ศอฉ.สั่งห้ามอีก 43 รายชื่อ ทำธุรกรรมทางการเงิน

ศอฉ.เผยรายชื่อบุคคล-นิติบุคคล ห้ามทำธุรกรรมการเงินรอบ 2 กว่า 43 ราย มี "บิ๊กจิ๋ว-จตุพร-จักรภพ" รวมเหยียนปิน เจ๊เกียว ญาติตระกูลชินฯ จี้ให้แจ้งและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจภายใน 22 พ.ค.นี้

วันนี้ (18 พ.ค.) ศอฉ.ได้ออกคำสั่งที่ 58/2553 ลงวันที่18 พ.ค.ลงนามโดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เรื่องห้ามมิให้กระทำการใดๆ หรือสั่งให้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคลเท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประเทศและความปลอดภัยของประชาชน (ฉบับที่2) โดยให้แจ้งและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบุคคลหรือนิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2552-19 พ.ค.2553 มายัง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินภายในวันที่ 22 พ.ค.นี้ 

ทั้งนี้คำสั่งข้อที่ 1.ระบุว่า ให้แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อฯ แนบท้ายคำสั่ง ศอฉ.ที่49/2553 ลงวันที่ 16 พ.ค.2553 ในส่วนรายละเอียดอื่นๆ เหมือนฉบับแรกที่แถลงเมื่อวันที่ 16 พ.ค.53 โดยรายชื่อบัญชีรายชื่อบุคคลแนบท้ายคำสั่งแบ่งเป็นนิติบุคคล 6 บริษัท บุคคลธรรมดา 37 ราย รวม 43 รายชื่อบุคคลและนิติบุคคล

 

บุคคลธรรมดา 37 ราย มีดังนี้ 

1.นายวิชาญ มีนชัยนันท์

2.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์

3.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

4.นางพิมพา จันทร์ประสงค์

5.นายเจริญ จรรย์โกมล

6.นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย

7.นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงศ์

8.นายจิรศักดิ์ เตชะทวีกุล

9.นายพันธ์เลิศ ใบหยก

10.นายสมหวัง อัสราษี

11.นางสาวจุฑารัตน์ เมนะเศวต

12.นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์

13.นางอรุณี ชำนาญยา

14.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

15.นายวีระ มุสิกพงศ์

16.นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

17.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท

18.นายยศวริศหรือประมวล ชูกล่อม

19.นางดารุณี กฤตบุญญาลัย

20.นายธนกฤต ชะเอมน้อย หรือ ชัยชนะ เกิดดี

21.นายอารี ไกรนรา

22.นายวรวุทธ วิชัยดิษฐ์

23.พลโทพฤณฑ์ สุวรรณทัต

24.พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค

25.พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

26.นางเยาวเรศ ชินวัตร

27.นายจตุพร พรหมพันธุ์

28.นายจักรภพ เพ็ญแข

29.นายสุธรรม แสงประทุม

30.นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ

31.นายไพจิตร ธรรมโรจน์วินิจ (ปอ ประตูน้ำ)

32.นายพศิน หอกลาง

33.นายชาญชัย รวยรุ่งเรือง (เหยียนปิน)

34.นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ

35.นางสุจินดา เชิดชัย (เจ๊เกียว)

36.นายอัสนี เชิดชัย

37.นายสุรวุฒิ เชิดชัย

 

นิติบุคคล 6 ราย

1.บริษัท เวิร์ธซัพพลาย จำกัด

2.บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด

3.บริษัท บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

4.บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

5.บริษัท รวยชัย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุป จำกัด

6.บริษัท รวยชัย เมอร์แชนไดส์ จำกัด

สำหรับรายชื่อนิติบุคคล 6 ราย ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจในตระกูลชินวัตร ดามาพงศ์ และของนายชาญชัย (เหยียนปิน) ขณะที่ เอสซี แอสเสท นั้นเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 16 พ.ค.53 ศอฉ.ได้มีคำสั่งที่ 49/2553 เรื่อง ห้ามมิให้กระทำการใดๆ หรือสั่งให้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคลเท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ ใน 106 บุคคลและนิติบุคคล มีรายชื่อ ดังนี้

 

นิติบุคคล 13 ราย

1.บริษัท ทุนนวัตกรรม จำกัด

2.บริษัท นิวโอ๊ค จำกัด

3.บริษัท บี.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

4.บริษัท ประไหมสุหรี พร้อมเพอร์ตี้ จำกัด

5.บริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด

6.บริษัท เอส ซี เค เอสเทต จำกัด

7.บริษัท เอส ซี ออฟฟิซ ปาร์ค จำกัด

8.บริษัท เอส ซี ออฟฟิซ พลาซ่า จำกัด

9.บริษัท โอ เอ ไอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

10.บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด

11.บริษัทโอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

12.บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จำกัด

13.บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

 

