Skip to main content
sharethis
 

4 มิ.ย.53 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายสมยศ พฤษาเกษมสุข บรรณาธิการนิตยสาร Voice of Taksin ซึ่งถูกควบคุมตัวที่ค่ายอดิศร จ.สระบุรีมาตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.53 ได้ฝากจดหมายผ่านนายไพโรจน์ พลเพชร เลขาธิการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน มายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเป็นการเขียนด้วยลายมือลงในกล่องขนมที่คาดว่ามีคนซื้อไปเยี่ยม นายไพโรจน์ระบุว่าจะนำจดหมายฉบับจริงส่งต่อคณะกรรมการสิทธิฯ ในวันจันทร์ที่ 7 มิ.ย.นี้ แม้ว่าในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิฯ จะเดินทางเข้าเยี่ยมในสมยศที่ค่ายอดิศรและรับเรื่องร้องเรียนจากนายสมยศด้วยตัวเองแล้ว

ส่วนความคืบหน้าในทางกฎหมายนั้น เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความของนายสมยศ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ปล่อยตัวนายสมยศ เนื่องจากเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำไปโดยไม่มีเหตุตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรา 11 (1) เพราะการควบคุมตัวนายสมยศไม่ได้เป็นการกระทำตามเหตุจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กระทำการ หรือร่วมมือกระทำการอันใดที่จะก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรือเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุร้ายแรง เพราะในขณะนี้เหตุการณ์ทุกอย่างยุติลงโดยสิ้นเชิงแล้ว นอกจากนี้ในการควบคุมตัวนายสมยศ ในค่ายทหารยังไม่อนุญาตให้ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ห้ามอ่านหนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ ทหารยหรือผู้ที่เข้าเยี่ยมถูกตรวจค้นอย่างเคร่งครัด ถูกถ่ายรูปทำประวัติจนเกิดความหวาดกลัวอย่างมาก เห็นได้ชัดว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อนายสมยศเสมือนหนึ่งบุคคลผู้กระทำความผิดแล้ว ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา 12 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งกำหนดว่าจะปฏิบัติต่อบุคคลในลักษณะผู้กระทำความผิดมิได้ จึงขอให้ศาลนำตัวนายสมยศมายังศาล ไต่สวนคำร้องโดยเร่งด่วน และมีคำสั่งให้ปล่อยตัวนายสมยศทันที

ต่อมาวันเดียวกัน ศาลได้มีคำสั่งยกคำร้อง โดยระบุว่าเชื่อว่าสถานการณ์ร้ายแรงยังคงอยู่ และนายกรัฐมนตรียังไม่ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง

ส่วนในวันนี้ (4 มิ.ย.) ทนายความได้ยื่นคำร้องคัดค้านการขยายระยะเวลาควบคุมตัวฯ โดยระบุว่า วันครบกำหนดการคุมตัวครั้งที่ 2 จะหมดในวันที่ 4 มิ.ย.นี้ขอคัดค้านการขยายการคุมตัวอีก 7 วันเนื่องจากคำร้องขอของผู้ร้อง (เจ้าหน้าที่) ไม่มีเหตุผล ข้อเท็จจริงและความจำเป็นอย่างชัดเจนเพียงพอ ในการขอขยายเวลาคุมตัวเพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจของศาล เพื่อให้ศาลสามารถวินิจฉัยสั่งคำร้องได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบเนื่องจากเกี่ยวพันและกระทบสาระสำคัญแห่งสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกคุมตัว อีกทั้งสถานการณ์ก็อยู่ในความสงบเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม ศาลได้ยกคำร้องคัดค้านการขยายระยะเวลาคุมตัวนี้ โดยระบุว่า “ผู้ร้องแถลงว่า ขณะนี้ยังมีความจำเป็นต้องควบคุมตัวเพราะเกรงว่าอาจจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและต่อการจับกุม และต้องการข้อมูลบางอย่าง ทั้งรับว่าหากหมดความจำเป็นจะเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป พิเคราะห์แล้วเห็นว่ายังมีการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน อยู่และการควบคุมตัวมิได้ขึ้นอยู่กับผู้ถูกควบคุมตัวแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และยังไม่มีการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั้งผู้ร้องรับรองว่า หากหมดความจำเป็น ในการควบคุมตัวจะเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อไม่ขอขยายการควบคุมตัว กรณีจึงมีเหตุอันสมควรให้ขยายระยะเวลาการควบคุมตัวถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2553”

 
 
 

                                                                                         

                                                                                               เขียนที่ ค่ายทหารอดิศร จ.สระบุรี

                                                           

                                                                        วันที่ 31 พฤษภาคม  2553

เรื่อง ร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

           

