เอแบคโพลล์ชี้ถ้าวันนี้เลือกตั้งทั่วประเทศ แกนนำชุมชนเลือก ปชป. 34.9% เพื่อไทย 11.7%

เอแบคโพลล์เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งทั่วประเทศ แกนนำชุมนและชาวบ้านจะเลือกพรรคการเมืองใด กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชนทั่วประเทศ ชี้แกนนำชุมชนเลือก ปชป. 34.9% เพื่อไทย 11.7%

25 ก.ค. 53 - ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งทั่วประเทศ แกนนำชุมนและชาวบ้านจะเลือกพรรคการเมืองใด กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชนใน 76 จังหวัดทั่วประเทศและประชาชนชาวบ้านผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 12 จังหวัดของประเทศ แกนนำชุมชนทั่วประเทศได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน และแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชนตามธรรมชาติ จำนวนทั้งสิ้น 865 คน และประชาชนทั่วไป 1,898 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา พบว่า ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศวันนี้ แกนนำชุมชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 57.9 จะไม่ชักชวนให้คนอื่นๆ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในขณะที่เพียงร้อยละ 42.1 ที่จะชักชวน

เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่แกนนำชุมชนตั้งใจจะเลือก พบว่า ร้อยละ 34.9 ของแกนนำชุมชนจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ในขณะที่ร้อยละ 11.7 ระบุเป็นพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 12.9 ระบุพรรคการเมืองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม แกนนำชุมชนจำนวนมากหรือร้อยละ 40.5 ไม่ระบุพรรคการเมืองที่ตั้งใจจะเลือก

เมื่อถามแกนนำชุมชนว่า และชาวบ้านจะเลือกใคร พบว่า ก้ำกึ่งกัน คือร้อยละ 32.5 และร้อยละ 31.9 ระบุว่าชาวบ้านจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคเพื่อไทย ตามลำดับ ในขณะที่ร้อยละ 10.7 บอกว่าชาวบ้านจะเลือกพรรคการเมืองอื่นๆ และร้อยละ 24.9 ไม่ระบุ ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อสอบถามกลุ่มชาวบ้านเอง พบว่า ผลสำรวจออกมาใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 28.1 ระบุพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 24.1 ระบุพรรคเพื่อไทย ในขณะที่ร้อยละ 7.1 ระบุพรรคการเมืองอื่น และที่เหลือร้อยละ 40.7 ระบุยังไม่ตัดสินใจ

กลุ่มประชาชนทั่วไป ตัวอย่างร้อยละ 53.6 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 46.4 เป็นเพศชาย  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจำแนกตามช่วงอายุพบว่า ร้อยละ 34.6 ระบุอายุไม่เกิน 35  ปี ร้อยละ 28.9 อายุ 36-45  ปี และร้อยละ 36.5 อายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป   ตัวอย่างร้อยละ 85.1 ระบุสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี และร้อยละ 14.9 ระบุสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้เมื่อพิจารณาอาชีพประจำที่ทำอยู่ในปัจจุบันพบว่า  ร้อยละ 34.3 ระบุอาชีพเกษตรกร/รับจ้างทั่วไป  ร้อยละ 32.5 ระบุอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ  11.4 ระบุอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน  ร้อยละ 7.1 ระบุอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ 7.5 ระบุเป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ ร้อยละ 5.1 ระบุเป็นนักเรียนนักศึกษา ในขณะที่ร้อยละ 2.1 ระบุว่างงาน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ

กลุ่มแกนนำชุมชน  จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 77.3  เป็นชาย ร้อยละ 22.7 เป็นหญิง ร้อยละ 3.1 ระบุอายุไม่เกิน 35  ปี ร้อยละ 36.3 อายุ 36-45  ปี และร้อยละ 60.6 อายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 38.8  สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 46.5 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และร้อยละ 14.7 สำเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ตัวอย่างร้อยละ 32.7 ระบุอาชีพเกษตรกร/รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 34.4 ระบุอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 12.0 ระบุเป็นพนักงานเอกชน ร้อยละ 15.6 ระบุข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 5.3 เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์