นักวิชาการ ม.รังสิต ส่งเมลวอน "โปรดหยุดฆ่า"

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ส่งอีเมล เรียกร้องหยุดการฆ่าคนไทยทันที ระบุปืนและการฆ่าไม่เคยสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์สันติประชาธิปไตยที่แท้จริง

0000

โปรดหยุดฆ่า

เรียน ทุกท่าน
(ขออภัยที่ส่งเมลมารบกวน หากไม่ประสงค์รับอีก โปรดกด spam/เมลขยะ ด้วย)

จากการได้รับชมภาพข่าวของสถานการณ์การฆ่าคนไทยด้วยกันกลางกรุงเทพฯ
ยากที่จะโน้มน้าวให้ยอมรับหรือเชื่อโดยดุษฎีได้ว่า สิ่งที่รัฐบาลอภิสิทธิ์และทหารกระทำและอธิบายอยู่นั้น กระทำ “เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในระยะยาว” ดังถ้อยแถลงของคุณอภิสิทธิ์เมื่อค่ำ 15 พฤษภาคม

ทั้งไม่อาจจะโน้มน้าวให้ยอมรับหรือเชื่อโดยหัวใจได้ว่า “เจตนารมณ์” ของรัฐบาลอภิสิทธิ์และทหาร หรือ “ความสำเร็จของเรา คือ ความสำเร็จของพี่น้องประชาชน” ดังถ้อยแถลงของคุณอภิสิทธิ์เมื่อค่ำ 15 พฤษภาคม เช่นกัน เพราะคนที่ตายและบาดเจ็บแท้จริงแล้วคือ “พี่น้องประชาชนคนไทย”

การรักษาระเบียบ กฎหมาย ความสงบสุข และการรักษาความถูกต้องในบ้านเมืองนั้น
ในความแตกต่างทางความคิดความเชื่อและทางการเมืองนั้น
ปืนและการฆ่า ไม่เคยสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์สันติประชาธิปไตยที่แท้จริง
ทว่าการทำให้คนทั้งแผ่นดินยอมรับ Law and Order ด้วยหัวใจของเขาเองต่างหาก
คือการที่จะรักษาสังคมไทยให้สงบปกติสุขดังเจตนารมณ์

ขอได้โปรดหยุดการฆ่าคนไทยทันที

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์