แอมเนสตี้สากลจี้รัฐต้องไม่เพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชนในการมุ่งขจัดความยากจน

9 มิ.ย. 53 - แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเปิดเผยว่า มีความเสี่ยงว่ารัฐบาลประเทศต่าง ๆ อาจทำให้กลุ่มคนยากจนและอ่อนแอที่สุดในสังคมโลกต้องผิดหวัง เว้นแต่พวกเขาจะให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนในการขจัดความยากจน แอมเนสตี้อินเตอร์เนชันแนลกล่าวในวันนี้

ในรายงานฉบับใหม่ที่พิจารณาข้อเสนอเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals [MDGs] มีการเน้นถึงเป้าหมายสำคัญซึ่งยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เป็นอยู่ ในรายงาน “จากสัญญาสู่การปฏิบัติ” (From Promises to Delivery) มีการเสนอขั้นตอนสำคัญที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้เพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างจริงจังตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษในช่วงห้าปีข้างหน้า

“เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษให้สัญญากับกลุ่มยากจนและกลุ่มชายขอบมากสุดของสังคมโลกว่าพวกเขาจะมีอนาคตที่เป็นธรรมมากขึ้น แต่สภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เป็นเรื่องน่าเจ็บปวด และหากรัฐบาลไม่ดำเนินการอย่างเร่งด่วน จะทำให้ชุมชนชายขอบมากสุดของสังคมต้องผิดหวัง” Claudio Cordone เลขาธิการชั่วคราว แอมเนสตี้อินเตอร์เนชันแนลกล่าว

“เป็นที่ชัดเจนว่าสิ่งที่เราต้องการสื่อกับผู้นำโลก ซึ่งจะมาประชุมในเดือนกันยายนเพื่อทบทวนความก้าวหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษคือ พวกเขาต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สิทธิมนุษยชนเป็นแกนหลักในความพยายามพัฒนาชีวิตของคนยากจน”

รายงานเรียกร้องรัฐบาลให้ประกันว่า กิจกรรมตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษต้องสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งการแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง กำหนดเป้าหมายระดับชาติซึ่งต้องทำให้สำเร็จ ส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วม และพัฒนากลไกเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ

มีการเผยแพร่รายงานฉบับนี้ในวันนี้ที่กรุงนิวยอร์ก ระหว่างที่ตัวแทนจากรัฐบาล ภาคประชาสังคม และองค์การสหประชาชาติเข้าร่วมการประชุมขององค์กร Realizing Rights และแอมเนสตี้อินเตอร์เนชันแนล เพื่ออภิปรายถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

ประเด็นหลักสามประการ ทั้งความเท่าเทียมทางเพศสภาพ สุขภาพของแม่ และสลัม เป็นจุดเน้นในรายงานซึ่งสะท้อนถึงช่องว่างอย่างใหญ่หลวงระหว่างกรอบของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษในปัจจุบันกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ในแง่ความเท่าเทียมทางเพศสภาพ รายงานแสดงให้เห็นว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษไม่สามารถประกันว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่เป็นองค์ประกอบหลักในการแก้ปัญหาความยากจน แม้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษจะครอบคลุมถึงความเท่าเทียมด้านเพศสภาพ แต่ก็ถูกจำกัดอยู่เพียงเป้าหมายเพื่อกำจัดความแตกต่างด้านการศึกษาเท่านั้น

ประมาณว่า 70% ของคนยากจนในโลกเป็นผู้หญิง รายงานเสนอข้อมูลว่าผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในทุกสังคมยังตกเป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบัติทางเพศสภาพต่อไป รวมทั้งความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

รายงานยังระบุว่า มีความก้าวหน้าน้อยมากในแง่ของการพัฒนาสุขภาพของแม่ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยเบื้องหลังหลายประการซึ่งส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บของแม่

ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน อย่างเช่น การแต่งงานแต่วัยเยาว์หรือถูกบังคับให้แต่งงาน ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เป็นเหตุให้ผู้หญิงไม่สามารถกำหนดชะตากรรมของตนเอง เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษยังไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างเพียงพอต่อสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ รายงานให้ภาพรวมตั้งแต่ประเทศเปรูถึงเซียร่า ลีโอน ว่าผู้หญิงยากจนต้องเผชิญอุปสรรคมากน้อยเพียงใดเพื่อเข้าถึงการดูแลสุขภาพของแม่

รายงานระบุต่อไปว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษที่มุ่งพัฒนาชีวิตของผู้อยู่ในสลัมอย่างน้อย 100 ล้านคน เป็นเป้าหมายที่ “บกพร่องและอ่อนแอเป็นอย่างยิ่ง” เนื่องจากคาดว่าภายในปี 2563 จะมีประชากรถึง 1.4 พันล้านคนอยู่ในสลัม เป้าหมายดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของรัฐที่มีต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

แอมเนสตี้อินเตอร์เนชันแนลให้ข้อมูลถึงการบังคับโยกย้ายชุมชนสลัมในทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชาชนที่อยู่ในภาวะยากจนอยู่แล้ว เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษมองข้ามพันธกรณีสำคัญของรัฐที่ต้องป้องกันและคุ้มครองบุคคลให้พ้นจากการละเมิดสิทธิเหล่านี้

จากบูร์กีนา ฟาโซ จนถึงชุมชนแออัดในบราซิล รายงานแสดงให้เห็นว่า การรับผิดชอบที่มีอยู่บกพร่อง ทำให้คนยากจนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างยากลำบาก โดยไม่มีกลไกรองรับ อีกทั้งคนยากจนก็ไม่สามารถเข้าถึงกลไกเหล่านี้ได้

“สิทธิมนุษยชนเป็นกุญแจที่ทำให้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษเป็นผลอย่างจริงจัง” Claudio Cordone กล่าว

“รัฐบาลต้องรับรองว่า การทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษจะสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน”

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์