กรุงเทพโพลล์ : คน กทม. ส่วนใหญ่ให้ยึดหลักศาสนาเยียวยาความขัดแย้ง

27 พ.ค. 2553 - ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  (กรุงเทพโพลล์)  นำเสนอผลการสำรวจเรื่อง "วิสาขบูชา" กับการเยียวยาประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 80.6 ระบุเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเกิดความกลัว เครียด วิตกกังวล รู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัย และต้องระวังตัวมากขึ้น ขณะที่บางส่วนระบุว่ามีรายได้ลดลงและเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้าง และโดนจำกัดเวลาจากการประกาศเคอร์ฟิว

ร้อยละ 79.0 เชื่อว่าหากทุกฝ่ายยึดหลักคำสอนศาสนามาเป็นแนวทางในการทำงานและดำเนินชีวิต จะช่วยเยียวยาแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้

โดยร้อยละ 22.3 เชื่อว่าหลักธรรมะที่ควรยึดถือในการบริหารประเทศมากที่สุดคือ ยุติธรรม โปร่งใส ขณะที่หลักเมตตา กรุณา อยู่ที่ร้อยละ 3.6 และอีกร้อยละ 37.1 เชื่อว่าหลักธรรมะที่ต้องการให้ประชาชนคนไทยยึดถือเป็นแนวทางดำเนินชีวิตมากที่สุดคือ สามัคคีปรองดอง ขณะที่หลักขันติ อดทน อดกลั้น น้อยที่สุดคือร้อยละ 7.5

ทั้งนี้การสำรวจของกรุงเทพโพลล์อาศัยการสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ

 

000

รายละเอียดผลการสำรวจทั้งหมด

สำหรับสิ่งที่คนกรุงเทพฯ ตั้งใจจะอธิษฐานขอพรเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้
อันดับแรกคือ ขอให้ประเทศไทยมีความสงบสุข ผ่านพ้นวิกฤติโดยเร็ว และไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้อีก   

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.   เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่ อย่างไร พบว่า

- ร้อยละ 80.6 ระบุว่า ส่งผลกระทบ โดยเรื่องที่ส่งผลกระทบคือ

                           - ทำให้เกิดความกลัว เครียด และวิตกกังวล  ร้อยละ 21.3

                           - ทำให้รู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัย ต้องระวังตัวมากขึ้น ร้อยละ 21.3

                           - ทำให้มีรายได้ลดลง  เสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้าง  ร้อยละ 20.9

                           - ทำให้ไม่อยากอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ   ร้อยละ 7.7

                           - อื่นๆ อาทิ  รถติด เดินทางไม่สะดวก และ โดนจำกัดเวลาจากการประกาศเคอร์ฟิว ร้อยละ 9.4

- ร้อยละ 19.4 ระบุว่า ไม่ส่งผลกระทบ 

2. หากทุกฝ่ายยึดถือหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางในการทำงานและดำเนินชีวิต จะช่วยเยียวยาแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้หรือไม่  

            - เชื่อว่าสามารถช่วยเยียวยาแก้ปัญหาได้  ร้อยละ 79.0

            - เชื่อว่าไม่สามารถช่วยเยียวยาแก้ปัญหาได้  ร้อยละ   7.0

            - ไม่แน่ใจ      ร้อยละ 14.0

3.   แนวทางที่เหมาะสมในการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธมาใช้เยียวยาแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น พบว่าคนกรุงเทพฯ เสนอแนวทางดังต่อไปนี้

          - ให้ครอบครัวปลูกฝังธรรมะให้กับลูกหลาน      ร้อยละ 22.8

          - ให้โรงเรียนเน้นการเรียนการสอนที่สอดแทรกธรรมะให้มากขึ้น   ร้อยละ 18.3

          - ให้รัฐบาลบริหารประเทศโดยยึดหลักธรรมาภิบาล    ร้อยละ 17.5

          - ให้เครือข่ายชุมชนเพิ่มกิจกรรมทางศาสนาให้เข้าถึงคนในชุมชน   ร้อยละ 16.7

          - ให้สื่อมวลชนเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะและปรับวิธีการนำเสนอให้น่าสนใจ ร้อยละ 15.0

          - ให้พระสงฆ์ปรับวิธีเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น   ร้อยละ 9.7

4. หลักธรรมะที่ต้องการให้รัฐบาลยึดถือเป็นแนวทางในการบริหารประเทศมากที่สุดในขณะนี้ คือ

            - ยุติธรรม โปร่งใส   ร้อยละ 22.3

            - ซื่อสัตย์  สุจริต    ร้อยละ 19.3

            - สามัคคีปรองดอง   ร้อยละ 17.5

            - มีสติ  รอบคอบ    ร้อยละ 12.2

            - แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ   ร้อยละ 11.2

            - ขันติ  อดทน อดกลั้น   ร้อยละ 8.9

            - ให้อภัย ไม่จองเวร   ร้อยละ 5.0

            - เมตตา  กรุณา    ร้อยละ 3.6

5. หลักธรรมะที่ต้องการให้ประชาชนคนไทยยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมากที่สุดในขณะนี้ คือ 

            - สามัคคีปรองดอง   ร้อยละ 37.1

            - ยึดทางสายกลาง   ร้อยละ 17.1

            - มีสติ  รอบคอบ    ร้อยละ 16.8

            - ให้อภัย  ไม่จองเวร   ร้อยละ 12.1

            - เมตตา  กรุณา    ร้อยละ 9.4

            - ขันติ  อดทน อดกลั้น   ร้อยละ 7.5
            

6. สิ่งที่คนกรุงเทพฯ  ตั้งใจจะอธิษฐานขอพรเนื่องในวันวิสาขบูชาในปีนี้ (มากที่สุด 5 อันดับแรก) คือ

(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

อันดับ 1   ขอให้ประเทศไทยมีความสงบสุข ผ่านพ้นวิกฤติโดยเร็วและไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้อีก         ร้อยละ 67.8

อันดับ 2  ขอให้คนไทยกลับมารักกัน ให้อภัยกันเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิม   ร้อยละ 10.5

อันดับ 3  ขอให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข และมีสุขภาพแข็งแรง      ร้อยละ 6.3

อันดับ 4  ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงหายประชวร         ร้อยละ 5.3

อันดับ 5  ขอให้เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น      ร้อยละ 4.5 

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์