ศอฉ. "กระชับวงล้อม" เว้นราชประสงค์

 

ไทยรัฐออนไลน์ รายงาน เมื่อวันที่ 19 พ.ค.เวลา 09.35 น. ที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11รอ.) นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า รัฐบาลขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบว่าวันนี้รัฐบาลและ ศอฉ. กำลังปฏิบัติการเพื่อกระชับพื้นที่กระชับวงล้อมเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้มีการรักษาความปลอดภัย ดูแลความสงบ ระงับเหตุร้ายและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา การปฏิบัติการเพื่อกระชับวงล้อมเพิ่มเติ่มจะมีขึ้นต่อเนื่องในวันนี้

นายปณิธาน กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถปฏิบัติการได้ตามลำดับ รัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหลีกเลี่ยงใการเข้าไปในบริเวณนั้น รัฐบาลขอให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น รวมทั้งกรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมในการเข้าไปบรรเทาสาธารณภัย ชุมชนอาสาสมัครต่างๆ ที่พร้อมแล้วที่จะเข้าไปดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบ 2 วันที่ผ่านมา ขณะนี้ก็พร้อมแล้ว ประชาชนที่อยู่ในบริเวณชุมชนต่างๆ หากท่านได้พบเห็นเหตุร้าย สาธารณภัย อัคคีภัย ขอให้ท่านกรุณาแจ้งไปที่สายด่วนของกรุงเทพมหานคร และสายด่วนของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสายด่วน 199 เพื่อให้เจ้าหน้าได้เข้าไประงับยับยั้งสาธารณภัยที่เกิดขึ้น การบรรเทาสาธารณภัย ระงับเหตุร้าย เป็นวัตถุประสงค์สำคัญ ของเจ้าหน้าที่ที่จะกระชับวงล้อมเข้าไปในวันนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลและ ศอฉ.จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสา มารรถเพื่อที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ

ผู้สื่อข่าวถามว่า เป้าหมายวันนี้คือจะเข้าไปยึดคืนพื้นที่ราชประสงค์เลยหรือไม่ นายปณิธาน กล่าวว่า เราก็จะปฏิบัติการกระชับวงล้อมเพิ่มเติม เมื่อถามย้ำว่า แค่การกระชับวงล้อมเพิ่มเติม ไม่ใช่ถึงขั้นต้องสลายการชุมนุมใช่หรือไม่ นายปณิธาน ตอบรับว่า ก็กระชับวงล้อมเพิ่มเติมก่อน ปัจจัยที่จะปฏิบัติการนี้เพื่อที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ บรรเทาสาธารณภัยและระงับหตุร้ายที่เกิดขึ้นในพื้นที่เหล่านั้น

เมื่อถามว่าปฏิบัติการเหล่านี้ได้รับการยินยอมจากพรรคร่วมรัฐบาลแล้วใช่ หรือไม่ นายปณิธาน กล่าวว่า ปฏิบัติการนี้ทางรัฐบาลและ ศอฉ.ได้ทำงานร่วมกัน เมื่อถามว่า เป้าหมายคือเอาราชประสงค์คืนวันนี้เลยหรือเคลียร์เฉพาะรอบนอกก่อน นายปณิธาน กล่าวว่า เป็นปฏิบัติการกระชับวงล้อมเพิ่มเติม แต่พื้นที่ราชประสงค์คงยัง
 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์