นักศึกษา-ประชาชนไทยในฝรั่งเศสวอนรัฐยุติการใช้กำลัง

กลุ่มนักเรียนไทยและผู้พำนักอยู่ในฝรั่งเศส
เรื่อง ประกาศแสดงจุดยืน และเรียกร้องให้มีการยุติการใช้กำลัง

จากเหตุการณ์การปราบปรามผู้ชุมนุม กลุ่มคนเสื้อแดงที่ดำเนินมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2553 โดยการนำของรัฐบาลและศูนย์อำนวยการการแก้ไขในสภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) เราในฐานะนักเรียนไทยและผู้พำนักอยู่ในยุโรปได้ติดตามข่าวความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะ เรารู้สึกเสียใจและสลดใจ กับการทำร้ายทำลายชีวิตของคนไทยด้วยกันเอง จนถึงบัดนี้ ตามรายงานของศูนย์เอราวัณ มีผู้เสียชิวิตแล้ว 24 คน และได้รับบาดเจ็บ 160 คน ซึ่งมีทั้งผู้ชุมนุม และพลเรือน รวมถึงชาวต่างชาติ มาตรการทางทหารของรัฐบาลที่รุนแรงขึ้น ไม่ได้ก่อให้เกิดผลในทางที่ดี แต่ยิ่งทำให้เกิดความแตกแยกบาดลึกลงในสังคมมากลงไปอีก

เรายังเชื่อมั่นว่า แม้รัฐจะสามารถสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงได้ในขณะนี้ แต่ความคิดและแนวทางของกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นจะยังคงอยู่ การใช้กำลังทางทหารไม่ใช้การแก้ปัญหาที่ถาวร ยิ่งจะทำให้เกิดความเกลียดชังกันมากชึ้นในสังคม ดังจะเห็นได้จากการที่ กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับคนเสื้อแดง มีการแสดงออกอย่างชัดเจนว่ารู้สึก -สะใจ- กับการเสียชีวิตของผู้ชุมนุม นั่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ถึงความแตกแยกของผู้คน โดยลึมไปว่า สุดท้ายแล้วเรานั้น ล้วนเป็น คนไทย ด้วยกัน

เราในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ขอแสดงจุดยืน ในการไม่ใช้กำลัง แล้วยกเลิกการใช้กระสุนจริง เราเชื่อว่า การแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีของทุกๆฝ่าย ทั้งรัฐบาลและกลุ่มคนเสื้อแดง ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ การเปิดเจรจา หรือวิธีการอันจะไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อทุกๆฝ่าย ยังมีโอกาสนำมาใช้เสมอ เราขอเรียกร้อง หยุดการใช้กำลังจากทุกฝ่ายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตประชาชน ทั้งผู้บริสุทธิ์ เจ้าหน้าทีของรัฐ และกลุ่มผู้ชุมนุม เพื่อที่จะไม่ให้มีการสูญเสียชีวิตคนไทยด้วยกันไปมากกว่านี้
ลงชื่อ

1. นายภูมินทร์ บุตรอินทร์ นักศึกษา ปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส สอง
2. คุณศิรเวท ศุขเนตร  Vice Honorary Consul of Consulat de Monaco
3. นายสุนทร แสงค้า นักเรียนวิศวกร Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers
4. นายสุคนธ์ ปันอิน นักศึกษา BTS. Hôtellerie et Tourisme
5. นายสราวุฒิ ไชยนอก นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี DUT Gestion Logistique et Transport IUT Alençon
6. นางสาวอรพรรณ ศรีวิพัฒน์ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี DUT GENIE CHIMIQUE ET GENIE DES PROCEDES
7. นางสาว เบญจพิศ นาเมืองรักษ์ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี  DUT Génie chimique génie des procédés
8. Madame Géraldine Marques, French Arts et Métiers ParisTech engineer in Thailand
9. นายศรัญญู ลิมป์วรอมร L3 Science pour l'ingénieur, Marseille, France
10. นางสาว วรัญญา ช่างแช่ม  นักเรียน Administration Economique et Sociale, France
11. นายบรรพต รสจันทน์ นักศึกษา ระดับ L3 Science pour l'ingénieur, มหาวิทยาลัย Marseille, France
12. นายเอกภพ เหมือนทิม  นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี le Havre
13. นางสาวสุนิสา ชัยพร้อม นักศึกษา Administration Economiques et Sociale, มหาวิทยาลัย Lyon
14. นายวรเชษฐ์ อุทธา นักศึกษา L3 Informatique, มหาวิทยาลัย Marseille II
15. นายดุษฎี บุพการีพร นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี IUT de Montpellier มหาวิทยาลัย Montpellier 2
 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์