รายงาน: ผ้าป่าสิ่งแวดล้อม ก้าวแรกสถานีวิทยุชุมชนคนบางสะพาน 'ป่าพรุสู้เหล็ก'

  
 
ร่ ว ม เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ ท อ ด ผ้ า ป่ า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ผ่ า น ท า ง บั ญ ชี
ชื่อบัญชี : เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน
ธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน
0-2002119730-4
  
วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคมนี้ ชาวบ้านบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะจัด “ทอดผ้าป่าเพื่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อระดมทุนสนับสนุนการเคลื่อนไหวของชาวบ้านใน “การสื่อสาร” ข้อมูลภายในชุมชน โดยเฉพาะการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน
 
อย่างที่ทราบกันดีว่า พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นมีประวัติการต่อสู้ยาวนาน ระหว่างชาวบ้านในพื้นที่กับกลุ่มทุนอุตสาหกรรม ตั้งแต่ครั้งโรงไฟฟ้าบ่อนอก บ้านกรูด กระทั่งล่าสุดคือกรณีโรงถลุงเหล็กของเครือสหวิริยาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าพรุแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จนอาจเรียกได้ว่าจังหวัดที่มีชายทะเลยาวเหยียดนี้มีกลุ่มอนุรักษ์ผุดขึ้นมามากมายหลายกลุ่ม และทั้งหมดก็มักเชื่อมประสานคอยชั่วเหลือกันยามเคลื่อนไหวประท้วง ตรวจสอบโครงการลงทุนในพื้นที่
 
‘วิทยุชุมชน’ เป็นช่องทางหนึ่งที่พวกเขากำลังเริ่มต้นนำมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร โดยระดมทุนผ่านระบบผ้าป่าซึ่งเคยดำเนินการมาแล้วเมื่อปี 2544 ครั้งจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนของกลุ่มบ่อนอก เพื่อต่อสู้ (เชิงข้อมูลข่าวสาร) กับโครงการโรงไฟฟ้า หากแต่ครั้งนั้นเป็นการระดมทุนในวงแคบ  
 
                                   

จินตนา แก้วขาว ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน หนึ่งในผู้ร่วมต่อสู้คัดค้านโรงไฟฟ้าบ้านกรูด เล่าให้ฟังว่าชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่บางสะพานเริ่มมีแนวคิดจัดตั้งวสถานีวิทยุชุมชนกันตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากสถานทีวิทุยชุมชนในพื้นที่ซึ่งมีอยู่ราว 10 แห่งล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยสปอตโฆษณาและรายการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มทุนในพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านอยากจะเผยแพร่ข้อมูลของตนเองบ้าง จึงดิ้นรนหาทางตั้งสถานีวิทยุเพราะเห็นว่าเป็นช่องทางที่เหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุด โดยในเบื้องต้นได้รับการสนับสนุนจากคุณลุงสุรัตน์ ร่วมดี สมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มอนุรักษ์
 
“ลุงแกเอาที่ดินไปจำนองกับ ธกส. เอามาให้ใช้ลงทุนทำสถานีวิทยุชุมชนก่อนเลย แล้วเราก็พยายาระดมทอดผ้าป่าเพื่อเอาไปปลดหนี้ให้แก ไม่รู้จะได้แค่ไหน”
 
เมื่อถามว่าเหตุใดลุงสุรัตน์จึงยอมทำเช่นนั้น จินตนาตอบว่า “ก็ที่แกติดกับที่โรงถลุงแค่ก้าวขาก็ข้ามเขตแล้ว อยู่ในพรุนั่น แกเป็น 2-3 เจ้าสุดท้ายที่ยังไม่ยอมขายที่ให้บริษัท”
 
 
 
นิรันดร์ แสงทอง หรือดีเจโก๋ บอกว่าหลังจากได้เงินกู้มาก็เริ่มดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน คลื่น 100.75 MHz โดยขอใบอนุญาตกับ กทช. เป็นแบบวิทยุเชิงประเด็น รัศมีออกอากาศ 40 กิโลเมตร เน้นข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้คนในชุมนุมเข้ามาวางผังรายการด้วย ปัจจุบันมีดีเจอาสาสมัครประมาณ 10 กว่าคน ซึ่งรวมไปถึงเยาวชนในพื้นที่ด้วย มีค่าใช้จ่ายเพียงค่าไฟและค่าหนังสือพิมพ์เดือนละ 3,000 กว่าบาทซึ่งอาศัยเงินบริจาคจากผู้ฟังบ้าง คนในเครือข่ายอนุรักษ์บ้างตั้งแต่คนละ 5 บาท 10 บาท จนถึงหลักหลายร้อย
 
