เปิดรายชื่อ 80 พันธมิตรฯ ถูกแจ้งข้อกล่าวหาบุกรุกสุวรรณภูมิ - ดอนเมือง

11 ก.ค. 53 - เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจรายงานว่า หลังจากที่พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพันธมิตรฯบุกยึดสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา ตามคำสั่งที่ พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รรท.ผบ.ตร.ได้ลงนามมีความเห็นสั่งการให้พนักงานสอบสวนดำเนินการกับผู้ต้องหาทั้งหมดไปตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยจะเริ่มออกหมายเรียกให้ผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวทันทีแล้วนั้น ล่าสุดมีรายงานว่า ผู้ต้องหาทั้ง 80 ราย ได้ทยอยรับหมายเรียกให้เข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวน ที่กองบังคับปราบปราม แล้ว โดยจะนัดผู้ต้องหาทั้งหมดเข้าชี้แจงในวันที่ 28 ก.ค. - 6 ก.ย.

โดยข้อหาดังกล่าวประกอบด้วย 1.มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ 2.เข้าไปกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุข หรือโดยไม่มีเหตุอันควรเข้าไปหรือซ่อนตัวในอาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่น หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้น เมื่อผู้มีสิทธิห้ามมิให้เข้าไป ได้ไล่ให้ออก โดยใช้กำลังประทุษร้าย และโดยมีอาวุธ หรือร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป 3.ฝ่าฝืนข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งออกตามมาตรา 9, 10 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548 4.ทำลาย หรือทำให้เสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศ ยานที่ให้บริการการบินพลเรือน หรือต่ออากาศยานที่ไม่อยู่ในระ หว่างบริการและแยู่ในท่าอากาศยานนั้น หรือทำให้การให้บริการของท่าอากาศยาน หยุดชะงักลง ทั้งนี้ โดยใช้กลอุปกรณ์ วัตถุ หรืออาวุธใดๆ และการกระทำนั้นเป็นอันตรายหรือน่าจะ เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยานนั้น 5.กระทำด้วยประการใดๆ ให้ทางสาธารณะอยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิด อันตรายแก่การจราจร 6.กระทำด้วยประการใดๆ ให้การสื่อสารสาธารณะ ทางไปรษณีย์ ขัดข้อง

สำหรับรายชื่อผู้ต้องหาทั้งหมดที่ถูกพนักงานสอบสวนเรียกชี้แจงมีดังนี้

วันที่ 28 ก.ค. มีนายบัณฑิต ปิ่นมงคลกุล พิธีกรรายการทางสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี นายสุรวิชช์ วีรวรรณ บก.บห.สถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี นายชนะ ผาสุกสกุล

วันที่ 29 ก.ค. นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์ ผู้ประสานงานกองทัพธรรม นายสมชาย วงศ์เวศ ประธานสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 30 ก.ค. นายยศ เหล่าอัน ประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม นายศิริชัย ไม้งาม ประธานสหภาพแรงงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นางราตรี ชวนบุญ

วันที่ 2 ส.ค. นายวสันต์ วานิช แกนนำกลุ่มยังแพด พล.อ.อ.เทิดศักดิ์ สัจจะรักษ์ อดีตผู้ว่าการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย นายสุทธิ อัชฌาศัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก

วันที่ 3 ส.ค. นายพินิจ สิทธิโห อดีตส.ส.เลย พรรคชาติพัฒนา นางสาวศิริลักษณ์ ผ่องโชค นักแสดง นางมาลีรัตน์ แก้วก่า แกนนำพันธมิตรฯรุ่น 2

วันที่ 4 ส.ค.พ.ต.ท.สันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตรองผู้กำกับสันติบาล นายสุมิตร นวลมณี รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ พันธมิตรฯ สงขลา นายการุณ ใสงาม อดีตส.ว.บุรีรัมย์

วันที่ 5 ส.ค. นายถาวร ศรีอำนวย ศิลปินจิตรกรรม นายประทีป ขจัดพาล ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต นายพิภพ ธงไชย แกนนำพันธมิตรฯ

วันที่ 6 ส.ค. นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย พล.ร.ต.มินท์ กลกิจกำจร อดีตข้าราชการ นายสมบูรณ์ ทองบุราณ อดีตส.ว.ยโสธร

วันที่ 9 ส.ค. นายอนันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังเกษตรกร นายสมศักดิ์ โกศัยสุข แกนนำพันธมิตรฯ นายสุนทร รักรงค์ ผู้ประสานงานพันธมิตรฯ 16 จังหวัดภาคใต้

วันที่ 10 ส.ค. พล.อ.ปานเทพ ภูวนาทนุรักษ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 นางลักขณา ดิษยะศริน ผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สกูล ออฟ แบงค็อก นายยุทธิยงค์ ลิ้มเลิศวาที พิธีกรรายการสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี

