"เกี่ยวก้อย" ลบเส้นพรมแดนด้วยสื่อภาพยนตร์

มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนและเครือข่ายจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์สั้นประเด็นผู้ลี้ภัย แรงงานข้ามชาติ และชนเผ่าพื้นเมือง ให้กับนิสิตนักศึกษา หวังคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงบทบาทของสื่อมวลชนในเชิงสร้างสรรค์สันติภาพ

เมื่อวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2553 มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ร่วมกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล (คพรส.) ภายใต้สำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.), โครงการปิ๊งส์ สสส. และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการลบเส้นพรมแดนด้วยสื่อภาพยนตร์ ภายใต้โครงการเกี่ยวก้อย ที่ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมกว่าสี่สิบคน

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนที่ศึกษาหรือสนใจงานสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะการใช้สื่อภาพยนตร์/วิดีโอ ได้ตระหนักในบทบาทของสื่อมวลชนต่อการ “เปลี่ยนแปลง” เพื่อสร้างสรรค์สันติภาพในสังคม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวตนและสภาพปัญหาของแรงงานข้ามชาติ ผู้ลี้ภัย คนไร้รัฐ และชนกลุ่มน้อยที่ยังไม่ได้สัญชาติ ทั้งจากการฟังบรรยายและการลงพื้นที่ชุมชนแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงใหม่ แล้วนำความรู้ดังกล่าวไปเป็นประเด็นใน การผลิตสื่อภาพยนตร์เพื่อรณรงค์เปลี่ยนแปลงทัศนคติเชิงลบ มาเป็นทัศนคติเชิงบวกต่อการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา สัญชาติ และสถานะทางกฎหมาย

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์สั้นตั้งแต่การเตรียมงาน ขั้นตอนการถ่ายทำ และขั้นตอนการตัดต่อ จากคุณพิมพกา โตวิระ  ผู้กำกับภาพยนตร์รางวัลศิลปาธร และผู้ก่อตั้งบริษัทภาพยนตร์อิสระ Extra Virgin อีกด้วย    

วิกตอเรีย  ทีสุชาติ ตัวแทนเยาวชนจากองค์กร Friends Without Frontiers จ.ตาก กล่าวว่า “ดิฉันเติบโตมาในครอบครัวผู้ลี้ภัยจึงมีความรู้ความเข้าใจประเด็นในการอบรม อยู่แล้ว การเข้ารับการอบรมครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผู้ลี้ภัยเผยแพร่สู่สังคม คิดว่าสื่อจะกระตุ้นให้คนในสังคมลดทัศนคติเชิงลบต่อผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ให้คนเข้าใจผู้ลี้ภัยว่าทุกคนอยากกลับบ้าน ซึ่งสื่อภาพยนตร์สามารถทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจให้กับคนส่วนใหญ่ได้ดี” 

ส่วนฐานันต์ แก้วประดิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กล่าวว่า “ก่อนเข้ารับการอบรมเขาได้อ่านเรื่องของผู้ลี้ภัย แรงงานข้ามชาติ และชนเผ่าพื้นเมืองจากอินเตอร์เน็ตมาก่อนแล้ว แต่การลงพื้นที่ระหว่างการอบรมทำให้เข้าใจประเด็นได้ดีขึ้น เราได้เห็นความเป็นอยู่ของเขาจริง ๆ ซึ่งทำให้สื่อสารประเด็นนี้ได้ชัดเจนขึ้น”

สำหรับพิมผกา โตวิระ วิทยากรกล่าวเกี่ยวกับการอบรมในครั้งนี้ว่า “ประเด็นที่ใช้ในการอบรมเพื่อผลิตภาพยนตร์ในโครงการนี้เป็นเรื่องที่ยาก แต่เป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้จากการค้นคว้าข้อมูลที่ไม่เคย ทราบมาก่อน และคิดว่าคนที่จะได้รับทุนเพื่อผลิตภาพยนตร์สั้นต้องรู้สึกกับประเด็นนี้อย่างรุนแรง ซึ่งคนทำต้องมีแรงบันดาลใจ เพราะท้ายสุดภาพยนตร์ต้องเป็นการนำเสนอเรื่องที่สะเทือนอารมณ์ผู้ชม”

ทั้งนี้โครงการยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมส่งบทภาพยนตร์สั้นเพื่อขอรับทุนเพื่อผลิตภาพยนตร์จริง โดยจะมีการมอบทุนทุนละประมาณ 1-3 หมื่นบาท จำนวน 7 ทุน โดยผลงานทั้งหมดจะถูกนำไปฉายในเทศกาลบินข้ามลวดหนามครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนต่อไป

ที่มาข่าว:
ศูนย์ข่าวข้ามพรมแดน (Cross Border News Agency)
ฉบับที่ 87 (23 กรกฎาคม 2553)

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์