อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 30 นาที ที่ผ่านมา

กลุ่มนักกิจกรรม เกษตรกร นักศึกษา แรงงาน ออกแถลงการณ์จี้ "มาร์ค" ยุบสภาลาออกทันที

12 เม.ย. 53 - กลุ่มนักกิจกรรม เกษตรกร นักศึกษา และแรงงาน ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ยุบสภาและลาออกทันทีเพื่อรับผิดชอบต่อโศกนาฎกรรมทางการเมืองไทยครั้งล่าสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

แถลงการณ์
ทรราชย์อภิสิทธิ เวชชาชีวะต้องออกไป ยุบสภา คืนอำนาจให้ประชาชน

สืบเนื่องมาจากการที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี หุ่นเชิดของระบอบอำมาตย์ ได้ประกาศพระราชบัญญัติภาวะฉุกเฉิน และนำไปสู่การล้อมปราบประชาชนคนเสื้อแดงที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย นับเป็นโศกนาฎกรรมทางการเมืองไทยและเกิดอาชญากรแห่งรัฐอีกครั้งหนึ่ง ที่ชนชั้นปกครองสั่งฆ่าประชาชน ผู้มีสองมืออันว่างเปล่า เพื่อเรียกร้องเสรีภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาคและเพื่อประชาธิปไตย
 
เราในนามองค์กร ที่มีรายชื่อข้างล่าง มีข้อเรียกร้องและความคิดเห็นดังนี้
 
1. เราขอเรียกร้องให้สังคมร่วมกันกดดันให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ต้องยุบสภา ลาออกทันที และต้องถูกลงโทษตามกฎหมายในฐานะทรราชย์และฆาตรกรสั่งฆ่าประชาชน
 
2. เรามีความคิดเห็นว่า  นักวิชาการ 303 คน ที่ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนรัฐบาลอภิสิทธิ์ นั้น ล้วนแต่เป็นนักวิชาการสนับสนุน ระบอบอำมาตย์มาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนและหลังการรัฐประหาร 19 กันยาย 2549 จึงขอประณามความคิดของนักวิชาการเหล่านี้ ที่มีทัศนะที่คับแคบล้าหลัง คลั่งชาติ นิยมเผด็จการ ขณะที่ทั่วโลกล้วนแต่มุ่งสู่เส้นประชาธิปไตย ที่เชื่อกันว่า มนุษย์มีความเท่ากันในการเลือกผู้บริหารผู้ปกครองประเทศ
 
3.เราขอเรียกร้องให้สังคมร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ไม่สนับสนุนสื่อมวลชนบางส่วนบางองค์กรที่ทำหน้าที่รับใช้ระบอบอำมาตย์  โดยการบิดเบือนข้อเท็จจริง ใส่ร้ายป้ายสี สร้างข่าวเท็จ ไม่มีความกลาง ไม่มีความเที่ยงธรรม และไร้ซึ่งจริยธรรมของสื่อสารมวลชนที่ควรจะเป็น
 
4.เราขอเรียกร้องให้ เครือข่ายต่างๆ ที่อ้างว่า เป็น “ภาคประชาชน”  “ภาคประชาสังคม” ทั้งหลาย ซึ่งหลายส่วนหลายองค์กรเคลื่อนไหวสนับสนุนระบอบอำมาตย์มาโดยตลอด  ต้องยุติการบิดเบือนข้อเรียกร้องให้ยุบสภาของคนเสื้อแดง โดยการฉวยโอกาสเสนอให้ปฏิรูปประเทศไทย  เพราะการปฏิรูปประเทศไทยนั้น ต้องให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศมีส่วนร่วมมิใช่นำการปฏิรูปประเทศไทย โดยระบอบอำมาตย์อย่างที่ครองอำนาจอยู่ และการปฏิรูปประเทศไทยต้องเริ่มต้นด้วยการยุบสภาเท่านั้น เพื่อนำสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ตลอดทั้งสร้างนโยบายต่างๆ ของประเทศให้มีความเป็นธรรม มีความเสมอภาค 
 
5. กองทัพซึ่งเป็นสมบัติของประชาชน ต้องไม่ทำร้ายหรือปราบปรามประชาชนผู้ชุมนุม โดยเด็ดขาด ต้องไม่ก้าวก่ายแทรกแซงกระบวนทางการเมืองอย่างสิ้นเชิง และพึงตระหนักว่า การยึดอำนาจรัฐประหารจะต้องถูกลงโทษประหารชีวิตโดยไม่มีการนิรโทษกรรมอีกต่อไป ทหารผู้ใต้บังคับบัญชามีสิทธิอันชอบธรรมที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่ชอบธรรมหรือที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบบประชาธิปไตยของประชาชน
 

1.  เครือข่ายองค์กรชุมชนแก้ปัญหาที่ดินภาคอีสาน  (คอป.อ.)
2.  เครือข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์น้ำเซิน  (คอซ.)
3.  เครือข่ายองค์กรชาวบ้านลุ่มน้ำปาว (คอป.)
4.  เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูค้อ-ภูกระแต  จังหวัดเลย
5.  เครือข่ายคนรุ่นใหม่ภาคอีสาน (คอส.)
6.  แนวร่วมเกษตรกรภาคอีสาน (นกส.)
7.  เครือข่ายคนรุ่นใหม่ลุ่มน้ำโขง  จังหวัดอุบลราชธานี
8.  กลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมอีสาน (กสส.)
9.  กลุ่มดงมูลเพื่อการพัฒนา  จังหวัดกาฬสินธุ์
10. เครือข่ายอนุรักษ์ภูผาเหล็ก  จังหวัดอุดรธานี
11. กลุ่มภูพานเพื่อการพัฒนา  จังหวัดสกลนคร
12. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  จังหวัดชัยภูมิ
13. กลุ่มประชาชนไทยแวงน้อย-แวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น
14. กลุ่มเยาวชนมิตรภาพ  จังหวัดขอนแก่น
15. กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์น้ำพรมตอนต้น  จังหวัดชัยภูมิ
16. กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ลุ่มน้ำบัง  จังหวัดนครพนม
17. เครือข่ายคนรุ่นใหม่ยโสธร  จังหวัดยโสธร
18. สหพันธ์เยาวชนอีสาน (สยส.)
19. กลุ่มแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ (นกน.)
20. ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือตอนล่าง 
21. เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู  จังหวัดพิษณุโลก
22. เครือข่ายส่งเสริมสิทธิการจัดการทรัพยากรภาคเหนือตอนล่าง (คสปล.)
23. สหพันธ์เยาวชนคลองเตย (สยค.)
24. เครือข่ายองค์กรชุมชนคลองเตย
25. เครือข่ายชุมชนเมืองบ่อนไก่ กทม.
26. กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ
27. เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขลาโคก  จังหวัดร้อยเอ็ด
28. เครือข่ายองค์กรชาวบ้านนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์
29. เครือข่ายแรงงานเพื่อประชาธิปไตย ภาคเหนือ
30.กลุ่มประกายไฟ
31.องค์กรเลี้ยวซ้าย
32.กรรมกรแดงเพื่อประชาธิปไตย