เครือข่ายสันติวิธี ชวน “จุดเทียนสันติ” ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ เย็นนี้

พระไพศาล วิสาโลและกลุ่มเครือข่ายสันติวิธี (Nonviolence Network) เชิญชวนประชาชนที่แสวงหาหนทางสันติวิธี จุดเทียนเพื่อแสดงออกถึงความสันติ ในวันนี้ (15 มี.ค.) เวลา 18.30 ณ ลานกว้างหอศิลปวัฒนธรรม ฝั่งตรงข้ามห้างมาบุญครอง โดยจะใช้เวลา 30 นาทีในการแสดงออกครั้งนี้

กลุ่มเครือข่ายสันติวิธีก่อตั้งขึ้นวันที่ 14 มีนาคม 53 ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายพุทธิกา กลุ่มเยาวชนศึกษาสันติวิธี กลุ่มประชาชนผู้ไม่เอาสงครามกลางเมือง และเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย

โดยเครือข่ายจะจัดให้มีกิจกรรมสันติอาสาสักขีพยาน เพื่อทำหน้าที่เป็นพยานข้อเท็จจริงในที่ชุมนุม พร้อมทั้งเรียกร้องรัฐบาล และแกนนำผู้ชุมนุมให้มีการระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการพูดคุยอันอาจนำไปสู่การเจรจา และขอให้กรุงเทพมหานครนำภาพกล้องวงจรปิดในกรุงเทพมหานครขึ้นเว็บไซต์ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

เว็บไซต์ http://nonviolencenetwork.com/ เว็บไซต์ของกลุ่มเครือข่ายสันติวิธี รายงานด้วยว่า เครือข่ายสันติวิธีโดยกลุ่มสันติอาสาสักขีพยานจากจังหวัดปัตตานีได้เดินทางมาถึงกรุงเทพฯเและลงพื้นที่ชุมนุมเพื่อรณรงค์ให้การชุมนุมเป็นไปด้วยหนทางแห่งสันติ รวมทั้งมีการแจกแผ่นพับที่มีเนื้อความเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นแนวทางที่จะทำให้เกิดสันติในการแสดงออกของผู้ชุมนุม

สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นอาสาสักขีพยานหรือต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายสันติวิธี ทางเครือข่ายได้เปิดช่องทางให้ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารผ่านทาง http://nonviolencenetwork.com/ และพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมเป็นอาสาสักขีพยานผ่านทาง facebook และ twitter http://twitter.com/nonviolencenet