“วิทยุชุมชนเป็นช่องทางที่ดี ชาวบ้านท้องที่ห่างไกลเขาก็อยากได้รับข่าวสารด้วย โดยเฉพาะในเขตอิทธิพลซึ่งเราเข้าไปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยตรงไม่ได้ มีช่องทางนี้เขาก็เข้าถึงข้อมูล ส่วนใหญ่ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดี ยังไม่มีใครโทรมาด่า” ดีเจโก๋แก่หัวเราะ
 
“อย่างตัวผมเองก่อนไปทำงานช่วงหกโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าก็จะเข้ามาจัดรายการวิทยุก่อน เน้นการสรุปข่าวด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไป อ่านหมด อย่างเรื่องที่ระยอง หนองแซง แม่มูล เซ้าเทิร์นซีบอร์ด เพื่อให้ได้รู้ข้อมูลของพื้นที่อื่นๆ”
 
“สถานีเราเป็นแบบเนื้อหา 70 เพลง 30 ไม่รับโฆษณา แต่ช่วยประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ในชุมชนหมด ผมว่ามันก็เป็นสื่อทางเลือกนะ คลื่นอื่นๆ เขามีเป็นแบบพาณิชย์ไปหมด มีแบบที่แตกต่างบ้างคนจะได้มีอะไรเลือกฟังมากขึ้น” ดีเจโก๋แก่สรุปในตอนท้าย
 
แน่นอนว่า งานนี้ชาวชุมชนบางสะพานทุ่มเทเต็มที่ พวกเขาจัดเตรียมงานล่วงหน้าหลายวัน และพร้อมเปิดรับการสนับสนุนจากมิตรสหายต่างถิ่นผู้สนับสนุนแนวทางนี้ด้วยเช่นกัน
 

 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสิ่งแวดล้อม (จำนวน ๕,๐๐๐ กอง กองละ ๑๐๐ บาท)
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านหนองมงคล
หมู่ ๗ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๙)
 
เนื่องจากเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน และเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความจำเป็นในการจัดสร้างสถานีวิทยุชุมชน เครื่องขยายเสียงและเอกสารในการรณรงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอบางสะพาน
 
โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเพาะพันธุ์ปลาทู แหล่งปะการัง แหล่งอาหารของประเทศ แนวชายหาด อีกทั้งยังได้เป็นแหล่งฝึกฝนให้ชาวบ้านกล้าคิด กล้าทำ กล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องตามขบวนการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และยังเป็นสื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนบางสะพานให้เชื่อมร้อยเครือข่ายกับชุมชนอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งทางเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน และเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความจำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมาก ในการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาร่วมอนุโมทนา และทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมให้กับชาวบางสะพานและชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้
 
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตรงกับขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๙)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ทำบุญเลี้ยงพระ
เวลา ๑๓.๐๐ น. ทอดผ้าป่าสามัคคี
 
ประธาน**
เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน **
ประกอบด้วย
๑. ชาวตำบลแม่รำพึง ๒. ชาวตำบลกำเนิดนพคุณ ๓. ชาวตำบลพงศ์ประศาสน์
๔. ชาวตำบลธงชัย ๕. ชาวตำบลชัยเกษม ๖. ชาวตำบลร่อนทอง ๗. ชาวตำบลทองมงคล

รองประธาน**

เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ **
กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด
,
กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก,
กลุ่มอนุรักษ์ฯ ทับสะแก,
กลุ่มรักษ์บ้านเกิดอ่าวน้อย,
กลุ่มอนุรักษ์ฯ กุยบุรี-สามร้อยยอด**
ร่วมกับพี่น้องชาวอำเภอบางสะพานและชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทุกท่าน **

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์