ยังเติร์ก NGO แหวกองค์กร จี้ยุบสภา เรียกร้อง 'รสนา' รับผิดชอบคำพูด

1 เม.ย.53 กลุ่มนักพัฒนาเอกชน นักกิจกรรมทางสังคม ร่วมลงชื่อจดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 1 ระบุรู้สึกอึดอัดที่เพื่อนในแวดวงเคียงข้างชนชั้นปกครอง ต่อต้านการเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชน พร้อมทั้งเห็นด้วยแนวทางยุบสภา เพื่อแก้ปัญหาอย่างสันติ ไม่กลัวการต่อต้านหลังจากนั้นหากเป็นการชุมนุมตามสิทธิเสรีภาพ เป็นเรื่องที่สังคมต้องเรียนรู้ร่วมกัน แต่พร้อมต่อต้านอำนาจนอกระบบ พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กรุงเทพฯ รับผิดชอบการพูดในที่สาธารณะด้วยการหาหลักฐานยืนยัน หากหาไม่ได้ควรออกมาขอโทษ เพื่อสร้างมาตรฐานในการแสดงความคิดเห็น
 

 
จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 1/2553
ก้าวข้ามมายาคติ สู่การต่อสู้ที่เป็นจริงของประชาชน
 
 
ถึงเพื่อนพี่น้องนักพัฒนาเอกชน และนักกิจกรรมทางสังคม
 
 
ประชาชน...ต้องสวมเสื้อสีอะไร จึงได้ชื่อว่าเป็นประชาชน
 
ประชาชน...ต้องสวมแว่นอะไร จึงสามารถกำหนดอนาคตตนเองได้
 
สถานการณ์การต่อสู้ทางการเมืองที่ร้อนแรงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดกระแสการตื่นตัวทางการเมืองอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก
 
จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา พวกเรา ซึ่งเป็นคนเล็กคนน้อยอยู่ในแวดวงองค์กรพัฒนาเอกชน และนักกิจกรรมทางสังคม ที่ปรากฏรายชื่อท้ายจดหมายนี้ รู้สึกอึดอัด และห่วงใยต่อท่าทีของเพื่อนพี่น้องในแวดวงองค์กรพัฒนาเอกชน และนักกิจกรรมทางสังคมบางส่วน ที่มีแนวโน้มยืนหยัดเคียงข้างชนชั้นปกครอง ต่อต้านการเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชน ทั้งที่เปิดเผย และไม่เปิดเผย
พวกเรา รู้สึกไม่เห็นด้วยกับท่าทีการเคลื่อนไหวดังกล่าว จึงมีความคิดเห็นและข้อเรียกร้องร่วมกัน ดังต่อไปนี้
 
1.พวกเราเห็นด้วย และขอสนับสนุนข้อเรียกร้องของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่ต้องการให้รัฐบาลยุบสภา คืนอำนาจให้ประชาชน จัดการเลือกตั้งใหม่
 
พวกเราเชื่อว่าการยุบสภา เป็นหนทางแห่งสันติวิธี ที่จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันได้
 
2. ต่อข้อกังวลเรื่องสถานการณ์ภายหลังการเลือกตั้งว่าจะเกิดความตึงเครียดรอบใหม่ขึ้นอีกหรือไม่
พวกเราเห็นว่า ถ้าเป็นกรณีการชุมนุมโดยสันติซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นทางเมืองอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวแต่อย่างใด สังคมจะต้องเรียนรู้ และจัดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 
แต่สำหรับการใช้อำนาจอื่นนอกระบบ ซึ่งเป็นเชื้อโรคร้ายกัดเซาะเกาะกินสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
ประชาชนย่อมต้องออกมาช่วยกันปัดกวาดให้หมดสิ้นไป
 
เราขอยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างพี่น้องประชาชน คัดค้านการใช้อำนาจอื่นนอกระบบทุกรูปแบบ
 
3.ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากระแสคลื่นการต่อสู้ทางการเมืองได้พัดพาเพื่อนพี่น้องเราบางส่วน ออกห่างจากจุดยืนการต่อสู้ของประชาชน
 
จากวันวานที่ท่านเหล่านั้นเคยเคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้เข้าใจถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
 
ในวันนี้พี่น้องประชาชนได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้องสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแล้ว ขาดแต่เพียงพวกท่านเท่านั้น
 
เราจึงอยากเรียกร้องให้ท่านทั้งหลายเล่านั้น ปล่อยวางจากมายาคติ ทบทวนสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ยอมรับความเป็นจริง เปิดโอกาสให้กับตัวเอง รุ่นน้อง และเพื่อนร่วมงานในองค์กร กลับมาเรียนรู้ หนุนเสริม ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนเช่นเดิมเหมือนดั่งที่เคยเป็น
 