บุคคลธรรมดา 83 ราย

1.พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร

2.คุณหญิงพจมาน ชินวัตร หรือดามาพงศ์ หรือ ณ ป้อมเพชร 

3.นายพานทองแท้ ชินวัตร 

4.น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 

5.น.ส.พินทองทา ชินวัตร 

6.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

7.นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 

8.นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 

9.นายเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ 

10.นางกาญจนาภา หงส์เหิน 

11.นายชานนท์ สุวสิน 

12.นายสาโรจน์ หงษ์ชูเวช 

13.นายเอกราช ช่างเหลา 

14.นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ 

15.นายการุณ โหสกุล 

16.นายนพดล ปัทมะ

17.นายวิชาญ มีนชัยนันทน์ 

18.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 

19.นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา 

20.นางพิมพา จันทรประสงค์ 

21.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 

22.นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์

23.นายประชา ประสพดี 

24.นายไชยา สะสมทรัพย์ 

25.นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร 

26.นายยงยุทธ ติยะไพรัช 

27.นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 

28.นายเจริญ จรรย์โกมล 

29.นายสุทิน คลังแสง 

30.นายเรืองเดช สุวรรณฝ่าย 

31.นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ 

32.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ 

33.นายสมบุญ ขุนทองไทย 

34.นางมยุรี เศวตาศัย 

35.นายอุดมเดช รัตนเสถียร 

36.นายไพโรจน์ อิสรเสรีพงษ์

37.นายพายัพ ชินวัตร 

38.นายจิระศักดิ์ เตชะทวีกุล 

39.น.ส.พนิดา ปัญจาบุตร 

40.นางวิยดี สุตะวงศ์ 

41.นายเจริญ คัมภีรภาพ 

42.นายทัศ เชาวนเสถียร

43.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก 

44.นายสุชน ชาลีเครือ

45.นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล 

46.นายอนุสรณ์ ปั้นทอง 

47.น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 

48.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 

49.นายพันเลิศ ใบหยก 

50.นายสมหวัง อัสราศี 

51.น.ส.จุฬารัตน์ เมนะเศวต 

52.นายสมชาย ไพบูลย์ 

53.พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร 

54.นายสงวน พงษ์มณี 

55.น.ส.ชินณิชา ชินวัตร 

56.พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

57.นายไพโรจน์ ตันบรรจง 

58.นางอรุณี ชำนาญยา

59.นายวิเชียร ขาวขำ 

60.นายพีระพันธ์ พาลุสุข 

61.นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ 

62.พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ 

63.นายพายัพ ปั้นเกตุ 

64.นายสุชาติ ลายน้ำเงิน 

65.นายนิยม วรปัญญา 

66.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 

67.นพ.เหวง โตจิราการ 

68.นายวีระ มุสิกพงศ์ 

69.นายขวัญชัย สาราคำ 

70.นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง 

71.นายจรัล ดิษฐาอภิชัย 

72.นายนิสิต สินธุไพร 

73.นายก่อแก้ว พิกุลทอง 

74.นายชินวัตร หาบุญพาด 

75.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย 

76.นายอดิศร เพียงเกษ

77.นายวรพล พรหมิกบุตร 

78.นายสำเริง ประจำเรือ 

79.นายวิสา คัญทัพ 

80.นายยศวลิต ชูกล่อม 

81.นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ 

82.นางดารุณี กฤตบุญญาลัย 

83.พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์ 

84.นายวันชนะ เกิดดี 

85.นายอารีย์ ไกรนรา 

86.นายวรวุฒิ วิชัยดิษฐ์ 

87.นายเมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ 

88.นายประชัญ หรือ ฌอน บุญประคอง 

89.พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี 

90.พล.ท.มนัส เปาริก 

91.พล.ท.พฤณฑ์ สุวรรณทัต

92.พล.ต.ท.สล้าง บุนนาค 

93.พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล

 

ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวกำหนดข้อห้าม

ดังนี้

1.ห้ามมิให้สถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย และสหกรณ์ นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำนิติกรรมสัญญาหรือการดำเนินการใดๆ ทางการเงิน ทางธุรกิจหรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินกับบุคคลหรือนิติบุคคลตามบัญชีรายชื่อ 106 คน ซึ่งแบ่งเป็น 13 นิติบุคคลและ 96 บุคคล

3.ให้สถาบันการเงินและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจแจ้งและส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของบุคคลหรือนิติบุคคลตามข้อ 1 ได้กระทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 จนถึงวันที่ 17 พ.ค. 2553 มายังหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

4.การขอเพิกถอนคำสั่ง นั้นให้ดำเนินการเป็นรายครั้งแล้วโดยให้ยื่นคำขอและแสดงตนต่อหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่า การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ได้เป็นการกระทำหรือสนับสนุนการกระทำเพื่อให้เกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

5.ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์