'ชัย ชิดชอบ' นัดประชุมสภาถกกรอบเจรจาระหว่างประเทศ-ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ คปพร.

"ชัย"เรียกประชุมร่วมกันของรัฐสภา ถกกรอบเจรจาระหว่างประเทศ เวลา 09.00 น. 7 พ.ค.นี้ มีเรื่องด่วนคือ ร่างรธน.แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นร่างของคปพร.พร้อมประชาชนเสนอ นอกจากนั้นยังมีร่างรธน.แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 102 คนเป็นผู้เสนอ

3 พ.ค.53 นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา มีคำสั่งนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 ในสมัยประชุมสามัญทั่วไปในวันศุกร์ที่ 7 พ.ค.นี้เวลา 09.00 น.โดยมีเรื่องด่วนคือ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นร่างของคปพร.พร้อมประชาชนเสนอ นอกจากนั้นยังมีร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 102 คนเป็นผู้เสนอ ซึ่งค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่ผ่านมา

นอกจากนั้นยังมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบคือ ผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น และเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วจำนวน 4 เรื่องคือ 1.รายงานผลการพิจารณารายงานการประชุมลับ เรื่องกรอบการเจรจาสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกไทย-กัมพูชา ตลอดแนวในกรอบของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา และกลไกอื่นภายใต้กรอบนี้ 2.รายงานผลการพิจารณารายงานการประชุมลับ เรื่องกรอบการเจรจาสำหรับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย-ลาว 3.รายงานผลการพิจารณารายงานการประชุมลับ เรื่องร่างกรอบการเจรจาในกลไกของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (กทช.) ไทย-กัมพูชา และ 4.ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

ทั้งนี้ ยังมีเรื่องที่ค้างการพิจารณาจำนวน 3 เรื่อง และเรื่องที่เสนอเข้ามาใหม่อีกจำนวน 6 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นกรอบการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมเป็นภาคีในระบบการยอมรับร่วมในข้อมูลการประเมินสารเคมีขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กรอบการเจรจาข้อตกลงจัดตั้ง

Credit Guarantee and Investment Facility และกรอบวงเงินทุนจัดตั้งในส่วนที่ประเทศไทยจะต้องชำระ และร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี ซึ่งครม.เป็นผู้เสนอ

นอกจากนี้ยังมีเรื่องความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สำหรับการอนุวัติการตรวจลงตราเดียวในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ข้อตกลงจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียน-จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ร่างสัญญาเงินกู้ ร่างสัญญาค้ำประกันเงินกู้ และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชีย

 

ที่มา: เว็บไซต์ไทยรัฐ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์