31 องค์กรจี้รัฐหากจริงใจปรองดอง สุเทพต้องมอบตัวตำรวจ-พีเพิลแชลแนลต้องมีเสรีภาพ

12 พ.ค. 53 - 31 องค์กรส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์จี้รัฐหากจริงใจปรองดอง สุเทพต้องมอบตัวตำรวจ-พีเพิลแชลแนลต้องมีเสรีภาพ

 

จดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์

องค์กรด้านกฎหมาย-ยุติธรรมและองค์กรสื่อสารมวลชน

รัฐจริงใจปรองดอง สุเทพต้องมอบตัวตำรวจ พีเพิลแชลแนลต้องมีเสรีภาพ

 

วิกฤตการเมืองไทย มีแนวโน้มสู่ความปรองดอง โดยรัฐบาลอภิสิทธิ์กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553   ภายหลังการยุบสภา เป็นคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศพึงปรารถนาอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกร้องของแนวร่วมประชาชนต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.)เพื่อให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในฐานะผู้อำนวยการศอฉ.เข้ามอบตัวกับทางตำรวจมิใช่ดีเอสไอ ในฐานะเป็นผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากญาติวีรชนไพร่ที่ต้องสูญเสียชีวิตจากคำสั่งบัญชาการปราบปรามผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงของนายสุเทพ  ตลอดทั้งนปช.ยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลอภิสิทธิ์มีคำสั่งเปิดทีวีพีเพิลแชลนั่ลของคนเสื้อแดงด้วย

เราในฐานะกลุ่ม องค์กร  เครือข่ายภาคประชาชนที่มีจุดยืนเพื่อสิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและเพื่อประชาธิปไตย    มีความคิดเห็นและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลอภิสิทธิ์ และองค์กรที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ

1. เราขอเรียกร้องให้ องค์กรด้านกฎหมายและองค์กรด้านยุติธรรม  เช่น   สภาทนายความแห่งประเทศไทย  สมาคมทนายแห่งประเทศไทย  และองค์กรอื่นๆ ตลอดทั้งนักกฎหมาย ทนายความ นักวิชาการด้านกฎหมาย  ในฐานะที่มีภาระหน้าที่และเจตนารมณ์ในผดุงความยุติธรรมสังคมไทย  สร้างบรรทัดฐานที่เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม   ไม่ให้เกิดสองมาตรฐาน   ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการผลักดันให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ มอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมิใช่ดีเอสไอ  เนื่องจากตามหลักของกระบวนการยุติธรรมนั้นต้องมอบตัวคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้น    ตลอดทั้งดีเอสไอ เป็นส่วนหนึ่งของศอฉ. หรือเป็นพวกเดียวกับนายสุเทพ  จึงไม่มีความชอบธรรมแต่อย่างใด และมิอาจจะไว้ใจให้ดำเนินคดีเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อญาติวีรชนไพร่และสังคมไทยได้  

2.เราขอเรียกร้องให้องค์กรสื่อสารมวลชน   เช่น  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ, เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้ 

เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคกลางและภาคตะวันออก  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย   ตลอดทั้งนักข่าว  นักสื่อสารมวลชน นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ผู้เคารพสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน  โดยเฉพาะเมื่อสี่วันที่ผ่านมา ได้นำเสนอวาระให้มีการปฎิรูปสื่อมวลชนในการปฏิรูปประเทศไทย  ต้องแสดงจริยธรรมของนักสื่อสารมวลชน มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทย และถ้ามีความจริงใจต่อการปฏิรูปสื่ออย่างไม่ลำเอียง มีจิตใจที่เป็นธรรม ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้จากทุกกลุ่มไม่เพียงสื่อของรัฐ หรือสื่ออย่างASTV เท่านั้น   ต้องร่วมผลักดันให้รัฐบาลอภิสิทธิ์มีคำสั่งเปิดทีวีพีเพิลแชลนั่ลโดยทันที 

3. เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลอภิสิทธิ์   แสดงความจริงใจในแนวทางปรองดองอย่างไม่มีวาระซ่อนเร้น  ไม่มีเลห์เพทุบายต่อการชุมนุมของคนเสื้อแดง  และสร้างความยุติธรรมในกระบวนการด้านคดี  ตลอดทั้งให้เสรีภาพกับสื่อสารมวลชนทุกกลุ่ม  โดยการยอมรับข้อเรียกร้องของนปช.โดยทันที    มิใช่สร้างเงื่อนไขเพื่อการปราบปรามคนเสื้อแดงด้วยความรุนแรงอย่างที่ผ่านมาอีก             

1.  เครือข่ายองค์กรชุมชนแก้ปัญหาที่ดินภาคอีสาน  (คอป.อ.)

2.  เครือข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์น้ำเซิน  (คอซ.)

3.  เครือข่ายองค์กรชาวบ้านลุ่มน้ำปาว (คอป.)

4.  เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูค้อ-ภูกระแต  จังหวัดเลย

5.  เครือข่ายคนรุ่นใหม่ภาคอีสาน (คอส.)

6.  แนวร่วมเกษตรกรภาคอีสาน (นกส.)

7.  เครือข่ายคนรุ่นใหม่ลุ่มน้ำโขง  จังหวัดอุบลราชธานี

8.  กลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมอีสาน (กสส.)

9.  กลุ่มดงมูลเพื่อการพัฒนา  จังหวัดกาฬสินธุ์

10. เครือข่ายอนุรักษ์ภูผาเหล็ก  จังหวัดอุดรธานี

11. กลุ่มภูพานเพื่อการพัฒนา  จังหวัดสกลนคร

12. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  จังหวัดชัยภูมิ

13. กลุ่มประชาชนไทยแวงน้อย-แวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

14. กลุ่มเยาวชนมิตรภาพ  จังหวัดขอนแก่น

15. กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์น้ำพรมตอนต้น  จังหวัดชัยภูมิ

16. กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ลุ่มน้ำบัง  จังหวัดนครพนม

17. เครือข่ายคนรุ่นใหม่ยโสธร  จังหวัดยโสธร

18. สหพันธ์เยาวชนอีสาน (สยส.)

19. แนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ (นกน.)

20. ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือตอนล่าง

21. เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู  จังหวัดพิษณุโลก

22. เครือข่ายส่งเสริมสิทธิการจัดการทรัพยากรภาคเหนือตอนล่าง (คสปล.)

23. สหพันธ์เยาวชนคลองเตย (สยค.)

24. เครือข่ายองค์กรชุมชนคลองเตย

25. เครือข่ายชุมชนเมืองบ่อนไก่ กทม.

26. กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ

27. เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขลาโคก  จังหวัดร้อยเอ็ด

28. เครือข่ายองค์กรชาวบ้านนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

29.กลุ่มคนรุ่นใหม่ภาคใต้

30.กลุ่มนักศึกษาภาคเหนือเพื่อประชาธิปไตย

31.ชมรมนักข่าวเพื่อเสรีภาพไทย

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์