เครือข่ายสันติวิธีรณรงค์อนุเสาวรีย์ชัยฯ เรียกร้องทุกฝ่ายเจรจา

 
 
 
 
 
25 มี.ค.53 เวลาประมาณ 11.00 น. อาสาสมัครของเครือข่ายสันติวิธีร่วมร้อยคนรวมตัวกันในเสื้อยืด “สันติ” “สติ” นำโดย สารี อ๋องสมหวัง วีรพงษ์ เกรียงสินยศ ร่วมกันแปรขบวนเครื่องหมายสันติภาพ ถือป้ายรณรงค์และป้ายผ้าที่ก่อหน้านี้ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมกันเขียนข้อความและวาดภาพที่หอศิลปวัฒนธรรม ความยาว 240 เมตร จากนั้นได้เคลื่อนไปยืนโดยรอบอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นเวลาประมาณ 20 นาที
 
ทั้งนี้ เครือข่ายสันติวิธีประกอบด้วย เครือข่ายสันติวิธีประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายพุทธิกา กลุ่มเยาวชนศึกษาสันติวิธี กลุ่มประชาชนผู้ไม่เอาสงครามกลางเมือง เครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย
 
สารี อ๋องสมหวัง ได้อ่านแถลงการณ์ของเครือข่ายซึ่งระบุข้อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเร่งเจรจากันโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั้งระยะสั้น ระยะยาว ไม่เช่นนั้น ประชาชนก็เหมือนเป็นหมากตัวหนึ่งที่ฝ่ายต่างๆ จับเดิน นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้สื่อของรัฐและสื่อเฉพาะกลุ่มทำหน้าที่อย่างไม่เอนเอียง ขอให้หยุดการสร้างสถานการณ์การลอบวางระเบิดรายวัน และรัฐบาลต้องเร่งหาตัวผู้กระทำความผิดโดยเร็ว
 
 
 
 
 
นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ อาสาสมัครเครือข่ายพุทธิกา กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่าเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของเครือข่ายสันติวิธี ซึ่งทำงานทั้งด้านการรณรงค์ และลงภาคสนามในการเป็นสันติอาสาสักขีพยานในพื้นที่การชุมนุม แต่ละครั้งจะมีอาสาสมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์ชุมนุมจำนวนตั้งแต่ 6-20 คน โดยทั้งหมดเป็นผู้ที่ทำงานด้านสันติวิธี หรือเคยได้รับการอบรมด้านนี้มาแล้ว
 
เขากล่าวอีกว่า สันติอาสาสักขีพยานนั้นเป็นรูปแบบที่นำมาจากการทำงานในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจะมีคนกลางเข้าไปเวลามีเหตุการณ์การเผชิญหน้า เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การปะทะและเป็นประจักษ์พยานที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้ง ทำหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงโดยไม่มีอคติ ขณะเดียวกันก็รับฟังปัญหาของทุกฝ่ายด้วย ในการลงพื้นที่การชุมนุมครั้งนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้ชุมนุม ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของเครือข่ายสันติวิธีเริ่นต้นมานานแล้ว เพียงแต่ในช่วงแรกๆ ไม่ค่อยเป็นข่าวมากนัก ในช่วงการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯ เครือข่ายก็ได้ลงไปทำงานในพื้นที่ชุมนุมเช่นกัน แต่เป็นรูปแบบของการเข้าไปรับฟังปัญหา
 
“สถานการณ์ตอนนี้ สันติวิธีเป็นวิธีการที่ใครก็ใช้ได้ เพื่อเป้าหมายของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นสันติวิธีในระดับไหนก็ตาม อย่างน้อยที่สุดมันสามารถรักษาชีวิตผู้คนทุกฝ่ายได้ เมื่อใช้สันติวิธียันกันอยู่สิ่งที่ทำได้อย่างเดียวก็คือ การเจรจา” นภนาทกล่าว
 
