สมานฉันท์แรงงานไทยจี้ รมว.แรงงานผลักดัน พรบ.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย และสร้างอนุสรณ์เคเดอร์

9 พ.ค. 53 - คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ยื่นหนังสือถึงนายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ผลักดันร่างพรบ.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการตั้งอนุสรณ์เตือนใจความปลอดภัยในการทำงาน โดยรายละเอียดมีดังนี้

.........

ที่ คสรท. ๕๑/๒๕๕๓

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ยื่นหนังสือผลักดัน ร่างพรบ.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

และการตั้งอนุสรณ์เตือนใจความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

จากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมา เรื่องสุขภาพความปลอดภัยกับชีวิตของผู้ใช้แรงงานยังไม่มีใครพูดถึงมากนัก แต่หลังเกิดเหตุโศกนาฏกรรมโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ไฟไหม้ตึกถล่มคนงานต้องสังเวยด้วยชีวิต 188 ศพ บาดเจ็บ 469 ราย ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 นับเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญไปทั่วโลก  หลังจากนั้นขบวนการแรงงาน นักวิชาการ  องค์กรพัฒนาเอกชน ได้รณรงค์มาโดยตลอด  จากวันนั้นถึงวันนี้ก็เป็นเวลา 17 ปีแล้ว  แต่คนงานก็ยังไม่มีความปลอดภัยในการทำงาน ในแต่ละปีมีคนงานประมาณ 200,000 กว่าราย ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน มีคนงานเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานเป็นจำนวนมาก หลายรายสูญเสียอวัยวะและชีวิต 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์กรแรงงานต่างๆ จึงได้ร่วมกันผลักดันร่าง พรบ.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาแปรญัติในชั้นสภาผู้แทนราษฎร  ร่วมกับ พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับกระทรวงแรงงาน)  และกำลังจะเสร็จสิ้น  เพื่อเตรียมนำเข้าการพิจารณาของวุฒิสภาในวาระที่ 2 ต่อไป

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ สภาเครือข่ายผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อนหญิง  จึงขอยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงแรงงาน   ให้เห็นชอบและผลักดันร่างพรบ.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) ดังนี้

1. บรรจุร่าง พรบ.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานไว้ในหมวดหนึ่งหมวดใดของร่าง พรบ.ความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน  พร้อมทั้งมีเนื้อหาโครงสร้างอำนาจหน้าที่  คณะกรรมการ งบประมาณ  ของ พรบ.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ที่จะจัดตั้งเป็นองค์กรอิสระ ไว้ครบถ้วน เพื่อจะได้จัดตั้ง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ในโอกาสต่อไป  เพื่อมีองค์อรอิสระทำหน้าที่ส่งเสริมป้องกันเรื่องสุขภาพความปลอดภัย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแรงงาน 

2. ให้มีการจัดตั้งอนุสรณ์เตือนใจความปลอดภัยในการทำงาน และมีการจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัดตั้งอนุสรณ์เตือนใจความปลอดภัยของคนงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนแรงงาน ผู้แทนภาครัฐ นักวิชาการ  องค์กรพัฒนาเอกชน  

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนข้อเสนอของขบวนการแรงงาน จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอย่างเร่งด่วน  และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

           (นางสาววิไลวรรณ    แซ่เตีย) (นางสาวสมบูรณ์   สีคำดอกแค)

 ประธานคณะกรรมสมานฉันท์แรงงานไทย                                                  ประธานเครือข่ายผู้ป่วยจากการทำงานฯ

 

 

 

 

                   (นางสาวสงวน    ขุนทรง)       (นายจะเด็จ    เชาวน์วิไล)

ผู้ประสานงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่)                                             ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนหญิง

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์