"อานันท์-ประเวศ" เปิดรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูป 19 คน และสมัชชาปฏิรูป 27 คน

อานันท์ ปันยารชุน-นพ.ประเวศ วะสี แถลงเปิดรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปฯ 19 คน และสมัชชาปฏิรูปฯ 27 คน อานันท์หวังขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความสมานฉันท์ สันติสุข และความเจริญมั่นคงในชาติบ้านเมือง นพ.ประเวศลั่นไม่ใช่คณะกรรมการปรองดอง แต่จะมองไปข้างหน้า จะไม่แก้ปัญหา แต่จะทำสิ่งใหม่ ขจัดความอยุติธรรมและเหลื่อมล้ำในสังคมให้หมดสิ้นไป

นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และ นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ แถลงข่าวที่บ้านพิษณุโลกวันนี้ (8 ก.ค. 53) ที่มา: ศูนย์สื่อทำเนียบรัฐบาล

ศูนย์สื่อทำเนียบรัฐบาล รายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (8 ก.ค. 53) ณ บ้านพิษณุโลก กทม. นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการปฎิรูปประเทศ และนายแพทย์ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฎิรูปประเทศ ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการปฎิรูปจำนวน 19 คน และคณะกรรมการสมัชชาปฎิรูปจำนวน 27 คน

นายอานันท์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการปฎิรูปประเทศ กล่าวว่า คณะกรรมการปฎิรูปที่ตนได้เลือกเข้ามาทำงานร่วมกันนั้น แต่ละคนมีความหลากหลายในเรื่องของวิชาความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาและในส่วนของเวลาในการทำงานมีให้อย่างเต็มที่ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ และกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับการปฎิรูป จัดทำข้อยุติและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการปฎิรูปเสนอต่อสาธารณชนและภาครัฐเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

อีกทั้งประสานงานกับคณะกรรมการสมัชชาปฎิรูปประเทศ ในการให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสาธารณชนเกี่ยวกับการปฎิรูป พร้อมสนับสนุนและติดตาม ผลักดันการขับเคลื่อนของสาธารณชนและภาครัฐต่อการปฎิรูปให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการปฎิรูประบบต่างๆ ในประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน และชุมชน ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และภาครัฐ ที่มุ่งไปสู่ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย เสริมสร้างสมรรถนะ และพลังปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข มีศักดิ์ศรี มีความเป็นธรรม อันจะนำไปสู่ความสมานฉันท์ สันติสุข และความเจริญมั่นคงในชาติบ้านเมือง โดยจะมีการประชุมนัดแรกในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 น.ที่บ้านพิษณุโลกและจะมีการประชุมทุกวันจันทร์และพฤหัส เวลา 13.00 น. ทุกสัปดาห์อีกด้วย

ประธานคณะกรรมการปฎิรูปประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า สุดท้ายความสำเร็จของการทำงาน ขึ้นอยู่กับประชาชนเป็นผู้ให้การสนับสนุน เพราะแผนแอคชั่นแพลนที่จะทำขึ้นไม่ได้เสนอให้รัฐบาลใด หรือพรรคการเมืองใดก็ตามที่จะนำไปหาเสียง แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ด้าน นพ.ประเวศ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสมัชชาปฎิรูปประเทศ กล่าวว่า คณะกรรมการสมัชชาปฎิรูปจะทำหน้าที่เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน โดยอยากให้สังคมทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยจะมีการจัดตั้งสมัชชาจังหวัดขึ้นทั่วประเทศ สมัชชาประเด็นที่ภาคประชาชนเสนอและสมัชชาแห่งชาติ ขึ้นมาทำงาน รวบรวมข้อมูล รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ออกมาเป็นนโยบาย และที่สำคัญคณะกรรมการสมัชชาปฎิรูปจะทำงานคู่ขนานกับคณะกรรมการปฎิรูปในรูปแบบทำงานคนละเรื่องแต่เป็นเรื่องเดียวกัน โดยขอยืนยันว่า คณะกรรมการชุดนี้ไม่ใช่คณะกรรมการปรองดอง แต่จะทำงานมองไปข้างหน้า ไม่ใช่แก้ปัญหาแต่จะเป็นการทำสิ่งใหม่ เพื่อสร้างอนาคตประเทศไทย แก้ปัญหาความอยุติธรรมและความเหลื่อมล้ำในในสังคมให้หมดสิ้นไป

