ศอ.รส.ประกาศย้ำชุมนุมผิดกฎหมาย ให้ออกจากพื้นที่ ส่งตร.เร่งประชาสัมพันธ์

3 เม.ย.53  เวลาประมาณ 23.30 น. พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ได้อ่านประกาศฉบับที่ 5 ซึ่งระบุห้ามเข้าพื้นที่ชุมนุม และขอให้บุคคลที่อยู่ในที่ชุมนุมไม่ว่าจะเป็นแกนนำ ผู้จัดการชุมนุม หรือผู้ร่วมชุมนุมออกจากพื้นที่ตั้งแต่บริเวณแยกราชประสงค์ถึงแยกประตูน้ำ , สถานีรถไฟฟ้าราชดำริ , แยกประทุมวัน, แยกชิดลม ผู้ใดฝ่าฝืนต้องจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ ประกาศดังกล่าวลงนามโดย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผอ.ศอ.รส.
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การชุมนุมที่แยกราชประสงค์เป็นจุดสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญ ในช่วงเย็นได้ขอให้ตำรวจไปเจรจา แต่กลุ่มผู้ชุมนุมยังปฏิเสธ เพื่อจะให้การชุมนุมที่สร้างความเดือดร้อนได้คลี่คลายไป ทาง ศอ.รส.จึงได้ออกประกาศนี้ซึ่ง ไม่ใช่การดำเนินการเพื่อให้มีการสลายการชุมนุม แต่ออกประกาศเพื่อให้มีสภาพบังคับตาม พ.ร.บ.ความมั่นคง เพื่อประกาศว่าการชุมนุมนั้นผิดกฎหมาย หากผู้ชุมนุมรับทราบว่าเป็นความผิดแล้วออกจากที่ชุมนุมเสียก็จะไม่มีความผิดใด  
นายสาทิตย์ กล่าวต่อว่า อาจมีคำถามต่อว่าประกาศไปแล้วจะดำเนินการต่อไปอย่างไร ทาง ศอ.รส.และรัฐบาลยังเห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่แยกราชประสงค์มีเป็นจำนวนมาก เข้าใจว่าโดยส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเรื่องประกาศนี้ และอาจยังไม่ทราบด้วยว่าได้ขอให้ออกจากพื้นที่แล้ว จากนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะให้ตำรวจจัดเครื่องกระจายเสียงไปทำการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุม ถ้ามีประชาชนออกไปก็ถือว่าเป็นการกระทำที่พ้นจากบริเวณที่ถูกกำหนดว่าผิดกฎหมาย แต่หากยังมีอยู่ ก็จะมีมาตรการต่อไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

 

 

ตามที่ได้มีการประกาศห้ามบุคคลเข้าหรือให้ออกจากบริเวณพื้นที่อาคารหรือสถานที่ที่กำหนด รวมถึงการห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม หรือการใช้ยานพาหนะ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไข หรือบรรเทาเหตุการณ์ในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้การดำรงชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปเป็นไปโดยปกติสุขแล้ว นั้น
          ปรากฏว่าได้มีบุคคลและกลุ่มบุคคลทำการชุมนุมโดยปิดกั้นและกีดขวางพื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์ และพื้นที่โดยรอบซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ ทำการปลุกระดม ยุยง ปลุกปั่น สร้างสถานการณ์ เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อการประกอบสัมมาอาชีพ และการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน ซึ่งมิใช่การชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญ
          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 และวรรคท้ายของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ให้ออกประกาศกำหนดเพิ่มเติม ดังนี้
          ข้อ 1 ให้บุคคลที่เป็นแกนนำหรือผู้ที่จัดให้มีการชุมนุม และผู้ร่วมการชุมนุม ออกจากพื้นที่เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (ก) ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกประตูน้ำ
          (ข) ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงสถานีรถไฟฟ้าราชดำริ
          (ค) ถนนพระรามที่ 1 ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกปทุมวัน
          (ง) ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกชิดลม
          ข้อ 2 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
          ข้อ 3 ให้ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตร หรือเทียบเท่าเป็นผู้ดำเนินการตามประกาศนี้
          ข้อ 4 ประกาศกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
         

 ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2553
          นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
          รองนายกรัฐมนตรี
          ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

 

 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์