อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ 10 เม.ย. ยื่นจดหมายลาออกต่อประธาน กสม.

ผู้ช่วย ศาสตราจารย์จันทจิรา เอี่ยมมยุรา นางสาวจีรนุช เปรมชัยพร นายปิยบุตร แสงกนกกุล นายสมบัติ บุญงามอนงค์ และ นางสาวสาวตรี สุขศรี  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ความรุนแรง 10 เม.ย. ยื่นจดหมายลาออกต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว

รายละเอียดดังนี้

เรียน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามที่คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ ๔๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ความ รุนแรงจากการขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓, คำสั่งที่ ๔๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และคำสั่งที่ ๔๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่องแต่งตั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบ รวมพยานหลักฐานกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงจากการขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุม เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ นั้น

พวกข้าพเจ้า ดังมีรายนามต่อไปนี้ ขอลาออกจากตำแหน่ง ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทจิรา เอี่ยมมยุรา ขอลาออกจากตำแหน่งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ความ รุนแรงจากการขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓

นางสาวจีรนุช เปรมชัยพร ขอลาออกจากตำแหน่งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยาน หลักฐานกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงจากการขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓

นายปิยบุตร แสงกนกกุล ขอลาออกจากตำแหน่งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ความ รุนแรงจากการขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓

นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ขอลาออกจากตำแหน่งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ความ รุนแรงจากการขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานกรณี เหตุการณ์ความรุนแรงจากการขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓

นางสาวสาวตรี สุขศรี ขอลาออกจากตำแหน่งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓

ทั้งนี้ ให้มีผลนับแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
ผู้ช่วย ศาสตราจารย์จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
นางสาวจีรนุช เปรมชัยพร
นายปิยบุตร แสงกนกกุล
นายสมบัติ บุญงามอนงค์
นางสาวสาวตรี สุขศรี

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์