จดหมายเปิดผนึก "อนุดิษฐ์" จี้ "ธาริต" แจงไม่สั่งฟ้อง “ประชัย”

11 ส.ค. 53 - น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 5 พรรคเพื่อไทย ส่งจดหมายเปิดผนึก ถึงนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้พิจารณาตอบข้อซักถามกรณีที่ดีเอสไอสั่งไม่ฟ้องกรณีที่นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ผู้บริหารบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์

 

 

11 สิงหาคม 2553

เรื่อง โปรดพิจารณาตอบข้อซักถามเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ตาม ที่ท่านได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนมาโดยตลอดว่าท่านมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง ตามที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องกรณีที่มีการกล่าวหา นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ผู้บริหารบริษัททีพีไอโพลีน จำกัด(มหาชน) กระทำความผิดตามกฎหมายตลาดหลักทรัพย์โดยยืนยันว่า นิติกรรมที่ปรากฎในสำนวนการสอบสวนระหว่างนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ และนายประจวบ สังข์ขาวไม่เป็นนิติกรรมอำพราง โดยเสนอความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไปและท่านพร้อมให้ มีการตรวจสอบการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษตลอดเวลานั้น

เนื่องจากคดี ที่มีการกล่าวหาดังกล่าวนอกจากจะเป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปมีความสนใจไม่ ใช่เพียงเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลเท่านั้น แต่ลักษณะการกระทำผิดดังกล่าวเป็นการกระทำผิดในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความ สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังมีความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องอันเป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อ กฎหมายหลายบท โดยเฉพาะมีความผิดที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองอีกส่วนหนึ่งด้วย

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถือเป็นหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานสืบสวนสอบสวนที่ มีความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศ พรรคเพื่อไทยในฐานะที่ได้มีสมาชิกของพรรคร้องเรียนเรื่องดังกล่าวด้วยจึงขอ ทราบรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อท่านดังนี้

๑.เนื่อง จากการกระทำในคดีนี้นอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังมีความผิดตามกฎหมายอื่นอีกกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการพิจารณาด้วยหรือไม่

๒.กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งไม่ฟ้องใครในความผิดฐานใด ตามตัวบทมาตราใด

๓.เหตุที่สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดในคดีนี้เพราะเหตุใด

๔.กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นความผิด และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณาโดยต่อมามีความเห็นร่วมกันว่า นิติกรรมที่ บริษัททีพีไอโพลีนฯกระทำขึ้นกับบริษัทเมซไซอะฯ เป็นนิติกรรมอำพราง และได้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคไปแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่างไรบ้างหรือไม่

๕.คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณาพยานหลักฐานที่มีอยู่ในสำนวนการสอบสวนครบถ้วน รอบด้านแล้วหรือไม่

๖.ในฐานะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและหัวหน้าพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาได้มีความเห็นทางคดีสั่งไม่ฟ้องไปแล้ว ใช่หรือไม่

กระผม ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใคร่ขอความกรุณาจากท่าน เพื่อโปรดพิจารณาตอบข้อซักถามดังกล่าวข้างต้นเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน ที่มีความรู้สึกเคลือบแคลงสงสัย ให้เกิดความกระจ่างและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
( อนุดิษฐ์ นาครทรรพ )
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 5 พรรคเพื่อไทย