ทีม Voice of Taksin เตรียมวางแผงนิตยสารใหม่ Red Power 3 ก.ค.นี้

27 มิ.ย.53 นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข แกนนำกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยและแนวร่วมกลุ่มคนเสื้อแดง แถลงเปิดตัวนิตยสารฉบับใหม่ ในชื่อ Red Power ซึ่งเป็นหัวหนังสือที่ได้จดทะเบียนไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือน ต.ค.52 หลังจากก่อนหน้านี้ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.)มีคำสั่งห้ามจำหน่ายและเผยแพร่นิตยสาร Voice of Taksin โดยจะใช้ทีมงานเดิมและมีกำหนดวางแผงจำหน่ายทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.นี้
 
ส่วนการห้ามเผยแพร่และจำหน่ายนิตยสาร Voice of Taksin รวมทั้งการสั่งห้ามทำธุรกรรมทางการเงินของนายสุธรรม แสงประทุมและตนเองนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นการกลั่นแกล้ง การคุกคามเสรีภาพสื่อมวลชนเป็นการเลือกปฎิบัตินำมาสู่ความเสียหายทั้งในด้านการประกอบอาชีพและการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตจะได้แต่งตั้งนายสุวิทย์ ทองนวลทนายความที่ปรึกษาทางกฎหมายให้รวบรวมข้อกฎหมายและพยานหลักฐานยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐบาลโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 กรกฎาคม 53 เนื่องจากเห็นว่าเป็นการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเกินขอบหน้าที่และความจำเป็นเป็นการลุแก่อำนาจการเมืองที่เป็นอันตรายต่อสังคมไทย
 
 

เปิดตัวนิตยสาร Red Power
คืนพื้นที่ประชาธิปไตยคืนความสงบและเสรีภาพให้กับคนไทยทุกคน
 
จากการที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ห้ามจำหน่ายจ่ายแจก เผยแพร่นิตยสาร Voice of Taksin/ Thai Red News และความจริงวันนี้ รวมทั้งปิดวิทยุชุมชนโทรทัศน์ดาวเทียม ปิดเว็บไซต์ ถือเป็นการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารของประชาชนเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น สิทธิการติดต่อสื่อสารการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ และละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงขัดต่อหลักปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทำให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ป่าเถื่อนล้าหลัง เข้าสู่ยุคมืดแห่งความเป็นเผด็จการอันจะนำมาซึ่งความขัดแย้งแตกแยกที่รุนแรงในสังคมไทย 
 
การป่าวประกาศแผนการปรองดองและการปฎิรูปประเทศไทยจึงเป็นเพียงกลลวงของรัฐบาลที่จะอยู่ในอำนาจการเมืองต่อไปโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยดังนั้นการปรองดองและการปฎิรูปที่แท้จริงไม่อาจเกิดขึ้นได้ภายใต้บรรยากาศที่น่าสะพรึงกลัวของการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และความเป็นเผด็จการ การปรองดองและการปฎิรูปประเทศไทยไม่อาจสร้างขึ้นมาได้ภายใต้สภาพการกดขี่และความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนและการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ สื่อสารมวลชนการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น และการสื่อสารของประชาชน
 
ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า สังคมไทยยังมีความเป็นธรรมหลงเหลืออยู่ยังมีความหวังต่อการสร้างการปรองดองและการปฎิรูปประเทศไทยที่แท้จริงขึ้นมาได้อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพตามครรลองประชาธิปไตยคลี่คลายความขัดแย้งในสังคมไทย ลดอุณหภูมิการเมือง ร่วมมือกันเสนอทางออกของสังคมไทยคณะผู้จัดทำนิตยสาร Voice of Taksin ด้วยความปรารถนาดีต่อประเทศชาติและประชาชนจึงได้ร่วมกันจัดทำนิตยสารรายปักษ์ Red Power โดยมีเป้าหมายสร้างความเป็นธรรมในสังคม เป็นปากเสียงให้กับผู้ยากไร้ผู้ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยและการเปลี่ยนผ่านสังคมอย่างสันติโดยมีทีมงานนักเขียนเดิมของ Voice of Taksin อาทิเช่น นายทหารเอกกรุงธน จิตรพลจันทร์ เม้ง สาธร ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ สมยศ พฤกษภาเกษมสุข ดร.พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์ ตลอดจนปรับรูป-เนื้อหาโฉมใหม่ โดยมีนักเขียน นักข่าว นักวิชาการจากเครือข่ายทางสังคมที่ก้าวหน้า ทั้งจากภาคการเมือง ภาคประชาสังคม-พลเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในราคาเล่มละ 40.00 บาทกำหนดการวางแผงจำหน่ายตามร้านหนังสือทุกจังหวัดตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป 
 
ส่วนการห้ามเผยแพร่และจำหน่ายนิตยสาร Voice of Taksin รวมทั้งการสั่งห้ามทำธุรกรรมทางการเงินของนายสุธรรม แสงประทุมและนายสมยศพฤกษาเกษมสุข ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นการกลั่นแกล้งการคุกคามเสรีภาพสื่อมวลชน เป็นการเลือกปฎิบัตินำมาสู่ความเสียหายทั้งในด้านการประกอบอาชีพและการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตจะได้แต่งตั้งนายสุวิทย์ ทองนวลทนายความที่ปรึกษาทางกฎหมายให้รวบรวมข้อกฎหมายและพยานหลักฐานยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐบาลโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 กรกฎาคม 53 เนื่องจากพ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นกฎหมายนักเลงโต มีขอบเขตเหวี่ยงแหที่ขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพของพลเมืองเป็นการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเกินขอบหน้าที่และความจำเป็นเป็นการลุแก่อำนาจการเมืองที่เป็นอันตรายต่อสังคมไทย
 
ขอเรียกร้องต่อองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ผู้ปฎิบัติงานด้านสื่อมวลชน นักวิชาการนักสิทธิมนุษยชน นักการเมือง ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ร่วมกันตรวจสอบการขยายเวลาการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินของรัฐบาลอภิสิทธิ์ว่าจะเป็นการฉวยโอกาสการใช้อำนาจที่ฉ้อฉลปราบปรามประชาชนหรือไม่เพื่อร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยุติการคุกคามสื่อสารมวลชนคืนความสงบและเสรีภาพสู่สังคมไทย คืนพื้นที่ประชาธิปไตยให้กับทุกคน 
 
ขอให้พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยได้ร่วมกันสร้างนิตยสาร Red Power ให้เป็นสื่อมวลชนประชาธิปไตยที่แท้จริงสำหรับคนทุกชนชั้นในสังคม ด้วยการร่วมลงทุนร่วมกันจำหน่าย เผยแพร่ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมเขียนนำเสนอทางออกที่ดีให้กับสังคมไทย ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ Red Power 
 
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์