'มาร์ค' หวังว่าชาวไทยจะได้ฉลองปีใหม่ตามสมควร พร้อมตั้ง 'อนุพงษ์' เป็น ผอ.ศอฉ.

ชี้ขณะนี้มีการก่อการร้ายอาศัยประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นเครื่องมือ ลั่นจะขยายจับกุมบุคคลที่สนับสนุนการก่อการร้ายทั้งทางเศรษฐกิจและให้ที่พักพิง และเปลี่ยน ผอ.ศอฉ. จาก “สุเทพ” เป็น “ป๊อก” พร้อมบอกประชาชนต้องอดทนอดกลั้น ยอมรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 

เมื่อเวลา 21.16 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงการณ์ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจว่า

พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับ ผมไม่ได้มาพบปะกับพี่น้องประชาชนในช่วง 3 วันที่ผ่านมา ซึ่งความจริงเป็น 3 วันที่มีความหมายมากสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยและทางราชการยังได้กำหนดให้เป็นวันครอบครัว และวันผู้สูงอายุอีกด้วย

ผมหวังว่าคงไม่สายเกินไปครับ ที่จะขออนุญาตกราบสวัสดีวันปีใหม่ไทยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน และก็หวังว่าพี่น้องส่วนใหญ่คงจะได้มีโอกาสเฉลิมฉลองปีใหม่ของไทยตามสมควร

ผมขอถือโอกาสนี้ เรียนพี่น้องประชาชนเพื่อขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จำนวนมากครับ ไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และข้าราชการของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มเวลาในช่วงของวันหยุด เพื่อที่จะควบคุม ดูแลสถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้

ผมอยากจะเรียนครับว่า ตลอดระยะเวลาในช่วงของวันหยุดในช่วงนี้ ทางเจ้าหน้าที่จำนวนมากครับยังต้องทำงานอย่างเต็มที่ อุทิศตนเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังคงเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นั้นมีความหนักอกหนักใจ

และผมขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้ส่งกำลังใจมา ไม่ว่าจะเป็นมายังผม ไม่ว่าจะเป็นยังรัฐบาล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกคน กำลังใจเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความหมายทั้งสิ้น

ครั้งสุดท้าย ที่ผมได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนนั้น ผมกล่าวไว้แล้วว่า สถานการณ์ในปัจจุบันนั้นได้พัฒนาขึ้นมาในลักษณะที่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ได้ดำเนินการในการก่อการร้ายโดยอาศัยผู้ชุมนุมที่บริสุทธิ์นั้นเป็นเครื่องมือ และได้กล่าวอย่างชัดเจนครับว่าการทำงานของรัฐบาลในขณะนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือในส่วนของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เป็นข้อเรียกร้องทางการเมืองบ้าง ที่เป็นข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรม หรือประเด็นอื่นๆ นั้น ทางฝ่ายการเมืองก็มีการดำเนินการในการที่จะพูดคุย ปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาต่อไป

แต่ว่าปัญหาที่สำคัญก็คือ ปัญหาในส่วนที่ 2 ที่เป็นเรื่องของการก่อการร้าย ซึ่งตรงนี้นะครับ เป็นสิ่งที่ผมอยากกราบเรียนว่า ไม่ว่าการแก้ไขในส่วนแรกจะเป็นอย่างไร ความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างเด็ดขาดนั้น เป็นเรื่องที่รัฐบาลตระหนักดี เพราะมันหมายถึงการรักษาความเป็นบ้านเมืองที่มีกฎหมาย ความมั่นคงของชาติ และการปกป้องรักษาสถาบันหลักของชาติ

อยากจะกราบเรียนครับว่า ทุกภาคส่วนกำลังช่วยกันในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ และรัฐบาลเองโดยเฉพาะในส่วนของ ศอฉ. นั้นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และพยายามที่จะเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ผมกราบเรียนว่าปัจจุบันนั้นสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย กล่าวคือ ส่วนหนึ่งก็คือ การชุมนุมนั้น บัดนี้ไปรวมตัวกันที่สี่แยกราชประสงค์ และปัจจุบันนั้นก็ได้มีการดำเนินการในเรื่องของการคืนพื้นที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าฯ และถนนราชดำเนิน ซึ่งสามารถเปิดให้พี่น้องประชาชนสัญจรได้ไปมาตามปกติแล้ว

