ชาวบ้านเสนอให้ที่ว่าการ อ.กัลยาณิวัฒนา ติดรูปไก่

ผอ.รร.สหมิตรวิทยาใน อ.กัลยาณิวัฒนา เผยชาวบ้านต้องการให้ติดรูปไก่ที่ตัวอาคารที่ว่าการอำเภอ เพื่อให้เห็นว่าเป็นที่อยู่ของชาวปกาเกอะญอ ชี้ที่ผ่านมาอำเภอเรียกชาวบ้านมาเลือกแบบที่ราชการกำหนดมาแล้วจึงเกรงชาวบ้านขัดแย้งกันเพราะในอำเภอยังมีทั้งม้งและลีซู หวั่นอำเภอพัฒนาทางวัตถุรวดเร็วจนเจริญเหมือนเมืองปาย

 


ป้ายแสดงสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา เนื้อที่ 82 ไร่ โดยมีพื้นที่ป่าสนที่เห็นเบื้องหลังอยู่ล้อมรอบสถานที่ดังกล่าว


ถนนสี่เลนที่ตัดผ่านหน้าสถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยขณะนี้ยังเป็นถนนลูกรัง ทั้งนี้  อ.กัลยาณิวัฒนา เป็นอำเภอลำดับล่าสุดของ จ.เชียงใหม่ ตั้งเมื่อ 26 ธ.ค. 2552 ที่ผ่านมา
 
 

 

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.53 ที่ผ่านมา ที่ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดประชุมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ "สภาแอะมือเจะคี" ว่าด้วยเรื่องการสร้างที่ทำการอำเภอกัลยาณิวัฒนาแห่งใหม่ โดยมีชาวบ้านใน อ.กัลยาณิวัฒนา เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาอำเภอให้ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้าน

โดยนายประวิทย์ สุริยมณฑล ผู้อำนวยการโรงเรียนสหมิตรวิทยาที่ตั้งอยู่ อ.กัลยาณิวัฒนากล่าวว่า ปัญหาหลักในการสร้างที่ว่าการอำเภอในขณะนี้คือชาวบ้านปกาเกอะญอต้องการให้ติดรูปไก่ ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวอาคารที่ว่าการอำเภอ เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้เป็นที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ และเพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลังระลึกถึง

แต่เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทางปลัดอำเภอได้มีการเรียกประชุมชาวบ้านเพื่อพิจารณาเลือกรูปแบบของที่ทำการอำเภอ แต่ไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านเลย โดยตนเห็นว่าเมื่ออำเภอกัลยานิวัฒนาเป็นอำเภอที่มีความพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นของประเทศไทย จึงควรมีอะไรที่พิเศษของที่ว่าการอำเภอเช่นกัน

นายประวิทย์กล่าวต่อว่า ในการที่ทางภาครัฐเรียกประชุมเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.นั้น ในหนังสือที่แจ้งมา ได้ระบุว่าเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเลือกแบบของที่ว่าการอำเภอ แต่เมื่อมีการประชุมกลับเป็นการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกรูปแบบที่หน่วยงานของภาครัฐกำหนดขึ้นให้เหมือนกันทุกที่ และได้มีการเรียกชาวบ้านหลายๆ ชนเผ่ามาลงคะแนนเพื่อเลือกแบบ ทำให้ชาวบ้านเกิดความขัดแย้งกัน เพราะในพื้นที่ของ อ.กัลยาณิวัฒนา มีชนเผ่าอยู่ 3 ชนเผ่า อันประกอบด้วย ลีซู 1 หมู่บ้าน ม้ง 2 หมู่บ้าน และปกาเกอญอกว่าร้อยละ 90 ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ของอำเภอนี้

“ชาวปกาเกอญอ ต้องการเพียงให้มีสัญลักษณ์ของชนเผ่าตน ไม่ได้ต้องการให้มีการเปลี่ยนรูปแบบของตัวอาคารทั้งหมด ซึ่งชนเผ่าม้งและลีซูหากมีความต้องการให้มีสัญลักษณ์ของชนเผ่าก็สามารถทำได้ เพราะบริเวณที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอมีพื้นที่ถึง 82 ไร่ และไม่ได้มีเฉพาะอาคารทำการเท่านั้น แต่ยังน่าจะมีหอประชุมและอาคารอื่นๆ มากมาย”

นายประวิทย์กล่าวอีกว่า ชาวปกาเกอญอไม่ได้ต่อต้านการตั้งพื้นที่นี้เป็นอำเภอแต่อย่างใด แต่ต้องการให้การพัฒนาที่เข้ามาในบริเวณพื้นนี้ เป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับจารีตประเพณีของชาวบ้านด้วย เพราะเราก็ต้องการให้บ้านเกิดของตนมีการพัฒนาเหมือนกัน แต่หากการพัฒนานี้ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไป ตนซึ่งเป็นชาวบ้านบ้านคนหนึ่งก็คงทำใจได้ยาก ที่จะเห็นลูกหลานของตนทิ้งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายไม่วุ่นวายตามวิถีชองชาวปกาเกอญอ

เรามีบทเรียนที่ชัดเจนของการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญหลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้ว คือเมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอน ที่มีการพัฒนาทางวัฒถุอย่างรวดเร็ว มีนายทุนมาจับจองพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านเสียวิถีชีวิตความเป็นอยู่เดิม พื้นที่ อ.กัลยาณิวัฒนา ก็เช่นกันหากให้การพัฒนาเข้ามาอย่างรวดเร็วจนไม่คำนึงถึงจารีตประเพณีและวัฒนธรรมความเป็นอยู่เดิมของชาวบ้านแล้ว อีกไม่นานทรัพยากรที่ชาวบ้านเฝ้าคอยดูแลกว่า 300 ปี คงเสื่อมโทรมในอีกไม่กีสิบปี นายประวิทย์กล่าว

สำหรับ อ.กัลยาณิวัฒนา เป็นเขตการปกครองระดับอำเภอลำดับที่ 25 ของ จ.เชียงใหม่ จัดตั้งเมื่อ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ประกอบด้วยสามตำบลที่แยกออกมาจาก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้แก่ ต.แจ่มหลวง ต.บ้านจันทร์ ต.แม่แดด มีพื้นที่รวม 674.58 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 1 หมื่นคนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 เป็นชาวปกาเกอะญอหรือชาวกะเหรี่ยง รองลงมาเป็นชาวม้ง และลีซู โดยแต่เดิมชาวปกาเกอะญอเรียกดินแดนที่เป็นพื้นที่ อ.กัลยาณิวัฒนา ในภาษาปกาเกอะญอหรือภาษากะเหรี่ยงว่า "มือเจะคี"

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์