สมานฉันท์แรงงานไทยขอระดมทุนช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 53 ที่ผ่านมาคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ออกจดหมายถึงองค์กรสมาชิก องค์กรพันธมิตร และเครือข่ายองค์กรต่างๆ ขอระดมทุนช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...

เนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในกรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วัน และได้ลามมาถึงสำนักงานของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ทำให้ได้รับความเสียตามข่าวที่ทราบกันแล้วนั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นค์กรที่ดำเนินงานเพื่อสาธารณะ และเป็นภาคีร่วมในการขับเคลื่อนประเด็นต่างๆร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยตลอดมา คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จึงขอเชิญชวนพี่น้ององค์กรสมาชิก องค์กรพันธมิตร และเครือข่ายองค์กรต่างๆ ร่วมกันระดมทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ทั้งนี้สามารถติดต่อเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการระดมทุนช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้ที่คุณอังสนา ภิรมย์ศิริพรรณ (เหรัญญิก คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๖๘๕-๐๙๒๔ 
 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์