สนนท.จี้รัฐบาล-ศอฉ. รับผิดชอบ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไทย-เทศ จัดเลือกตั้งใหม่ทันที

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาภาคอีสาน กลุ่มเสรีปัญญาชน ร่วมกันออกแถลงการณ์ประณามการปราบปรามประชาชนด้วยอาวุธสงคราม สนับสนุนข้อเรียกร้อง-การลุกขึ้นสู้และป้องกันตนเองของคนเสื้อแดงในทุกรูปแบบ

แถลงการณ์สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ประณามการปราบปรามประชาชนด้วยอาวุธสงคราม
สนับสนุนข้อเรียกร้อง การลุกขึ้นสู้และป้องกันตนเองของคนเสื้อแดงในทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2553 ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกฉิน (ศอฉ.) ได้ใช้มาตรการในการปราบปรามประชาชนคนเสื้อแดงด้วยความโหดร้าย ล้อมกรอบและตัดสาธารณูปโภคและการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการคมนาคมทั้งหมดในบริเวณ ซึ่งไม่สามารถตีความเป็นอื่นได้เลย ว่านี่คือความพยายามในการล้อมปราบปรามเข่นฆ่าผู้ชุมนุมด้วยวิถีทางรุนแรง จนกระทั่งทำให้เกิดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงผู้สื่อข่าวด้วย โดยไม่มีความรับผิดชอบใดๆออกมาจากฝ่ายรัฐบาลและ ศอฉ. หนำซ้ำ ความพยายามปราบปรามสลายการชุมนุมยังคงมีกระบวนการเดินหน้าต่อไปโดยไม่สนใจความสูญเสียของประชาชน

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ เรามีข้อเรียกร้องดังนี้:

๑. รัฐบาล และ ศอฉ. จะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ตลอดจนผู้รับผิดชอบใน ศอฉ. สมควรลาออกจากตำแหน่ง และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนจัดมีการเลือกตั้งใหม่เพื่อแก้ไขวิกฤติในทันที

๒. ให้มีการยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และพระราชบัญญัติความมั่นคงในทุกพื้นที่ในทันทีและหยุดการคุกคามปิดกั้นการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นช่องโทรทัศน์ วิทยุ และเว็ปไซต์ต่างๆ

๓. ขอให้องค์กรสิทธิมนุษยชนสากลและประชาคมโลก ได้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชน และทำการกดดันรัฐบาลให้รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ตลอดจนแทรกแซงหากจำเป็น

ทั้งนี้ เราไม่เห็นด้วยกับการโยนความผิดของการสูญเสียนี้ให้เป็นของคนเสื้อแดง เพราะว่าการตัดสินใจชุมนุมเรียกร้องภายใต้เงื่อนไขใหม่ของคนเสื้อแดง ไม่ว่าจะเป็นส่วนของแกนนำหรือมวลชนเอง ไม่ว่าจะมีฝ่ายใดมองว่าขัดต่อแนวทางปรองดองหรือไม่ถูกใจใครหลายคนแค่ไหนก็ตาม ย่อมไม่ควรเป็นเหตุผลแห่งการเข่นฆ่าได้ การกล่าวอ้างว่าคนเสื้อแดงไม่ยอมรับแนวทางปรองดองจนนำไปสู่การเข่นฆ่า ย่อมเท่ากับเป็นการยอมรับการเข่นฆ่า โดยปฏิเสธสิทธิที่ประชาชนจะมีการชุมนุมทางการเมืองไม่ว่าจะด้วยความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องทางการเมืองใดก็ตาม แทนที่จะถามว่า “ทำไมคนเสื้อแดงไม่รับแนวทางปรองดอง?” เราควรจะถามมากกว่าว่า “รัฐบาลมีสิทธิอันใดในการฆ่าประชาชน?” ที่มีความคิดแตกต่างไปจากรัฐบาล

ภายใต้สภาวะที่ถูกเข่นฆ่าอย่างโหดร้ายเช่นนี้ เราสนับสนุนการลุกขึ้นต่อสู้ตอบโต้และป้องกันตัวจากการถูกสังหารหมู่ในทุกรูปแบบ เพื่อพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ชุมนุม มิให้ต้องถูกสังหารทำลายล้างโดยกองกำลังทหารอย่างป่าเถื่อน และขอสนับสนุนข้อเรียกร้องของคนเสื้อแดงที่ต้องการให้มีการยุบสภาและนำตัวผู้สั่งการสังหารหมู่ประชาชนมาสู่การลงโทษต่อไป

ขอประณามผู้สังหารหมู่ประชาชนและผู้สนับสนุนหรือยอมรับการเข่นฆ่าทุกฝ่าย
การต่อสู้ของประชาชนจะต้องได้รับชัยชนะ!

 

 

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) 

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาภาคอีสาน ( สนนอ.)

กลุ่มเสรีปัญญาชน 
 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์