“ไชยยันต์” ทำแถลงการณ์จี้ปล่อย “สมยศ-ผู้ถูกจับตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" ชุมชน Facebook ร่วมลงชือ

ไชยันต์ รัชชกูล เขียนแถลงการณ์ร้องรัฐฯ ปล่อยตัว สมยศและผู้ถูกควบคุมตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พร้อมจี้ยกเลิกโดยไม่มีเงื่อนไข แถมเรียกร้องมโนธรรมสำนึกผู้บริหารประเทศกล่าวคำขอโทษต่อประชาชนและลาออกไป ล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook กว่า 200 คน ร่วมลงชื่อด้วย

วันนี้ (4 มิ.ย.) แถลงการณ์ “ขอให้ปล่อยตัวนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข และผู้ถูกจับกุมขุมขังจาก พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งยกเลิก พ.ร.ก.นี้โดยด่วน” ที่เขียนและรวบรวมรายนามผู้ร่วมเรียกร้อง โดยนายไชยันต์ รัชชกูล นักวิชาการสาขานิติศาสตร์ ถูกนำไปลงใน Facebook ล่าสุด เมื่อเวลา 14.40 น.วันนี้ มีผู้ร่วมลงนามท้ายแถลงการณ์แล้วจำนวนกว่า 200 คน

แถลงการณ์ดังกล่าว ระบุว่า แม้การปล่อยตัว ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมาถือเป็นการกระทำที่สมควร แต่ก็ยังมีนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข และบุคคลที่สาธารณชนไม่ทราบชื่ออีกจำนวนมากซึ่งได้ถูกจับกุมและควบคุมตัวตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้ปล่อยบุคคลเหล่านั้นโดยเร็ว พร้อมเรียกร้องให้ดำเนินการยกเลิก พ.ร.ก.ฉบับนี้โดยไม่มีเงื่อนไขข้ออ้างใดๆ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์ของประชาชนที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาล 

อีกทั้งยังเรียกร้องต่อรัฐบาลด้วยว่า เพื่อแสดงถึงมโนธรรมสำนึกทั้งในฐานะผู้รับผิดชอบการบริหารประเทศ และในฐานะมนุษย์ปกติ และเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้แก่การพัฒนาสังคมประชาธิปไตยต่อไป จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลชุดนี้กล่าวคำขอโทษต่อประชาชนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอย่างเป็นทางการและกราบบังคมทูลลาออกไป 

“การพยายามทำการจับกุมผู้มีความเห็นต่างทางการเมือง และผู้อยู่ตรงข้ามกับกำแพงความคิด ทั้งก่อนและหลังการทำลายการชุมนุมที่ราชประสงค์เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2553 นั้น เป็นดัชนีที่แสดงให้เห็นว่า นอกจากรัฐบาลชุดนี้จะมิได้สำนึกถึงบาปมหันต์ที่ก่อแก่ชีวิตและร่างกายของผู้คนจำนวนนับร้อยนับพันแล้ว ยังดำเนินการปราบปรามผู้คนที่รัฐบาลนึกคิดไปว่า จะกระทบกระเทือนความมั่นคงของตนอย่างไม่ลดละอีกด้วย” แถลงการณ์ระบุ

 

แถลงการณ์

ขอให้ปล่อยตัวนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข และผู้ถูกจับกุมขุมขังจาก พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งยกเลิก พ.ร.ก.นี้โดยด่วน

การพยายามทำการจับกุมผู้มีความเห็นต่างทางการเมือง และผู้อยู่ตรงข้ามกับกำแพงความคิด ทั้งก่อนและหลังการทำลายการชุมนุมที่ราชประสงค์เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นั้น เป็นดัชนีที่แสดงให้เห็นว่า นอกจากรัฐบาลชุดนี้จะมิได้สำนึกถึงบาปมหันต์ที่ก่อแก่ชีวิตและร่างกายของผู้คนจำนวนนับร้อยนับพันแล้ว ยังดำเนินการปราบปรามผู้คนที่รัฐบาลนึกคิดไปว่า จะกระทบกระเทือนความมั่นคงของตนอย่างไม่ลดละอีกด้วย

การกระทำเหล่านี้เกินขีดขั้นและทั้งทำลายหลักการ “นิติรัฐ” ที่หัวหน้ารัฐบาลชุดนี้ชอบกล่าวอ้างให้ความชอบธรรมของตน นายกรัฐมนตรี คงทราบหรือสมควรจะทราบว่า หลักข้อหนึ่งในบรรดาหลักสำคัญทั้งสามข้อของนิติรัฐ คือ การปกป้องพลเมืองภายใต้การกำกับของรัฐมิให้ถูกละเมิดสิทธิ์และข่มเหง ไม่ว่าจะด้วยวิถีทางใด รัฐจึงจำเป็นต้องบัญญัติกฎหมายตามหลักนิติธรรม แต่ถ้าจะมีเงื่อนไขที่จะใช้กฎหมายใดๆที่ขัดกับหลักการนี้ ก็จำต้องใช้อย่างจำกัดที่สุดเท่าที่ความจำเป็นบังคับ (เช่น ในลักษณะเดียวกับการป้องกันตนเองในสภาวะอันตรายเฉพาะหน้า) 

รัฐบาลนี้ได้กระทำการไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทั้ง ศีลธรรมเบื้องต้น จริยธรรมของการปกครอง ไปจนถึงการยึดหลักการนิติธรรมอย่างสิ้นเชิง โดยเนื้อแท้แล้ว ย่อมไร้ความชอบธรรมในการที่จะดำรงอยู่ในอำนาจเพื่อบริหารราชการแผ่นดินอีกต่อไป ดังนั้นข้าพเจ้าผู้มีรายนามตามที่ปรากฏข้างล่าง มีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

แม้การปล่อยตัว ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นั้นจะเป็นการกระทำที่สมควร กระนั้นก็ยังมีนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข และอีกหลายต่อหลายท่านที่สาธารณชนไม่ทราบนาม ที่กำลังตกอยู่ในฐานะเช่นเดียวกับที่อาจารย์สุธาชัยได้ประสบ จึงขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวท่านทั้งหลายเหล่านั้นโดยเร็ว 

เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิ์ของประชาชนที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาล จึงขอเรียกร้องให้ดำเนินการยกเลิก พ.ร.ก.ฉบับนี้โดยไม่มีเงื่อนไขข้ออ้างใดๆ

เพื่อแสดงถึงมโนธรรมสำนึกทั้งในฐานะผู้รับผิดชอบการบริหารประเทศ และในฐานะมนุษย์ปกติ และเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้แก่การพัฒนาสังคมประชาธิปไตยต่อไป จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลชุดนี้กล่าวคำขอโทษต่อประชาชนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอย่างเป็นทางการและกราบบังคมทูลลาออกไป 

๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

รายนามผู้ร่วมเรียกร้อง

นายไชยันต์ รัชชกูล อาจารย์พิเศษวิชานิติปรัชญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กนิษฐ์ มิตินันท์วงศ์ ศิริจันทร์

สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ 

วรยุทธ ศรีวรกุล

ธีรพจน์ ศิริจันทร์ 

สุชาติ เศรษฐมาลินี

ฯลฯ

 

รายชื่อล่าสุดเมื่อเวลา 14.40 น.วันที่ 4 มิ.ย.53 

ติดตามได้จาก  http://www.facebook.com/event.php?eid=122530091120185

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์