มาร์คเปิดทางยอมเจรจา-4แกนนำเสื้อแดงรับ ยันชุมนุมหน้าราบ11สงบ

สาทิตย์แถลงอภิสิทธิ์พร้อมเจรจา ให้กอร์ปศักดิ์ประสานหาสถานที่สะดวกทั้ง 2 ฝ่าย ด้านกอร์ปศักดิ์เผยใช้สถาบันพระปกเกล้า 4แกนนำเสื้อแดงยอมรับ ไม่เกี่ยงปิดลับ-ถ่ายทอดสด ยินดีไปแค่4คนไม่มีมวลชน จตุพรยันชุมนุมหน้าราบ 11 โดยสงบ ไม่เคลื่อนกลับเกรงเจอป่วนสร้างสถานการณ์ เหวงดักคอประชาธิปัตย์ตรงไปตรงมาอย่าซ้ำประวัติศาสตร์ ณัฐวุฒิยันข้อเรียกร้องแค่ยุบสภา

28 มี.ค.53 จากกรณีนายจตุพร พรหมพันธุ์, นาย ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ, นายวีระ มุสิกะพงษ์ และนพ.เหวง โตจิราการ แกนนำกลุ่มเสื้อแดงแถลงถึงจุดยืนข้อเรียกร้องในการยุบสภา โดยให้เวลานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก รัฐมนตรี 1 ชั่วโมง เพื่อตอบรับการเจรจา ก่อนจะมีการเคลื่อนขบวนไปที่กรมทหารราบที่ 11 เพื่อกดดันให้มีการเจรจา โดยกลุ่มเสื้อแดงจะไม่เข้าไปด้านใน

เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.ที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการพูดคุยกันนายกฯ ได้รับข้อเสนอดัง กล่าว โดยพร้อมเจรจากันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ โดยได้ให้นายกอร์ป ศักดิ์สภาวสุ เลขาธิการนายกฯ ไปประสานกับ 1 ใน 4 แกนนำ นปช.คือนายวีระ มุสิกพงศ์ เพื่อนัดหมายเรื่องสถานที่และเวลาในการเจรจาที่สะดวกทั้งสองฝ่าย ส่วนเนื้อหาการเจรจารวมถึงวิธีว่าจะเจรจาโดยเปิดเผยหรือทางลับอยู่ที่การ ตกลงกัน ซึ่งได้รับสัญญาณตอบรับเป็นอย่างดี

นายสาทิตย์ กล่าวด้วยว่า นายกฯ ต่้องการเห็นบรรยากาศการเจรจาที่ราบรื่น ไม่อยากมีเงื่อนไขมากดดัน เพื่อให้การหาทางออกไปด้วยดี บ้านเมืองปกติสุขโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้ก็ดำเนินการประสานงานอยู่ หากมีความคืบหน้าจะแถลงให้ทราบอีกครั้งขณะนี้ได้ดำเนินการติดต่อประสานแล้ว

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการประสานกับแกนนำ นปช .ทั้ง 4 คน เพื่อกำหนดกรอบ เงื่อนไข เวลา และสถานที่การเจรจานั้น คาดว่าจะเลือกใช้สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถานที่เจรจา ส่วนเวลายังไม่ได้กำหนด ต้องรอ ให้แกนนำ นปช.ปรึกษาหารือกันว่าจะพร้อมเปิดเจรจาได้เมื่อใด ซึ่งตัวแทนเจรจา ฝ่ายรัฐบาลนั้น นอกจากนายกรัฐมนตรีแล้ว จะมีผู้ร่วมคณะอีก 3 คน อย่างไรก็ตามหวังว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะไม่เคลื่อนขบวนไปตามท้องถนน หรือปิดล้อมกรมทหารราบที่ 11 รักษา พระองค์ เพื่อกดดันรัฐบาลก็เชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศการเจรจาเป็นไปด้วยดี

ด้านสะพานผ่านฟ้า เวลาประมาณ 11.00 น. แกนนำ นปช.ได้แถลงข่าวหลังรัฐบาลมีท่าทีพร้อมเจรจาในวันนี้ โดยนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กล่าวว่า นายอภิสิทธิ์ได้มอบหมายให้นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย กับนายกอร์ปศักดิ์ สภาวะสุ แสดงต่อสังคมว่าพร้อมเจรจากับแกนนำ 4 คน และทราบว่ารัฐบาลก็มี 4 คน คนหนึ่งคืออภิสิทธิ์ ส่วนอีก 3 คนจะเป็นใครทาง นปช.ไม่ขัดข้อง

ณัฐวุฒิกล่าวต่อว่า ในส่วนของสถานที่ทราบจากการแถลงข่าวว่าอาจเป็นสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งก็ไม่ขัดข้องเช่นกัน พร้อมเดินทางไป 4 คนโดยสงบและเข้าสู่กระบวนการเจรจาได้โดยทันที ส่วนรูปแบบของการเจรจานั้น ยินดีทุกประการไม่ว่าจะเจรจาปิดลับหรือเปิดเผย ถ่ายทอดสดแก่พี่น้องประชาชน