จากนั้นตนจะเรียกประชุมคณะกรรมการสมัชชาปฎิรูปประเทศครั้งแรกในวันที่ 14 กรกฎาคมนี้ เพื่อวางกรอบการทำงาน ซึ่งกรอบดังกล่าวจะมีความชัดเจนในการเดินหน้าทำงานต่อไป

ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฎิรูปประเทศ กล่าวในตอนท้ายว่า อยากขอให้สื่อมวลชนเป็นศูนย์รับข้อเสนอแนะจากประชาชนทั่วประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาสังเคราะห์และจะได้รู้ว่ามีกี่เรื่องที่ต้องแก้ไขและที่สำคัญท้ายที่สุดสังคมก็จะเป็นเจ้าของเรื่อง ดังนั้น จึงไม่ต้องกลัวว่านักการเมืองจะไม่ทำตามเพราะสังคมจะเป็นผู้ขับเคลื่อน นักการเมืองจะทำตามเอง

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า รายนามของคณะกรรมการทั้งสองชุดมีดังนี้

สำหรับ คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย จำนวน 27 รายชื่อ ที่ นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธาน ประกอบด้วย 1.นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  2.ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  3.ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  4.ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5.ประธานสมาคมธนาคารไทย
 
6.เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 7.นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  หนึ่งในกรรมการชุดคณิต ณ นคร  8.นายชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (civic net) และ นักวิชาการอิสระ  9.ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11. นายต่อพงษ์ เสลานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิของคนตาบอดไทย 12.นางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตวุฒิสมาชิก และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 13.รศ.นิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 14.นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้สนับสนุนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 15.นายปรีดา คงแป้น ผู้ประสานงานเวทีขับเคลื่อนสภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย

16.นายปรีดา เตียสุวรรณ ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย ผู้สนับสนุนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 17.นางเปรมฤดี ชามภูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 18. นพ.พลเดช ปิ่นประทีป กรรมการบริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมัยรัฐบาล คมช. ยุค พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ 19.นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม สมัยรัฐบาล คมช. ยุค พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

20.นายมานิจ สุขสมจิตร อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 21.นายรัชฏะ ศรีบุญรัตน์  ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  22.นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข สภาพัฒนาการเมือง  และกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 23. นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 24.นายสน รูปสูง ปราชญ์ชาวบ้าน รองประธานสภาพัฒนาการเมือง 25. นายสมพร ใช้บางยาง อดีตอธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่น 26.นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 27.นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จำนวน 19 รายชื่อที่มี นายอานันท์ ปันยารชุนเป็นประธาน ประกอบด้วย  1.นายกฤษณพงษ์ กีรติกร อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.นายชัยอนันต์ สมุทรวณิช อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คอลัมน์นิสต์หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ 4.นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ  อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ 5. นายนิธิ เอียวศรีวงศ์   นักวิชาการอิสระ คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์"มติชน"

6. นายบัณฑร อ่อนดำ ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรประชาชน (พอช.) 7.นางปราณี ทินกร อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 8.นายพงษ์โพยม วาศภูติ อดีตนายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย 9.นายเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.พระไพศาล วิสาโล พระนักกิจกรรม วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

11. นางรัชนี ธงไชย (แม่แอ๊ว) ครูใหญ่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี ภรรยานายพิภพ ธงไชย แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 12.นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิ 14 ตุลาคม กรรมการสมัชชาปฏิรูปชุด นพ.ประเวศ วะสี 13.นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานฝ่ายกฎหมายและสิทธิเสรีภาพมนุษยชน สภาคนพิการแห่งประเทศไทย 14.นายศรีศักร วัลลิโภดม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 15. นายสมชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการกฤษฎีกา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

16.นางสมปอง เวียงจันทร์ แกนนำผู้ชุมนุมชาวปากมูลและตัวแทนคณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและ ชุมชนลุ่มน้ำมูล 17.นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา อดีตผู้อำนวยการ พอช.  18.นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตแกนนำสหพันธ์นักศึกษาเสรี และแกนนำนักศึกษาในปี 2516 และอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 19. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการโครงการสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์