สถานทูตไทยประจำลอนดอนพาคนไทยให้กำลังใจอภิสิทธิ์ถึงรัฐสภา

‘กิตติ วะสีนนท์’ ทูตไทยประจำลอนดอนพาคนไทยในอังกฤษ 14 คนเข้าให้กำลังใจอภิสิทธิ์ ตามโครงการพาคนไทยในต่างประเทศทัวร์ไทย มาร์คเชียร์ให้นำข้อมูลที่ถูกต้องไปเผยแพร่ในต่างประเทศ ด้านคณะคนไทยหนุนรัฐบาลยึดพื้นที่และสลายการชุมนุมโดยเร็ว มาร์คแจงอิดออดไม่ต้องการให้สูญเสียจึงใช้วิธีปรองดอง เพราะไม่ต้องการให้สูญเสีย

ทูตพาชาวไทยในอังกฤษทัวร์ไทยและเข้าเยี่ยมอภิสิทธิ์

วันนี้ (12 พ.ค.) เวลา 13.00 น. นายกิตติ วะสีนนท์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน นำชุมชนชาวไทยในสหราชอาณาจักรอังกฤษ จำนวน 14 คน เข้าเยี่ยมคารวะนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง 2 อาคารรัฐสภา 1

โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้แทนชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรฯ ที่เดินทางมาประเทศไทยตามโครงการที่จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและอัตลักษณ์ของชาติ

 

มาร์คแนะให้เผยแพร่ข้อมูลสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมต่อผู้จัดโครงการนี้และเห็นว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์สำหรับคนไทยที่เติบโตในต่างประเทศให้มีความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยและได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวไทย ซึ่งคณะผู้แทนชุมชนต่างมีความประทับใจต่อการเดินทางมาครั้งนี้อย่างมากและจะ นำข้อมูลและประสบการณ์ที่ประทับใจที่ได้รับในการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ กลับไปเผยแพร่ให้แก่ชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรและสาธารณชนอังกฤษผ่านช่องทางต่างๆให้มากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย เผยแพร่ เขียนบทความลงสื่อท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย โดยการเดินทางมาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสพบปะหารือกับบุคคลสำคัญในวงการต่างๆ และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วย

 

หนุนสลายการชุมนุมโดยเร็ว มาร์คแจงจะใช้แผนปรองดองเพราะไม่ต้องการสูญเสีย

ระหว่างเข้าเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้แทนชาวไทยในสหราชอาณาจักร ซักถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ซึ่งหลายคนกล่าวว่า คนไทยในสหราชอาณาจักรได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและเห็นใจรัฐบาลอย่างยิ่ง โดยส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าอยากให้รัฐบาลยึดคืนพื้นที่และสลายการชุมนุมโดยเร็ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีทราบถึงความวิตกกังวล แต่เห็นว่า การสลายการชุมนุมที่ใช้ระยะเวลารวดเร็วจะมีแต่ทำให้เกิดความสูญเสียซึ่งรัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดขึ้น การดำเนินการของรัฐบาลนั้นอยู่ภายใต้หลักการที่ว่าผู้ชุมนุมเป็นคนไทยด้วยกันที่มีความเห็นไม่ตรงกันในทางการเมืองเท่านั้น จึงเป็นที่มาของแผนการปรองดองแห่งชาติ 5 ข้อของรัฐบาล

ในตอนท้าย ชุมชนชาวไทยแห่งราชอาณาจักรได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี และแสดงความพร้อมที่จะเป็นปากเสียงให้แก่คนไทยและรัฐบาลไทยต่อไป ณ สหราชอาณาจักร

 

เผยสถานทูตไทยลอนดอนเล่นบทหนุนมาร์คตลอด

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวประชาไทรายงานเพิ่มเติมว่า สถานทูตไทยประจำกรุงลอนดอน มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ ในเวทีต่างประเทศ โดยระหว่างการเยือนประเทศอังกฤษเมื่อ 13-15 มี.ค. 52 ของนายอภิสิทธิ์ สถานทูตได้จัดกำหนดการให้นายอภิสิทธิ์กล่าวสุนทรพจน์และปาฐกถา โดยเมื่อ 13 มี.ค. นายอภิสิทธิ์ได้กล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ "การฟื้นฟูการร่วมมือและการผลักดันให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้า" ที่แมนชั่นฮอล ซิตี้ กรุงลอนดอน