      จากการที่รัฐบาลโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อาศัยอำนาจศอฉ.ตาม พรก.ฉุกเฉิน ออกหมายจับเพื่อควบคุมตัวข้าพเจ้านายสมยศ พฤษาเกษมสุข และ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยจะก่อเหตุร้ายแรงขัดต่อ พรก.ฉุกเฉิน โดยที่ข้าพเจ้าและดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ได้เข้ามาอบตัวต่อพนักงานตำรวจกองปราบปรามเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมาและถูกนำตัวมาควบคุมไว้ที่ค่ายอดิศร จ.สระบุรี การกระทำของรัฐบาลเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงโดยมีข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

1.     ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นแกนนำนปช. มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 เป็นต้นมา ไม่เคยมีส่วนร่วมการประชุมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับแกนนำนปช.ทุกระดับชั้น ไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมที่สะพานผ่านฟ้าและที่ราชประสงค์ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 19 พ.ค.2553

2.     ข้าพเจ้าเป็นบรรณาธิการบริหารนิตยาสารรายปักษ์ “Voice of Taksin” ทำหน้าที่สื่อมวลชนวิชาชีพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารความเป็นจริง แสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลตามปกติ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวขเองใดๆ กับอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ชื่อหนังสือ Voice of Taksin เป็นเพียงเครื่องหมายการค้าและได้จดทะเบียนชื่อหนังสือนิตยสารถูกต้อง

3.     การที่ข้าพเจ้า, ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ , อ.เยี่ยมยอด ศรีมันตะ ได้จัดการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม53 เวลา 12.30 น. ที่หน้าสำนักงานมูลนิธิบ้านเลขที่ 111 มีเพียง 3 คน จึงไม่ใช่การชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป การแถลงข่าวในวันดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นแตกต่างไปจากรัฐบาลและได้เสนอข้อเรียกร้อง 5 ข้อเพื่อสร้างความสงบสุขและการปรองดองอย่างแท้จริง

            การแถลงว่าจะจัดการชุมนุมในวันที่ 30 พ.ค.53 ที่สวนสาธารณะเขาแก่นจันทร์ จ.ราชบุรี เป็นการประกาศล่วงหน้า 10 วัน มีกำหนดการเริ่มต้นเวลา 15.00 น. และสิ้นสุดเวลา 21.00 น. เป็นการประชุมที่ศาลาเอนกประสงค์ บรรจุผู้เข้าร่วมได้ราว 500 คนเท่านั้น

            การชุมนุมดังกล่าวจัดขึ้นในจังหวัดราชบุรี นอกเขตพรก.ฉุกเฉิน และการจัดกิจกรรมในสวนสาธารณะมีกำหนดการแน่นอน และหัวข้ออภิปรายชัดเจน จึงเป็นการชุมนุมโดยสงบ ไม่ก่อความเดือดร้อนต่อสาธารณะ ไม่ก่อให้เกิดสถานการณ์ร้ายแรง เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

            ส่วนการประกาศจัดงานครบรอบ 78 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นกิจกรรมวิชาการ เป็นการให้ความรู้ต่อประชาชน ซึ่งกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยจัดให้มีขึ้นทุกปีกอยู่แล้วโดยจัดขึ้นที่โรงแรมรัตนโกสินทร์หรืที่สนามหลวง

              ถ้าหากรัฐบาลเห็นว่าการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่สงบ รัฐบาลมีอำนาจตามพรก.ฉุกเฉินออกคำสั่งให้ยุติหรือมีคำสั่งห้าม แต่รัฐบาลกลับใช้อำนาจควบคุมตัว จำกัดสิทธิเสรีภาพอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

4.     การควบคุมตัวโดยไม่ให้ติดต่อสื่อสาร ทำให้ข้าพเจ้าและดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ไม่มีโอกาสปรึกษาหารือกับทนายความ ไม่มีโอกาสนำเสนอข้อเท็จจริง พยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรม จึงเป็นการกล่าวหาตั้งข้อสงสัยฝ่ายเดียว ทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับความเป็นธรรม

5.     รัฐบาลเสนอแผนปรองดอง แต่กลับใช้อำนาจเกินขอบเขตควบคุมกักขังข้าพเจ้าโดยไม่มีการพูดเจรจาเพื่อการปรองดอง

6.     การใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐบาลในการจับกุมตัวและควบคุมตัวข้าพเจ้าและดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิต ทรัพย์สิน ทั้งในด้านครอบครัว และอาชีพการงา่นอย่างรุนแรง

            ระหว่างการควบคุมตัว ข้าพเจ้าได้รับความสะดวกสบายและมิตรไมตรีจากทหารในค่ายอดิศรเป็นอย่างดีทุกประการ แต่การใช้อำนาจเกิดขอบเขตของรัฐบาล เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

            จึงขอร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาข้อร้องเรียนของข้าพเจ้า และ ดร.สุธาชัย เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนต่อไป

 

 

                                                                        ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

                                                                                    ลายเซ็น

                                                                        (นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข)   

 
 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net