Skip to main content
sharethis
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 53 ที่ผ่านมา นายมะแซมิง บือแน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลตลี่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ได้ทำจดหมายร้องเรียน ความคุ้มครองความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ถึงนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา โดยเนื้อหาของจดหมายร้องเรียนมีรายละเอียดดังนี้
 

 
415 บ้านปาแดกรือดะ ตำบลตลี่งชัน
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95000
 
12 พฤษภาคม 2553
 
เรื่อง ร้องเรียนขอความคุ้มครองความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
เรียน ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา
 
ด้วยกระผมนายมะแซมิง บือแน ในฐานะผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาและราษฎร มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับการเดินทางสัญจรไปมาหาสู่ การขนส่งสินค่าผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด การเดินทางของนักเรียนเพื่อไปเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษานอกหมู่บ้าน การเดินทางไปรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยที่สถานีอนามัยประจำตำบลซึ่งตั้งอยู่ในตลาดนิคมกือลอง โรงพยาบาลประจำอำเภอ เป็นต้น จากเหตุการณ์ที่ถูกกระทำโดยใช้อาวุธสงครามและอาวุธลูกซองห้านัดใช้จ่อข่มขู่ เด็กนักเรียน ราษฎรที่ใช้เส้นทาง รพช. สายกือลอง – ลูโบ๊ะ ซึ่งต้องผ่านเขตชุมชนซอยลีเง๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน เหตุการณ์อื่นๆอีกหลายครั้ง และเหตุการณ์ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553 เมื่อเวลา 16.30 น.ขณะที่นายหามะ เวาะเยาะ ราษฎรบ้านปาแดกรือดะ เลขที่ 445/1 หมู่ที่ 9 ต.ตลิ่งชัน ใช้รถยนต์กระบะ อีซูซุ ดีแม็กซ์ สีบร๊อนซ์ เดินทางกลับจากธุระในเมืองเดินทางเข้าบ้านพักในหมู่บ้าน เมื่อเดินทางมา ถึงบริเวณชุมชนซอยลีเง๊ะ หมู่ที่ 2 ต.ตลิ่งชัน ห่างจากหมู่บ้านปาแดกรือดะ ประมาณ 6 กม. มีชาย 3 คนใช้อาวุธปืนอาร์ก้า และขว้างระเบิดมี่ทราบชนิดใส่รถยนต์ แต่นับว่าเคราะห์ยังดีที่ผู้ขับขี่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
 
เหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สร้างความหวาดกลัวแก่ราษฎร์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านปาแดกรือดะ จำนวนกว่า 600 คนซึ่งมีความจำเป็นต้องอาศัยเส้นทางหลักนี้เพื่อทำธุระในอำเภอ หรือ จังหวัดเกิดความหวาดกลัวว่า เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดกับตนได้ทุกเมื่อ และกระผมในฐานะผู้ใหญ่บ้านมักได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่แน่ใจในสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิต หากมีความจำเป็นที่ต้องไปทำธุระ หรือเดินทางไปโรงเรียน หรือต้องเดินทางไปรักษาพยาบาล ต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นที่มีระยะทางไกลกว่า และสภาพที่ชำรุดไม่สะดวกและเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 
กระผมพยายามหาทางแก้ไขปัญหาของราษฎรด้วยการสืบเสาะหาข้อมูล และปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านใกล้เคียงตลอดจนเจ้าหน้าที่ทางราชการที่รับผิดชอบ ซึ่งพอประมวลได้ก่อนเกิดเหตุประมาณ 20 นาที่เศษ ว่ามีผู้เห็นชาย 3 คน หิ้วปืนอาร์ก้าเดินในชุมชนบ้านลีเง๊ะ อย่างเปิดเผยก่อนเหตุการจะเกิดขึ้น และยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านปาแดกรือดะและบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงเกิดขึ้นหลายครั้ง มีชรบ.หมู่บ้านใกล้เคียงบางคนใช้รถจักรยานยนต์ลอบเข้ามาขโมยยาง ขี้ยางในหมู่บ้าน และได้มีการแจ้งความบันทึกเป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธร อำเภอบันนังสตา ผู้เสียหายเห็นผู้กระทำความผิดดังกล่าวชัดเจนแต่ไม่กล้าให้ความร่วมมือ หรือชี้ตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเกรงกลัวในความปลอดภัย
 
