"มาร์ค"แถลงขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือฝ่าวิกฤต

21 พ.ค. 53 เวลา 13.45 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ดังนี้

พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับ นับตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ 19 พฤษภาคมเป็นต้นมา รัฐบาลและศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ได้เดินหน้าในการที่จะแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ถือว่าสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากยิ่งขึ้น แน่นอนครับเหตุการณ์ในวันที่ 19 หรือตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเป็นต้นมา ได้นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ซึ่งผม รัฐบาล เจ้าหน้าที่ทุกคนรวมทั้งพี่น้องประชาชนนั้นก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามผมต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ได้สื่อสารแสดงความเข้าใจถึงความจำเป็นของรัฐบาลและศอฉ.ในการตัดสินใจเข้าปฏิบัติการเพื่อที่จะให้บ้านเมืองของเรานั้นกลับคืนสู่ภาวะปกติ และดำรงความเป็นนิติรัฐ คือบ้านเมืองซึ่งปกครองด้วยกฎหมายได้

พี่น้องที่เคารพครับ การปฏิบัติการทั้งหมดนั้น ผมต้องขอขอบคุณหลาย ๆ ฝ่ายซึ่งได้อดทน เสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่นและที่สำคัญคือว่ามีหน่วยงานเอกชน อาสาสมัคร กาชาด และหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งได้มีส่วนสำคัญที่ช่วยบริหารจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ลุล่วงมาจนถึงในขณะนี้ โดยที่หลายคนนั้นต้องนำเอาชีวิตของตนนั้นเข้าเสี่ยงภัย ผมขอเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่า การตัดสินใจในการปฏิบัติการต่าง ๆ นั้นคำนึงถึงสูงสุดก็คือคุณค่าของชีวิตของพี่น้องประชาชน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นทำให้ภาวะของพี่น้องประชาชนนั้นตกอยู่ในอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์

การปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการมานั้น ผมขอเรียนครับว่าได้ปฏิบัติการตามกฎหมาย ตามหลักของสากล และได้คำนึงถึงการลดความเสียหายให้น้อยที่สุด บัดนี้ถึงเวลาที่พวกเราทุกคนต้องเข้าสู่กระบวนการของการฟื้นฟูบ้านเมืองของเรา ในแง่ของตึกรามบ้านช่อง อาคารต่าง ๆ หรือการฟื้นฟูทางกายภาพนั้น เราทำได้อยู่แล้ว แต่ที่สำคัญที่สุดคือการฟื้นฟูจิตใจ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบ้านเมือง ที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไป ภารกิจในขณะนี้ของรัฐบาลและของ ศอฉ. นั้นก็จะแบ่งเป็นภารกิจเฉพาะหน้า และภารกิจที่จะต้องดำเนินการหลังจากนั้น

สำหรับภารกิจเฉพาะหน้านั้น ที่ ศอฉ.และรัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการก็คือเร่งเข้าไปฟื้นฟูและเยียวยาให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการก่อการร้าย การวินาศกรรม การวางเพลิง และเหตุการณ์อื่น ๆ นอกจากนั้นการที่พี่น้องประชาชนจำนวนมากยังมีความรู้สึกหวั่นไหว ตกใจ และอาจจะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย แม้กระทั่งจนถึงขณะนี้ทาง ศอฉ.และรัฐบาลก็กำลังดำเนินการในการปรับรูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยได้ให้มีการบูรณาการการทำงานระหว่างตำรวจ ทหาร กรุงเทพมหานคร อาสาสมัครต่าง ๆ ที่จะคอยเป็นหูเป็นตา ลาดตระเวน สอดส่องให้สถานการณ์ช่วงวันสองวันข้างหน้านี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ความมั่นใจและความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานคร หรือในต่างจังหวัด อันนี้คือภารกิจที่เป็นภารกิจเฉพาะหน้า

สำหรับมาตรการที่เกี่ยวข้องในระยะกลางหรือระยะต่อไปนั้น เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะความเป็นปกติมากยิ่งขึ้น เราก็จะเริ่มยกเลิกข้อกำหนดต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพตามที่ได้มีการประกาศ เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะกลับเข้าสู่การใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติมากยิ่งขึ้นโดยลำดับ โดยให้สอดคล้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และสอดคล้องกับสถานการณ์

