ศอฉ.ขยาย "เคอร์ฟิว"ต่ออีก 3 วัน เปลี่ยนเวลาเป็น 21.00-05.00 น.

ข้อกำหนดประกาศต่อเคอร์ฟิว 3 วัน วันที่ 20-22 พ.ค.53 ในเขตพื้นที่ 24 จังหวัด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ห้ามมิให้บุคคลใดในเขตพื้นที่ออกนอกเคหะสถานตั้งแต่ 21.00 -05.00 น.ฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

ข้อกำหนด

ออกตามความในมาตรา 9 (1)

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 3

-----------------------------------------

     ตามที่ได้มีข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 (1) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหะสถานภายในเวลาตั้งแต่ 20.00 นาฬิกา ของวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2553 แล้วนั้น

     เนื่องจากในเขตพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องดำรงมาตรการเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 และมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดต่อไปนี้ 

     1. ห้ามมิให้บุคคลใดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดน่าน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร ออกนอกเคหะสถานภายในวันและเวลาดังนี้ 

           1.1 ตั้งแต่เวลา 21.00 นาฬิกาของวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ถึงเวลา 05.00 นาฬิกา ของวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2553

           1.2 ตั้งแต่เวลา 21.00 นาฬิกาของวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ถึงเวลา 05.00 นาฬิกา ของวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2553

           1.3 ตั้งแต่เวลา 21.00 นาฬิกาของวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ถึงเวลา 05.00 นาฬิกา ของวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2553 

      2. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เข้าปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนดได้ 

      3. ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่กำหนดกลับเข้าสู่เคหะสถานและมิให้ออกมายังพื้นที่ที่กำหนดเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

      4. ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อกำหนดนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

ในการนี้มอบหมายให้ผู้กำกับการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถกำหนดพื้นที่และรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุได้ 

      ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 

นายกรัฐมนตรี 

------------------------------------------

 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์