเรียนนอก เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก Oxford แห่งเมืองผู้ดีอังกฤษ
ผู้มีนามว่า อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แห่งกรุงสตรอเบอร์รี่แลนด์

นิทานเรื่องที่ 1 เอาดีใส่ตัว พวกๆของตัว (และพวกที่สนับสนุนตัวเอง)

เสียงของประชาชนพันธมิตรเสื้อเหลือง แค่ 1 เสียง
ผมก็ยินดีจะรับฟังและร่วมสนับสนุน
เพราะถือว่าสิ่งที่พวกเขาทำ
เป็นการแสดงออกถึงการเมืองและประชาธิปไตยภาคประชาชน
จะเห็นได้ว่ามีผู้คนจำนวนมากศรัทธาโดยดูจากยอดเงินบริจาค
จนสามารถนำมาเป็นทุนก่อตั้งพรรคการเมืองได้
มันจึงไม่มีความชอบธรรมที่รัฐบาลจะประกาศใช้ พรบ. ความมั่นคง
ในช่วงที่พวกเขาออกมาแสดงพลัง

จะเห็นได้ว่าช่วงที่ผมเข้ามาทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรี
เศรษฐกิจดีขึ้น เติบโตขึ้นมาก
ตัวที่บ่งชี้ได้คือมีการไหลเวียนเงินตราเข้ามาจากต่างประเทศอย่างมากมาย

นิทานเรื่องที่ 2 เอาชั่วให้คนอื่น (ที่พวกมันต่อต้านและไม่ได้สนุบสนุนพวกกระผม)

ถึงจะเป็นหลายล้านเสียงของประชาชนนปชเสื้อแดง
ผมก็ไม่ยินดีที่จะรับฟังและผมก็จะขอต่อต้านเต็มที่
เพราะผมถือว่าสิ่งที่พวกเขาทำ
เป็นการแสดงออกถึงการก่อความวุ่นวายของคนหมู่มากและจะนำไปสู่การสร้างความรุนแรง
ผู้คนที่มาร่วมชุมนุมมีแต่ถูกจ้างมาทั้งนั้น

ตอนนี้กำลังตรวจสอบท่อน้ำเลี้ยงอยู่
ว่าจะมีท่อยาวออกไปถึงเมืองดูไบหรือเปล่า
จะสังเกตได้จากมีการไหลเวียนเงินตราเข้ามาจากต่างประเทศอย่างมากมาย
ตั้งแต่ที่ผมเข้ามารับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี

ดังนั้นมันจึงมีความชอบธรรมที่รัฐบาลจะประกาศใช้ พรบ. ความมั่นคง
พร้อมเกณฑ์กำลังพลทหารตำรวจ จำนวน 50,000 นาย เป็นอย่างน้อย
เพื่ออกมาปราบปราม

pn wrote:Love

[quote=pn]Love thaksin

หากเปรียบประเทศเราเป็นบ้าน ก็เป็นบ้านทรงไทยทำด้วยไม่สัก มีความเหมาะสมกับภูมิอากาศ

ร้อนชื้น ยกพื้นบ้านสูงเพื่อหนีน้ำในฤดูน้ำหลาก หลังคาทรงแหลมสูงเพื่อให้ระบายอากาศร้อนและ

ไม่รับแดดตอนช่วงบ่ายๆจนทำให้ความร้อนแผ่ลงมาภายในบ้านได้มากไป อีกทั้งความลาดชันที่มาก

ทำให้โอกาสที่น้ำฝนจะไหลย้อนจากลมฝนและไหลเข้ามาภายในตัวบ้านได้ คนไทยเรามีชีวิตและ

วัฒนธรรมของเราเอง เราไม่พยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติ แต่เราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

กาลเวลาผ่านไป บ้านหลังนี้ก็เริ่มเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่างก็มีความคิด

ที่แตกต่างกันออกไป บางคนบอกให้รื้อแล้วสร้างใหม่เป็นตึกตามแนวคิดของตะวันตก บางคน

ก็มีความคิดว่าด้วยความสวยงามของไม้สักและตัวบ้านถึงแม้จะเก่าไปบ้างแต่ก็อยากรักษาสภาพนี้ไว้

โดยการซ่อมในส่วนที่เสียหายเสื่อมสลายไป อะไรควรปรับปรุงเพื่อทำให้ผู้อาศัยในบ้านมีความ

สะดวกสะบายมากขึ้นก็ควรทำ แต่ให้คงความเป็นบ้านทรงไทยเอาไว้ แค่ทำความสะอาดให้ดี

บ้านก็น่าอยู่แล้ว

แน่นอนเมื่อบ้านหลังนี้มีเจ้าของหลายคน ก็เกิดความคิดเห็นไม่ตรงกันขึ้น

ส่วนหนึ่งอยากได้ตึกเพื่อความทันสมัยและความสะดวกสบายอีกส่วนหนึ่งอยากให้อนุรักษ์

เอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อความหมายทางด้านจิตใจ และความเป็นตัวของตัวเอง

หากเป็นบ้านของคุณเอง คุณจะคิดว่าไงดีครับ[/quote]

ถึงคุณ pn

ก่อนที่จะให้ตัดสินใจเลือกแบบบ้านนั้น ก็ขอเรียนถามคุณ pn ว่า ...