ขณะเดียวกันครับ ในแง่ของการดำเนินคดี การดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ซึ่งกระทำความผิดและมีโทษร้ายแรงในข้อหาต่าง ๆ นั้นก็จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ต่อเนื่อง เด็ดขาด โดยให้ความเป็นธรรมกับทุก ๆ ฝ่าย แต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือ สิ่งที่เราจะต้องดำเนินการเตรียมการสำหรับการฟื้นฟูประเทศ ฟื้นฟูจิตใจของพี่น้องประชาชนในระยะยาว ผมขอยืนยันครับว่าก่อนหน้านี้ ผมได้เคยเสนอแผนปรองดอง ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ข้อ แผนดังกล่าวนั้นก็ยังเป็นเจตนารมณ์สำคัญที่รัฐบาลยังยึดถืออยู่ แต่ในขณะนี้ที่จะต้องเพิ่มเติมเข้าไป ก็จะเป็นในส่วนของการฟื้นฟู ซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเมือง ที่สำคัญก็คือว่า มาถึงขณะนี้กระบวนการของการปรองดองและการฟื้นฟูนั้นจะต้องเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกฝ่าย ที่จะช่วยกันทำให้บ้านเมืองของเรานั้นกลับสู่ความสงบสุข และทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นกลับมาเป็นหนึ่งเดียว มีความสมัครสมานสามัคคี

ผมขอย้ำครับว่า ปฏิบัติการที่ได้ทำมาทั้งหมดนั้นในขณะนี้ได้ช่วยให้เราสามารถจัดการกับคนที่กระทำผิดกฎหมาย คนที่ไม่หวังดีต่อบ้านเมือง แต่สำหรับพี่น้องประชาชนที่มีความเห็นที่แตกต่าง พี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อน มีข้อเรียกร้อง ซึ่งรัฐบาลจะต้องตอบสนองนั้น เป็นเรื่องที่แผนฟื้นฟูปรองดองนั้นจะยังคงมุ่งมั่นในการที่จะช่วยแก้ไขให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มจริง ๆ

ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับว่า เราอยู่บ้านเดียวกันครับ บ้านของเราได้รับความเสียหาย บัดนี้เราได้แยกแยะคนที่จะมาเผาบ้านของเราออกไป ซึ่งคนเหล่านั้นจะต้องได้รับโทษ แต่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในบ้านเดียวกันนี้ อาจจะยังมีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลายว่า บ้านของเรานั้นควรจะเป็นอย่างไร ระยะเวลาจากนี้ไปครับ ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนทุกกลุ่ม ว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันครับ อะไรที่เป็นความแตกต่าง เราก็ต้องรับฟังซึ่งกันและกัน และมาช่วยกันไม่เพียงแต่ออกแบบ แต่ช่วยกันสร้าง ลงแรง ลงใจ ทำให้บ้านของเรานั้นกลับมาเป็นบ้านที่น่าอยู่สำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน

กระบวนการนี้จะต้องเริ่มต้นนับตั้งแต่นาทีนี้ และเป็นสิ่งที่ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนครับ ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ได้ใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองในเรื่องของข่าวสารต่าง ๆ ได้ช่วยกันชี้แจงข้อเท็จจริง ไม่ใช่เฉพาะกับพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันเอง แต่ออกสู่ประชาคมโลก เพื่อที่จะให้กระบวนการดังกล่าวนี้เดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่อไป ผมขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนที่ให้กับรัฐบาล ศอฉ. เจ้าหน้าที่ และฝ่ายต่าง ๆ มาโดยตลอด และจะได้รายงานสถานการณ์ถ้าหากว่ามีพัฒนาการอื่นใดเป็นระยะ ๆ ให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไป เนื่องจากว่าขณะนี้สถานการณ์ในประเทศไทยนั้นได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศค่อนข้างมาก ผมขอถือโอกาสนี้ได้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษสักเล็กน้อย เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่เป็นชาวต่างประเทศในประเทศไทย และสื่อสารมวลชนชาวต่างประเทศครับ
 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์