แกนนำ นปช. กล่าวต่อว่า รัฐบาลยังระบุว่าไม่ประสงค์จะเห็นการเคลื่อนขบวนประชาชนไปยังจุดหนึ่งจุดใด โดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงกับจุดเจรจา อันนี้เป็นความเห็นตรงกันกับทางแกนนำ นปช. หากมีการกำหนดเวลาและสถานที่ชัดเจนแล้ว ผู้ชุมุนมที่อยู่ที่สะพานผ่านฟ้าก็จะคอยติดตามสถานการณ์กันอยู่ที่นี่ ส่วนที่เดินทางล่วงหน้าไปที่กรมทหารราบที่ 11 แล้ว ก็เห็นว่าเพื่อความสงบเรียบร้อยและสะดวกในการดำเนินการควรให้กลุ่มนั้น ชุมนุมโดยสงบบริเวณกรมทหารราบที่11 โดยยืนยันว่าจะไม่มีการบุกรุกล่วงล้ำไปภายใน จะทำตามกรอบกฎหมาย ใช้หลักสันติวิธีที่เคยทำมาตลอดการชุมนุม

“เรียนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่า เมื่อสถานการณ์การต่อสู้ทางการเมืองเดินทางมาถึงจุดที่จะมีการเจรจากันสอง ฝ่าย หวังว่าผลจากการเจรจานี้จะได้ข้อยุติที่ดี จะทำให้บ้านเมืองพ้นกับดักความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เราไม่ประสงค์ให้เกิดความรุนแรงหรือวุ่นวายใดๆ ในทุกกรณี อยากใช้เหตุผลข้อเท็จจริงในการพูดคุยเท่านั้น เพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมือง เรียนว่าจุดยืนของ นปช.แดงทั้งแผ่นดิน จะยังคงข้อเรียกร้องเดิมเพียงข้อเรียกร้องเดียวคือ ให้นายกฯ ตัดสินใจยุบสภา และจะดำเนินการภายใต้หลักสันติวิธีให้ถึงที่สุด” ณัฐวุฒิกล่าว

จตุพร พรหมพันธ์ กล่าวว่า ไม่ขัดข้องที่จะมีการถ่ายทอดสด  เพราะเป็นเรื่งอของประชาชนที่ประชาชนต้องรู้  และหากมีการยุบสภาจริงก็จะทำให้ทุกพรรคมีโอกาสรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้ โดยสงบในทุกพื้นที่ นำไปสู่สถานการณ์ช่วงก่อน19 กันยายน ส่วนที่ผู้ดำเนินรายงานช่อง11 ตั้งคำถามนายกอร์ปศักดิ์ว่าจะใช้คดีเก่าไปย้อนเล่นงานแกนนำที่เข้าเจรจาหรือ ไม่ แม้นายกอร์ปศักดิ์จะไม่ตอบ แต่ตนไม่มีความห่วงใยใดๆ ในเรื่องนี้ และไม่กังวลที่ต้องไปเจรจาในสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งก็อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขที่มีทหารรายล้อมจำนวนมาก

จตุพรได้ขอร้องคนเสื้อแดงด้วยว่าต้องไม่ตามแกนนำ ไปโดยเด็ดขาด แม้แต่เพียงคนเดียวก็ไม่ต้องไป และขอให้นายอภิสิทธิ์สบายใจว่าคนเสื้อแดงมีวินัย ทั้งที่ผ่านฟ้าและราบ11 จะชุมนุมโดยสงบ โดยจะไม่ขยับไปข้างใน แต่การให้กลับมานั้นคงเป็นไปได้ยาก เพราะการขยับคนจำนวนมากไปมา ไม่ใช่เรื่องง่ายอาจมีการกระทบกระทั่งกันได้ตามที่หลายฝ่ายเป็นห่วง

เหวง โตจิราการ กล่าวว่า เขามีบทเรียนโดยตรงกับพรรคประชาธิปัตย์ ครั้งนี้จึงต้องการพยานจากทั่วประเทศในการเจรจา เพราะพรรคประชาธิปัตย์มีประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ไม่รักษาสัจจะวาจา โดยยกตัวอย่างรณีฉลาด วรฉัตร ที่ประท้วงรัฐธรรมนูญมรดกบาปของ รสช. มีการเรียกร้องให้ ส.ส.ในสภายกร่างกันใหม่ แต่นายชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคขณะนั้นได้โต้แย้งหัวชนฝา แต่ตอนหลังยินยอม จากนั้นได้ใช้ตนเองซึ่งเป็นข้าราชการให้เป็นคนกลาง และรับปากจะตั้งคณะ กรรมการขึ้น แต่แล้วก็ยกเลิกในตอนเย็น

จตุพร กล่าวว่า ทราบดีว่ามีการเตรียมทีมป่วนหากการเจรจาไม่สำเร็จ การจะมาเอาแต้มกับประชาชนแล้วซ้อนแผนนั้นขอให้เลิกคิดเสีย จะรับหรือไม่รับข้อเรียกร้องก็พูดให้ประชาชนได้รับรู้อย่างตรงไปตรงมา

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์