การบังคับใช้กฎหมายนั้น เมื่อเช้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ ได้ใช้ความพยายามในการเข้าจับกุมแกนนำบางส่วนซึ่งไม่ประสบความสำเร็จ แต่ว่าอย่างไรก็ตาม การดำเนินการนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ สิ่งที่รัฐบาลและ ศอฉ. ดำเนินการขณะนี้ ก็คือการดำเนินการเพื่อที่จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขปัญหานั้นเป็นไปได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นในอนาคต ประการแรกคือได้มีการขยายผลไปสู่กลุ่มคนในการสนับสนุนการชุมนุมก็ดี ซึ่งเชื่อมโยงการก่อการร้าย เพราะฉะนั้นในขณะนี้ได้มีการเรียกบรรดาบุคคลซึ่งอาจจะอยู่ในข่ายของการสนับสนุนกระบวนการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางธุรกิจ การให้ที่พักพิง การอำนวยความสะดวก หรือการมีส่วนร่วมในการยุยงปลุกระดมให้เกิดปัญหาความปั่นป่วนในบ้านเมือง ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้ครับ ก็จะสามารถนำไปสู่การดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างกว้างขว้างมากขึ้น

ได้มีการมอบหมายให้ทางคณะกรรมการคดีพิเศษ ได้มีการพิจารณาในเรื่องนี้และวันนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการที่จะรับเรื่องก่อการร้ายทั้งหมดเข้าไปเป็นคดีพิเศษ ซึ่งเราก็คาดว่าจะทำให้การดำเนินการตามกฎหมายและการดำเนินคดีนั้นกระทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สำหรับการดำเนินการในการบังคับใช้กฎหมาย และความไม่สำเร็จที่ผ่านมานั้น ก็ทำให้ในส่วนของผมนั้นได้มาทบทวนดูโครงสร้างต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาครับ และได้ตัดสินใจแล้วที่จะปรับโครงสร้างในส่วนของ ศอฉ. เพื่อให้มีการสามารถระดมกำลังในลักษณะที่มีความเป็นเอกภาพและบูรณาการได้มากยิ่งขึ้น เพื่อจะเข้ามาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการก่อการร้ายเป็นการเฉพาะ และก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ซึ่งจากเดิมนั้นท่านรองนายกฯ สุเทพ เทือกสุบรรณนั้น เป็นผู้บริหารในเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมด ในขณะนี้ได้มีการตัดสินใจว่าจะทำให้กระบวนการของการบังคับบัญชาต่างๆ นั้น สามารถทำได้เข้มข้นและมีความกระชับมากยิ่งขึ้น สอดรับกับการปรับโครงสร้างภายใน ศอฉ. เอง

ดังนั้น ผมจึงได้มีคำสั่งที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้รับผิดชอบเป็น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และเพิ่มอำนาจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการรับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วไปแล้ว จะเข้ามาดูแลในเรื่องของปัญหาการก่อการร้ายโดยตรงรวมไปด้วย เป็นส่วนหนึ่งของอำนาจหน้าที่ใหม่ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชนในคืนนี้ต่อไป

พี่น้องประชาชนที่เคารพครับ ผมขอเรียนว่า รัฐบาลยังเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาที่เรารู้ดีว่าเป็นความทุกข์ของพี่น้องประชาชน ผมย้ำอีกครั้งว่าการแก้ปัญหาทุกปัญหานั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องที่เป็นเรื่องของการเมืองก็ดี ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการแก้สถานการณ์ที่เกี่ยวพันกับการก่อการร้ายก็ดี

ปฏิบัติการหลายครั้ง การทำงานหลายโอกาส ไม่ประสบความสำเร็จเพราะมีการระดมมวลชนเข้ามา และเป็นข้อจำกัดหรือเป็นอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ ผมขอย้ำครับว่า ผมอยากจะเห็นบ้านเมืองมีความสงบสุข เช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ ดังนั้น ความร่วมมือตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญ บางช่วงบางเวลาก็จำเป็นต้องมีความอดทนอดกลั้น บางช่วงบางเวลาก็จำเป็นต้องยอมรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ แต่ผมให้ความมั่นใจว่า รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะไม่ลดละความพยายามในการนำความปกติสุขกลับคืนมาสู่พี่น้องประชาชน และจะมุ่งมั่นทำงานด้วยความทุ่มเทโดยยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์