อาสาสมัครเครือข่ายพุทธิกาตอบคำถามอีกว่า เท่าที่เข้าไปสังเกตการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงครั้งนี้พบว่าทุกส่วนพยายามใช้สันติวิธี และอยากส่งเสริมให้แกนนำยึดมั่นแนวทางนี้รวมทั้งพัฒนาให้ดีขึ้น เพราะความรุนแรงไม่ได้เกิดจากคนจำนวนมากแต่เกิดจากคนนิดเดียวที่ทำให้สถานการณ์บานปลาย เมื่อถามถึงความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่เสื้อแดงอ้างถึง เขากล่าวว่า นักสันติวิธีตระหนักถึงทั้งความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมด้วยซ้ำ แต่เวลาเคลื่อนไหวก็อาจจะต้องเน้นสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อน  
 
  

 
เครือข่ายสันติวิธีเรียกร้องทุกฝ่ายเจรจาโดยเร็ว ยืนหยัดใช้สันติวิธี
24 มีนาคม 2553
 
เครือข่ายสันติวิธีเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเจรจาโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ความขัดแย้งเรื่องแนวความคิดที่มีความแตกต่างของกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม และความขัดแย้งเรื่องกติกาทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์การเมือง ได้นำไปสู่การแสดงออกที่มีผลกระทบต่อประชาชนในสังคมจำนวนมาก ซึ่งอยู่ในสภาพจำยอมเสมือนเป็นตัวประกันครั้งแล้วครั้งเล่า
 
เครือข่ายสันติวิธี จึงใคร่ขอเรียกร้องต่อรัฐบาล และแกนนำผู้ชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ ดังนี้
 
ขอให้รัฐบาลวางมาตรการป้องกันการเกิดระเบิดรายวันเพื่อลดความรุนแรงและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ตลอดจนดำเนินการสอบสวน จับกุมผู้กระทำความผิดอย่างมีประสิทธิผลโดยเร็ว
 
ขอให้แกนนำผู้ชุมนุมยึดมั่นการใช้สันติวิธี และเข้มงวดดูแลผู้ชุมนุมที่ร่วมเคลื่อนไหวและรณรงค์ ให้เคารพความเห็นและอดทนอดกลั้นต่อผู้ที่เห็นต่างด้วยสันติวิธี
 
ขอให้สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง11) และสื่อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนำเสนอข่าว และรายการต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ไม่เอนเอียง ปราศจากอคติ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและหาทางออกของคนในชาติ
 
ขอให้รัฐบาลเสริมสร้างกติกาประชาธิปไตยเพื่อการมีสิทธิมีเสียงอย่างเท่าเทียมกันของคนในชาติ รวมทั้งริเริ่มกลไกการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสำคัญๆ เช่น ปัญหาความยากจน โดยอาศัยมาตรการต่าง ๆ ที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น การปฏิรูปที่ดิน การจัดเก็บภาษีที่ดิน การจัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้า ภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สิน และภาษีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำมาจัดระบบสวัสดิการของประชาชน และเพื่อลดช่องว่างระหว่างประชาชนในชาติ อันเป็นสาเหตุสำคัญของความแตกแยกในปัจจุบัน
 
ขอให้ประชาชนสนใจ และมีส่วนร่วมในการปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเพื่อเสริมสร้างสมานฉันท์ของคนในชาติอย่างยั่งยืน ในระยะสั้นขอให้ประชาชนทั่วไปอดทนและสนับสนุนการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
 
 
ติดต่อกับเครือข่ายสันติวิธี  
Facebook: เครือข่ายสันติวิธี                       Twitter: http://twitter.com/nonviolencenet
Email: peaceroom2010@gmail.com         Website: www.nonviolencenetwork.com
 
โทรศัพท์ 02- 883-2971 โทรสาร 02-424-7401 โทรศัพท์มือถือ 086-3005458
 
เครือข่ายสันติวิธีประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายพุทธิกา กลุ่มเยาวชนศึกษาสันติวิธี กลุ่มประชาชนผู้ไม่เอาสงครามกลางเมือง เครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย
 
 
 
 
 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์