และเมื่อ 14 มี.ค. นายอภิสิทธิ์เดินทางไปมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด เพื่อกล่าวสุนทรพจน์เรื่อง "ความท้าทายของระบอบประชาธิปไตย" เพื่อชี้แจงว่ารัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐบาลทหารหรือมีทหารอยู่เบื้องหลังการปกครอง โดยสถานทูตได้เกณฑ์นักศึกษาไทยในอังกฤษเข้าไปฟังปาฐกถา ในขณะที่ภายนอกของที่ประชุมมีคนเสื้อแดงอังกฤษชุมนุมประท้วงนายอภิสิทธิ์ ส่วนในห้องประชุมนายใจ อึ๊งภากรณ์ อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งไปพำนักที่อังกฤษก็ลุกขึ้นอภิปรายนายอภิสิทธิ์

ปีต่อมา เมื่อวัน ที่ 28 ม.ค. 53 ที่ห้องประชุมบรูไน วิทยาลัยบูรพาและแอฟริกาศึกษา (SOAS) มหาวิทยาลัยลอนดอน และสถานทูตไทยประจำสหราชอาณาจักรและสมาคมนักเรียนไทย SOAS ได้จัดเวทีเสวนา “สถานการณ์การเมืองไทย: ความเป็นมาและอนาคต” (Thai Political Situation: Wherefrom and Whereto?)

โดยมีนักวิชาการจากไทยและอังกฤษ 4 คน เป็นผู้อภิปราย ได้แก่ ศ.เกียรติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและบทบาทขององค์กรทางการเมืองต่างๆ ศ.ดร.ดังแคน แมคคาโก (Duncan McCargo) จากภาควิชารัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยลีดส์ อภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ ศ.ดร.ปีเตอร์ ไรแลนด์ (Peter Leyland) จากมหาวิทยาลัยมหานครลอนดอน (London Metropolitan University) จะอภิปรายประเด็นรัฐธรรมนูญและองค์กรภายใต้รัฐธรรมนูญ และ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า อภิปรายเรื่องทางออกจากวิกฤติการเมือง

โดยการอภิปรายเป็นไปอย่างเผ็ดร้อนเนื่องจากนายใจ อึ๊งภากรณ์ นำใบปลิวมาแจกและถูกเจ้าหน้าที่สถานทูตห้าม นอกจากนี้นายใจยังเข้าไปอภิปรายกับ ศ.ดร.บวรศักดิ์ ในที่ประชุม จน ศ.ดร.บวรศักดิ์ท้าให้อภิปรายเป็นภาษาไทยที่ไหนก็ได้ขอให้นัดวันเวลาสถานที่มา

 

ที่มาของข่าว

ชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร เดินทางมาให้กำลังใจนายกฯ ณ รัฐสภา, ศูนย์สื่อทำเนียบรัฐบาล, 12 พ.ค. 53 http://media.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=471&directory=1779&contents=44597

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดโปรแกรมนายกฯเยือนอังกฤษ โฆษกเชิญ "ใจ" ร่วมฟังสุนทรพจน์ พร้อมโต้, ประชาไท, 12 มี.ค. 52, http://www.prachatai.net/journal/2009/03/20318

รายงานจากลอนดอน: ทูตไทยจัดถกการเมือง ‘สุจิต’ ชี้คนไทยยังต้องการ ปชต. แต่ต้องไปได้กับสถาบันกษัตริย์, 1 ก.พ. 53, http://www.prachatai.net/journal/2010/02/27557

รายงานจากลอนดอน (จบ) : ทูตไทยจัดถกการเมือง ‘เลย์แลนด์’:"ทำไม รธน. ไทยถึงทำงานไม่ได้ดี", 8 ก.พ. 53, http://www.prachatai.info/journal/2010/02/27660

เสื้อแดงคนไทยยูเคเปิดโปง นักวิชาการเหลืองที่ลอนดอน www.rednon.org/forum/index.php?topic=1409.0

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท