เวทีเสวนา มช.: ยุบสภา ทางออกวิกฤตการเมืองไทย?

 
 
 
22 มี.ค.53-เวลา 13.30-16.30 น. ที่ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดเวทีเสวนายุบสภา: ทางออกวิกฤตการเมืองไทย? จัดโดยกลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ กลุ่มเพื่อนรัฐธรรมนูญ 40 เชียงใหม่ สำนักกระจายอำนาจและปกครองตนเอง ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวิทยากรนำเสวนา รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ, ณัฐกร วิทิตานนท์ สำนักนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,อรรถจักร สัตยานุรักษ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รศ.ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ชำนาญ จันทร์เรือง มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน และพิษณุ ไชยมงคล สำนักกระจายอำนาจและปกครองตนเอง เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยผู้ร่วมงานประมาณ 30 คน
 
 
หมากเกมนี้ยุบสภายาก
รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวว่าประเด็นที่ 1. ข้อเรียกร้องการยุบสภาที่เกิดขึ้นทำไมจึงดูเป็นเรื่องยากนัก ทั้งที่ความจริงแล้วเป็นของธรรมดา ประเทศใดๆ ก็ทำได้ ประเทศไทยก็ทำได้ แต่ครั้งนี้ที่ดูยากเพราะไม่ใช่การยุบสภาธรรมดา แต่มันเป็นเหมือนอย่างหมากรุกที่มีที่ทั้งสองฝ่ายก็กำลังทำอย่างหนักเพื่อกินตัวเบี้ย ก็คือ ยุบสภา
 
หากตัวนี้ถูกกินอย่างอื่นจะเสียหาย โดยเฉพาะต่อสถานการณ์ของอนาคต ซึ่งเกี่ยวพันต่ออนาคตพรรคประชาธิปัตย์ด้วย เพราะว่าอภิสิทธิ์จะเหมือนเป็นหนี้ และเสียเครดิตทางการเงิน และต่อมาคนที่เป็นพันธมิตรก็เสียหายตามไปด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้การรัฐประหารที่ผ่านมาไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ 19 กันยาจะสำเร็จก็ต่อเมื่ออภิสิทธิ์และพรรคร่วมเป็นรัฐบาล เมื่อมีข้อเสนอการยุบสภาก็เป็นการตั้งมาตรฐาน หรือการอ้างอิงว่าทำไมไม่ให้การเลือกตั้งเป็นการตัดสิน
 
รศ.ดร.ไชยันต์ กล่าวต่อว่า ประเด็นที่ 2. ถ้าสู้ด้วยกำลัง กำลังจะแปรไปทางไหน เพราะว่ารัฐบาลจะแตกหรืออ่อนแอไหม การเดินหมากจะเอาตัวเล็กไปก่อน และจะใช้ขุนเมื่อมันเป็นมาตรการสุดท้ายจริงๆ ไม่ว่าผลจะออกไปทางไหนก็ตาม ซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกับกรณีเมษายนในปีที่แล้ว และไม่น่าจะเหมือนกับ 6 ตุลา 2519 การใช้กำลังตัดสินเป็นเรื่องอันตรายมาก ดังนั้น การยุบสภาจึงเป็นทางออกในการตัดสินทางการเมืองที่สมควร
 
ยุบสภาเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง
ณัฐกร วิทิตานนท์ สำนักนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า แม้ชาวบ้านจะเข้าใจประชาธิปไตยอย่างผิวเผิน แต่ชาวบ้านก็เป็นกลุ่มคนที่ต่อสู้กับพวกที่ไม่เอาประชาธิปไตย ฝ่ายที่ไม่เอาประชาธิปไตยไม่ใช่ชาวบ้าน แต่เป็นพวกคนมีอำนาจ พวกชนชั้นสูง กองทัพ ศาล และวิกฤติครั้งนี้ก็คือ การขัดแย้งกันระหว่างพวกเอากับไม่เอาประชาธิปไตย ทางออกทางเดียวคือการยุบสภา เพราะยุบสภาจะทำให้ไม่เกิดความรุนแรง
 
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เสนอแก้ไขวิกฤติการเมือง
อรรถจักร สัตยานุรักษ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า วิกฤติครั้งนี้เป็นเพราะเราแก้ปัญหาไม่ได้ หาทางออกไม่ได้ รัฐบาลทำอะไรก็ไม่ได้ กั๊กกันอยู่อย่างนี้ ระหว่างการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งเกิดคนกลุ่มใหม่ที่อยู่นอกโครงสร้างทางสังคมไทย ซึ่งการเมืองในตอนนี้ไม่สามารถเอาคนกลุ่มใหม่ไปอยู่ในระบบได้ การเกิดปัญหาไพร่และอำมาตย์ ก็ยิ่งย้ำว่าไม่มีหนทางที่จะนำคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ร่วมกันได้
 
นอกจากการปฏิเสธการเลือกตั้งก็เท่ากับการปฏิเสธประชาธิปไตย เท่ากับปฏิเสธการนำคนกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ร่วมกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจึงเสนอทางออก คือ 1. รัฐบาลต้องยุบสภาใน 3 เดือน และ 2. แก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นธรรมเกี่ยวกับเลือกตั้งภายใน 3 เดือน และ 3. เปิดโอกาสให้มีการหาเสียง 4. จัดตั้งรัฐบาลที่มีเสรีภาพในการทำงานโดยไม่อยู่ภายใต้การครอบงำ
 