4. ต่อกรณีการให้สัมภาษณ์ข่าวของคุณรสนา โตสิตระกูล เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 (ที่มา ผู้จัดการออนไลน์ 25 มีนาคม 2553 22:35 น.) โดยระบุว่า
 
“เวลานี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็น กรรมการสิทธิมนุษยชน และ สมาชิกรัฐสภา หลายคนต่างชื่นชมว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงเป็นการชุมนุมแบบสันติวิธี แต่ส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่ หรือแม้แต่การนำสติกเกอร์ “ยุบสภา” ไปแจก พอมีคนไม่รับก็มีการใช้กำลัง ตบตีผู้หญิง ไล่กระทืบกัน แล้วบอกว่าเป็นการกระทำของแดงปลอม”
 
เราขอ เรียกร้องให้ส.ว. รสนา ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวนั้น มีหลักฐานข้อเท็จจริง หาใช่เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นและตัดสินผิดถูกในที่สาธารณะ โดยไม่มีข้อเท็จจริงรองรับ
ทั้งนี้ หากส.ว.รสนาไม่สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งที่ตนเองพูดเป็นความจริง
 
เราขอเรียกร้องให้ ส.ว. รสนาออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ "ขอโทษ" ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการแสดงความคิดเห็นของคนในสังคม ให้อยู่บนฐานของข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ตรวจสอบได้
ไม่ใช่ฐานอคติหรือความรู้สึกส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้พูดเป็นบุคคลสาธารณะ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในระบอบรัฐสภา
 
 
ด้วยจิตสมานฉันท์
 
 
 
รายชื่อลงนามสนับสนุนจดหมายเปิดผนึก
 
1.         กานต์ ทัศนภักดิ์
2.         กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
3.         กิตติศักดิ์ จันทร์ใหม่
4.         ไกรทอง เหง้าน้อย
5.         คมลักษณ์ ไชยยะ สมัชชาสังคมก้าวหน้า
6.         จัรวรรดิ์ เลิศสงคราม
7.         เจษฎา โชติกิจภิวาทย์
8.         ชัน ภักดีศรี
9.         นายชัยวัฒน์ ไชยจารุวณิช
10.       สมศักดิ์ ภักดิเดช ที่ปรึกษาชมรมนักข่าวเพื่อเสรีภาพไทย
11.       ดนุพล สอนตาง
12.       เดชอนันต์ พิลาแดง
13.         ทศพล พลเยี่ย
14.       ทิวา สัมฤทธิ์
15.       เทวฤทธิ์ มณีฉาย
16.       ทูนเกียรติ กมลเนตร
17.       นภัทร สาเศียร
18.       นิรัติศัย ขันทอง
19.       นิวาส โคตรจันทึก
20.       นีณวัฒน์ เคนโยธา
21.       บารมี ชัยรัตน์
22.       บุญเกิด ทองนะ
23.       ประสาท ศรีเกิด
24.       ปราการ กลิ่นฟุ้งนาย
25.       ปรีชา พะวงศ์
26.       พรพิมล สันทัดอนุวัตร
27.       พรเวศ คนล่ำ
28.       พิชิต พิทักษ์
29.       พิษณุ ไชยมงคล
30.       ไพฑูรณ์ พรมนอก
31.       ภาวิณี ไชยจารุวณิช
32.       มานะ พลงาม
33.       เมธาวี พิทักษ์
34.       เลื่อน ศรีสุโพธิ์
35.       วรรณเกียรติ ชูสุวรรณ
36.       วัชรินทร์ สังขาระ
37.       วัฒนะ วรรณ องค์กรเลี้ยวซ้าย
38.       วิทยา เล้าประเสริฐ
39.       วิมล สามสี
40.       วิรัตน์ บุญชาย
41.       วิโรจน์ ดุลยโสภณ
42.       ศรายุธ ตั้งประเสริฐ
43.       สมเกียรติ วงศ์เฉลิมมัง
44.       สมบัติ บุญงามอนงค์ มูลนิธิกระจกเงา
45.       สมพงษ์ สิงห์ทิศ
46.       สุพิทักษ์ วีระพล
47.       สุรชาติ ไตรสูงเนิน
48.       องอาจ ชาวสวนงาม
49.        อนุชา แหสมุทร
50.       อภินันท์ บุญทอน
51.       อรรถพร ขำมะโน
52.       อรุณวนา สนิกะวาที
53.       อัจฉริยา เนตรเชย
54.       อาณัติ สุทธิเสมอ
55.       อุเชนทร์ เชียงเสน นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

* ร่วมลงชื่อได้ในความเห็นท้ายข่าว

 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์