จะกำหนดให้กฏกติกามารยาทภายในบ้านหรือวิธีการที่จะให้ 'สิทธิ์'ในการเลือกแบบบ้านนั้นเป็นแบบใด

ก. เผด็จการ อำนาจการตัดสินใจทุกอย่างตกไปอยู่ที่เจ้าคุณปู่เท่านั้น ลูกกระจ๊อกไม่มีสิทธิ์ออกเสียง

ข. อิสระเสรี ให้สิทธิ์เท่าเทียมกันในการเลือก ไม่ว่าจะเป็นคนรับใช้ คนสวน คนขับรถ ทนายประจำตระกูล หรือผู้จัดการมรดก

ค.เผด็จการซ่อนรูป ทุกคนก็มีอิสระในการเลือกเช่นกันถ้าเลือกได้ตามใจของฉัน
แต่ถ้าไม่ อย่าว่าแต่แบบบ้านที่จะได้มีสิทธิ์เลือกเลย แม้แต่ที่ซุกหัวนอนแกก็จะไม่มี

ซึ่งดูเหมือนว่าการเลือกแบบบ้านที่คุณถามนี้
มันจะเป็นประเด็นถัดไปจากวิธีการที่จะให้ ''สิทธิ์''ในการเลือกแบบบ้านมากกว่า

ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่จะอยู่ในบ้านแบบใดหรือต้องการบ้านแบบใด
แต่ประเด็นมันอยู่ที่จะต้องให้สมาชิกทุกคนภายในบ้านเข้าใจกฏกติกามารยาทภายในบ้านก่อนว่า
วิธีการที่จะให้ ''สิทธิ์''ในการเลือกแบบบ้านของพวกเขานั้นเป็นอย่างไร

เพราะถ้าเมื่อแจ้งให้ผู้เป็นสมาชิกภายในบ้านทุกคนรู้ว่า
นี่นะภายในบ้านของเราตอนนี้เลือกใช้กฏกติกาแบบนี้อยู่นะ
เพื่อที่สมาชิกทุกคนภายในบ้านจะได้รู้ว่า
เขา เธอ และมัน จะมีสิทธิ์แค่ไหนในการออกเสียงเลือกแบบบ้านตามที่ตัวเองต้องการ

ถ้าคำตอบเป็นข้อ ก ก็บอกมา
เพราะพวกที่เป็นพวกขี้ข้า ไพร่ สถุล ก็จะได้รู้ว่าถ้าอิงตามสถานะของตนภายในบ้านแล้วนั้น
ตนเองนั้นไม่มีสิทธิ์ในการเลือกแบบบ้านเลยจริงๆ

หรือถ้าคำตอบเป็นข้อ ข.
บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงเท่าเทียมกันนะ
ใครจะรักแบบบ้านทรงไหน สไตล์อะไร จะเอาแบบไหน เชิญใช้สิทธิ์เลือกได้ตามสบาย
เราจะเลือกและยอมรับแบบของมติที่มีเสียงข้างมากและถือว่าเป็นเอกฉันท์
ไม่ป่วน ไม่กระจองอแง ถ้าแบบที่ตัวเองชอบนั้นไม่ได้ถูกเลือกตามเสียงส่วนใหญ่
ขั้นต่อไปคือทุกคนต้องสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้างบ้านอย่างแข็งขัน
ไม่อิจฉาริษยาว่าบ้านหลังนั้นไม่ใช่ความคิดของตัวเอง ไม่เอาฉันไม่ช่วย
ความคิดของใครใครก็สร้างสิ
เพราะฉันถนัดแต่ทาสีป้ายสีเท่านั้น

หรือจะเป็นเผด็จการซ่อนรูปก็บอกมาให้ชัดเจน

ซึ่งก่อนจะเลือกแบบบ้านนั้น
ควรจะให้มันเคลียร์ก่อนว่าวิธีการที่จะให้ ''สิทธิ์'' สมาชิกภายในบ้านเลือกแบบบ้านนั้น
จะเป็นข้อใด ก? ข? หรือ ค?

เพราะถ้าทุกคนเคลียร์และเข้าใจว่าวิธีการที่จะให้ ''สิทธิ์''ในการเลือกแบบบ้านเป็นแบบใดแล้ว
ส่วนที่จะเลือกสร้างเป็นบ้านแบบใดนั้น มันคงจะไม่มีปัญหา

การแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
ไม่มีใครไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
และแม้ว่าทุกคนจะมีความต่างในการนับถือศาสนาและมุมมองในการเมือง

แต่สิ่งหนึงที่คนไทยทุกคนปฏิเสธไม่ได้คือ
คนไทยทุกคนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกันทุกคน
อย่าผูกขาดความจงรักภักดีไว้ฝ่ายเดียว
และอย่ามองว่าเพียงเพราะสีแดงมีความเห็นต่างทางการเมืองกับพวกคุณ
แล้วก็จะกล่าวหาได้ว่าพวกเขากลายเป็นคนทรยศชาติทรยศแผ่นดินไป
มันไม่ใช่
มันคนละประเด็น

และจากโจทย์คำถามของคุณนั้น

และจากโจทย์ข้อนี้จะขอถามคุณ pn ต่อด้วยค่ะว่า
1. กฏกติกาภายในบ้านของเราเป็นแบบไหนคะ ที่ให้''สิทธิ์'' ในการเลือกแบบบ้าน

2. ถ้าแบบบ้านของคุณในโจทย์ที่คุณถามมา ถูกมองว่าเป็นคำศัพท์เฉพาะ
2.1 บ้านทรงไทยของคุณหมายถึงอะไร
2.2 ตึกใหม่สูงที่ทันสมัยหมายถึงอะไร
2.3 คุณต้องการที่จะสื่อหรือบอกเล่าอะไร

หวังว่าคุณ pn คงจะอนุเคราะห์ตอบคำถามของคนโง่คนนี้ให้เกิดมีปัญญากับเขาขึ้นมาบ้างนะคะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ^___^