วันที่ 11 ส.ค.นางสมพร วงค์ป้อ นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานพันธมิตรฯ นายสุริยนต์ สุวรรณวงศ์ ที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ

วันที่ 16 ส.ค.นายสุรพงษ์ ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา นายเสกน สุทธิวงศ์ ศิลปินเพลงลูกกรุง นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ แกนนำสมัชชาประชาชนอีสาน 19 จังหวัด

วันที่ 17 ส.ค. นายปราโมทย์ นาครทรรพ นักวิชาการ นายสุทิน วรรณบวร ผู้สื่อข่าวอาวุโส นายสุชาติ สีสังข์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 18 ส.ค. พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ น.พ.เกรียงศักดิ์ หลิวจันพัฒนา แกนนำพันธมิตรสงขลาเพื่อประชาธิปไตย น.ส.ต้นฝัน (โย) แสงอาทิตย์ แกนนำพันธมิตรเชียงใหม่

วันที่ 19 ส.ค. น.พ.ตุลย์ สุทธิสมวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายจุฬาฯ เชิดชูคุณธรรมนำประชาธิปไตย น.ส.วรรษมน ช่างปรีชา ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี นายประพันธ์ คูณมี โฆษกเวทีพันธมิตรฯ

วันที่ 20 ส.ค. นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ แกนนำพันธมิตรฯ นายสมบูรณ์ สุพรรณฝ่าย แกนนำพันธมิตรฯสุรินทร์ น.ส.เมธาวดี เบญจราชจารุนันท์ อดีตผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี

วันที่ 23 ส.ค.นายอัมรินทร์ คอมันตร์ นักธุรกิจ นายปราโมทย์ หอยมุก แกนนำพันธมิตรฯบุรีรัมย์ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกพันธมิตรฯ

วันที่ 24 ส.ค. นายสำราญ รอดเพชร โฆษกเวทีพันธมิตรฯ นายเทิดภูมิ ใจดี อดีตประธานกลุ่มสหภาพกรรมกรโรงแรม นายชัชวาล ชาติสุทธิชัย คอลัมน์นิสต์หนังสือพิมพ์เอเอสทีวี-ผู้จัดการ

วันที่ 25 ส.ค. นายไทกร พลสุวรรณ แกนนำขบวนการอีสานกู้ชาติ นายอธิวัฒน์ บุญชาติ แกนนำขบวนการอีสานกู้ชาติ นายพิเชษฐ์ พัฒนโชติ อดีตรองประธานวุฒิสภา

วันที่ 26 ส.ค. พล.อ.ปฐมพงษ์ เกสรศุกร์ นายแสงธรรม ชุนชฎาธาร แกนนำสาธิตมัฆวาน น.ส.สโรชา พรอุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยอาเซียนเน็ทเวิร์ก

วันที่ 27 ส.ค. น.ส.กมลพร วรกุล พิธีกรรายการทางสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี นายศรัณยู วงศ์กระจ่าง นักแสดง นายสุริยนต์ ทองหนูเอียด แกนนำพันธมิตรเพื่อปฏิรูปการเมืองภาคเหนือ

วันที่ 30 ส.ค. นายพิชิต ไชยมงคล โฆษกบนเวทีพันธมิตรฯ นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรฯ น.ส.จินดารัตน์ ชโยธิน (เจริญชัยชนะ) พิธีกรรายการทางสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี

วันที่ 31 ส.ค. น.ส.อัญชะลี ไพรีรักษ์ พิธีกรรายการทางสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี นายอำนาจ พละมี รองเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นายณรงค์ ดูดิง รองประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม

วันที่ 1 ก.ย. นายรัชต์ยุตม์ ศิรโยธินภักดี (อมรเทพ อมรรัตนานนท์) โฆษกเวทีพันธมิตรฯ นายสุนันท์ ศรีจันทรา ผู้สื่อข่าวอาวุโสสำนักข่าวเนชั่น นายจำรูญ ณ ระนอง อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 2 ก.ย. นายบรรจง นะแส เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน

วันที่ 3 ก.ย. พล.ต.จำลอง ศรีเมือง แกนนำพันธมิตรฯ นายเติมศักดิ์ จารุปราณ พิธีกรรายการทางสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี

และวันที่ 6 ก.ย. กรรมการบริษัทเอเอสทีวี ประกอบด้วย นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล น.ส.ธิดาลักษณ์ วรรณวัฒนากิจ นายปัญจภัทร อังสุวรรณ และนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
 

ที่มาข่าว:

เปิดรายชื่อ 80 พันธมิตรฯ ถูกแจ้งข้อกล่าวหาบุกรุกสุวรรณภูมิ - ดอนเมือง (เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, 11-7-2553)
http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=35625:2010-07-11-11-46-08&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์