อนึ่ง ผมมักจะได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของ ชรบ.ในหมู่บ้านข้างเคียงบางคน มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเสมอๆ เช่น การใช้อาวุธปืนลูกซองห้านัดยกปืนจ่อและข่มขู่ราษฏรที่ใช้เส้นทางหลายครั้ง แม้เด็กนักเรียนที่ต้องใช้เส้นทางเพื่อไปโรงเรียนในตัวเมือง เมื่อกระผมมีโอกาสบอกกล่าวแก่เจ้าหน้าที่บางคน ที่รับผิดชอบก็ได้รับการตอบกล่าวประชดประชันว่า “อาจเป็นฝีมือ หรือพวกของผู้ก่อการไม่สงบก็ได้” ทำให้กระผมมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่บางคนพูดด้วยความรู้สึกสะใจกับพฤติกรรมการสร้างความแตกแยก สร้างความรู้สึกเป็นอริต่อกันจากพฤติกรรมของ ชรบ. หรือ ราษฎรที่นับถือศาสนาแตกต่างบางคน นับเป็นการทำลายความเป็นเพื่อนบ้านที่เคยมีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง การพึงพาอาศัยกันละกัน นับเป็นการขยายความแตกแยก สร้างความเป็นอริในระหว่างหมู่คนไทยมีนับถือศาสนาแตกต่างกันให้ขยายวงกว้างมากยิ่งๆขึ้น
 
มีเหตุการณ์หลายๆครั้งที่ส่อถึงการใช้อคติ ด้วยการใช้อำนาจกดขี่ขมเหง การข่มขู่ เช่นการใช้
อาวุธสงคราม อาวุธปืนลูกซองห้านัดยิงขึ้นฟ้าข่มขู่ การลอบเข้าไปกรีดยางในสวนของชาวไทยมุสลิมที่มีสวนยางในเขตหมู่บ้าน หรือสวนที่อยู่ติดต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียงที่มีใช่เป็นของตน การใช้อำนาจบาตรใหญ่ข่มเหง มีการลอบเผาบ้านของมุสลิมที่ปลูกสร้างอยู่ในชุมชนมิใช่มุสลิมเป็นพฤติกรรมคล้ายการขับไล่คนต่างศาสนิกมิให้อยู่ร่วมอาศัยในหมู่บ้านเดียวกัน, มีการเผารถแม็คโครของราษฎรชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเข้าทำงานในการรับซื้อไม้ยางของ มีการยิงรถกระบะเชฟโรเล็ต (ปี 2549) การลอบยิงร้านค้าขายของชำของนายสะมะแอ ในชุมชนซอยลีเง๊ะ (ไม่กล้าการแจ้งความ) เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มีผู้เห็นและสามารถยืนยันผู้กระทำ แต่มีการพูดกันเฉพาะในหมู่เพื่อนๆญาติพี่น้องหรือเฉพาะราษฎรชาวไทยมุสลิม เท่านั้น แต่ไม่กล้าแจ้งความเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไข หรือดำเนินการตามกฎหมาย
 
จากเหตุการณ์ดังกล่าว หลายๆครั้ง ทำให้ราษฎรมีความหวาดกลัว ระแวงและอาจก่อให้เกิดสภาพการเจ็บแค้นสั่งสม และอาจทำให้เกิดการขาดความอดทนอดกลั้น นำสู่การเสาะแสวงหาแนวทางที่ไม่ถูกต้อง การใช้ความรุนแรงโต้ตอบได้หรือแก้แค้น เป็นการสร้างความรอยร้าวแตกแยกมากยิ่งๆขึ้น จึงขอเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องโปรดพิจารณาแสวงหาแนวทางเพื่อแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วย ก่อนที่จะบานปลายและร้ายแรงยิ่งๆขึ้นอีกต่อไป
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
ขอแสดงความนับถือ
 
(นายมะแซมิง บือแน)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลตลี่งชัน
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 
 
 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net