นายอรรถจักร อธิบายว่า การเสนอให้รัฐบาลยุบสภาในระยะเวลา 3 เดือน ก็เพื่อให้ในระยะเวลานี้ เกิดข้อตกลงระหว่างพรรคการเมืองว่า จะไปทำอย่างไร อย่างน้อยที่สุดการหาเสียงเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ต้องเกิดขึ้นได้ แล้วจากนั้นการยุบสภา คือ การนำเสนอนโยบายแนวคิดของแต่ละกลุ่มให้โยงลงไปสู่สังคม ให้สังคมเป็นผู้ตัดสิน เช่น ความคลุมเครือของการใช้คำว่า อำมาตย์ก็โยนลง เพื่อให้สังคมได้เป็นผู้ตัดสินจริงๆ ถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว ก็จะเป็นเกมที่เดินไปไหนไม่ได้ และท้ายที่สุดนำไปสู่ความรุนแรงได้ ส่วนแล้วคิดว่าถ้าหากรัฐบาลมองเห็นอนาคตของสังคมไทยมากกว่าอนาคตพรรคการเมืองตัวเอง หรือ อนาคตของกลุ่มแล้ว รัฐบาลต้องคิดถึงการยุบสภา และทางกลุ่มนักวิชาการก็เสนอทางออกที่รัฐบาลน่าจะพึงพอใจมากกว่า คือ โดยในระยะเวลา 3 เดือนนี้วางพื้นฐานของการเลือกตั้ง โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทุกกลุ่มการเมือง

อีกทั้งรัฐสภาต้องผลักดันให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าให้ แล้วเสร็จภายในห้วงระยะเวลานี้ เพื่อให้เกิดกติกาของการเลือกตั้ง อันเป็นที่ยอมรับได้ในระหว่างนักการเมือง ด้วยกัน พรรคการเมือง ต้องเจรจาเพื่อให้เกิดการยอมรับวิถีทางพื้นฐานของการเลือกตั้ง เปิดโอกาสให้มีการหาเสียงของทุกพรรคการเมืองได้อย่างกว้างขวางในทุกพื้นที่

 
รัฐไทยกับปัญหาวิกฤติการเมือง
รศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า
รัฐไทยมีอำนาจที่ได้เปรียบด้านการเมือง มีองค์กรต่างๆ ที่สนับสนุน ทุกอย่างรัฐเข้าไปควบคุม เมื่อเกิด 19 กันยา 2549 ทำให้เกิดสีต่างๆ เกิดการต่อสู้ใหม่ เกิดเรื่องใหม่ที่ไม่สามารถพูดได้ และประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเมืองที่ล้าหลังที่สุดในโลก เต็มไปด้วยปัจจัยที่สลับซับซ้อน แล้วก็เถียงกันไม่กี่เรื่อง
 
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีข่าวตลอดเรื่องความรุนแรง ทำให้มีชาวบ้านจำนวนมากออกนอกกรุงเทพฯ หรือนำเงินไปการฝากธนาคารประเทศอื่น แต่ผลปรากฏว่ากรุงเทพกลับไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น อย่างนี้แล้วถือว่าคนกรุงเทพถูกรัฐบาลหรือสื่อหลอกหรือไม่
 
กรณีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนั้น อาจมีผู้ประเมินว่าหากไม่ยุบสภาก็อาจเกิดความรุนแรง แต่คำตอบก็ไม่ใช่แค่นั้นแล้วจะจบ เราอาจต้องค่อยๆ แก้ทีละนิด และทุกท่านต้องเปิดใจกว้าง ฟังความหลายๆ ฝ่าย หากผ่านตรงนี้ได้ประเทศไทยจะมีพัฒนาการทางการเมืองเพิ่มขึ้นอีกมากมาย
 
การอยากชนะ กับโอกาสชนะในการยุบสภา
ชำนาญ จันทรเรือง มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กล่าวว่า การอยากชนะกับโอกาสชนะ มีที่มาของปัจจัยแทรกซ้อนมากมาย มีคนอยู่เบื้องหลังมีมากมายที่คอยชักจูงเหตุการณ์ และการต่อสู้ครั้งนี้ของคนเสื้อแดงจะชนะหรือไม่ก็พูดยาก แต่ไม่แพ้แน่นอน เพราะมีผู้ชุมนุมจำนวนมากขนาดนี้ ท่ามกลางกระแสข่าวว่าจะเกิดความรุนแรง แต่ท้ายสุดก็ไม่เกิดขึ้น และตอนนี้ก็เริ่มมีโอกาสในการเจรจายุติความขัดแย้ง โดยอภิสิทธิ์ก็อยากให้ยุติลง แม้โดยส่วนตัวจะเห็นด้วยว่าข้อเรียกร้องเรื่องการยุบสภาเป็นข้อเรียกร้องที่น้อยที่สุดที่สามารถทำได้แล้ว แต่ปัจจัยที่ในการยุบสภาก็มีมาก แล้วผลสุดท้ายก็ต้องยุบสภาอยู่ดี เพราะรัฐบาลเหลือโอกาสเป็นรัฐบาลอีกปีเดียว

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท