กรรมการสิทธิฯ จัดสัมมนา “สิทธิหลังไฟมอด”

จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี พิเชษฐ์ พัฒนโชติ อดีตรองประธานวุฒิสภา สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมการอภิปราย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชนจัดสัมมนาเรื่อง “สิทธิหลังไฟมอด” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิ.ย.2553 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม BM-6-02 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ

ตามเอกสารชี้แจงจากจักงานของคณะกรรมการสิทธิฯ ระบุว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์การชุมนุมในที่สารธารณะที่ดำเนินมาในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงวันที่ 19 พ.ค.2553 โดยกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน แต่การชุมนุมดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นจนเกิดการใช้ความรุนแรง ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อประชาชน เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศต่อประชาคมโลก ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการสิทธิฯ จึงจัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้น

สัมมนา “สิทธิหลังไฟมอด” มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างสิทธิ รู้สิทธิ และการใช้สิทธิ ของประชาชนผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ในเหตุการณ์การชุมนุม และการเยียวยา ฟื้นฟูจิตใจและสังคม ของประชาชนผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ โดยมี นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายพิเชษฐ์ พัฒนโชติ อดีตรองประธานวุฒิสภา นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมการอภิปราย ดำเนินรายการโดย นายธีรพันธ์ นาทีกาญจนลาภ อนุกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน 

 

 
กำหนดการสัมมนา เรื่อง สิทธิหลังไฟมอด
 วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุม BM - ๖ - ๐๒ ชั้น ๖
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
****************************
 
 
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.                          การสัมมนา
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น.                          กล่าวเปิดและแจ้งวัตถุประสงค์การสัมมนา
โดย ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.                          อภิปรายเรื่อง สิทธิหลังไฟมอด
 
โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง
นายพิเชษฐ์ พัฒนโชติ
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือผู้แทน
 
ดำเนินรายการโดย นายธีรพันธ์ นาทีกาญจนลาภอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน
 
เวลา ๑๖.๓๐น.                                         กล่าวปิดการสัมมนา
            โดย นายแท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน
 
ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา โทร ๐-๒๑๔๓-๙๕๗๕
หมายเหตุ บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องสัมมนา
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์