กลุ่มสันติใต้ แถลง รัฐบาลอภิสิทธิ์หมดความชอบธรรมแล้ว

15 พ.ค. 53 เครือข่ายนักวิชาการภาคใต้ออกแถลงการณ์ " รัฐบาลอภิสิทธิ์หมดความชอบธรรมแล้วโดยสิ้นเชิง" โดดยมีรายละเอียด ดังนี้

0 0 0

แถลงการณ์
รัฐบาลอภิสิทธิ์หมดความชอบธรรมแล้วโดยสิ้นเชิง
 

            เหตุการณ์การสลายการชุมนุมโดยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 เป็นต้นมานั้น รัฐบาลใช้แนวทางอำนาจนิยมจนประชาชนบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง   กระทั่งล่าสุดในระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2553 นี้ได้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

            พวกเราเห็นว่า รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ หมดความชอบธรรมแล้วโดยสิ้นเชิงจากการเป็นรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากการสังหารประชาชนเยี่ยงอนารยชน จึงขอเรียกร้องดังนี้

            1. รัฐบาลต้องยุติการสลายการชุมนุมโดยทันที   ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทั้งวิธีการบนดินและใต้ดิน

            2. รัฐบาลต้องยกเลิก พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทันทีในทุกพื้นที่

            3. รัฐบาลต้องยุติการบิดเบือน ปิดกั้นข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบ เช่น การควบคุมการนำเสนอข่าวสารทางโทรทัศน์ทุกช่อง หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ ฯลฯ

            4. รัฐบาลต้องประกาศยุบสภาโดยทันที  เพื่อคืนอำนาจอธิปไตยและการตัดสินใจให้กับประชาชน

            5. ในระหว่างเตรียมการเลือกตั้งใหม่ รัฐบาลรักษาการจะต้องไม่ใช่รัฐบาลชุดปัจจุบัน   แต่ต้องมีตัวแทนจากทุกพรรคการเมืองที่มี ส.ส. ในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อทำหน้าที่ดูแลการเลือกตั้ง โดยไม่ตัดสินใจโครงการสำคัญอื่นใด รวมทั้งยุติการดำเนินคดีทางการเมือง จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่

            แนวทางทั้งหมดนี้ต้องดำเนินการโดยทันที เพื่อเป็นทางออกต่อปัญหาขั้นวิกฤติของสังคมไทย.

                                                                                 เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553

สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้
ทวีศักดิ์ เผือกสม
สุรพล สงฆ์รักษ์
|จิรวัฒน์ แสงทอง
วิทยา อาภรณ์
พุทธพล มงคลวรวรรณ
ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
อภิชาติ จันทร์แดง
โชคชัย วงศ์ตานี
จีรพล เกตุจุมพล
กมลทิพย์ จ่างกมล
ปราการ กลิ่นฟุ้ง
พิเชษฐ์ ปานดำ
รัตนาภรณ์ แจ้งใจดี
บัณฑิตา อย่างดี
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์