สหภาพแรงงานโลกสนับสนุนสหภาพแรงงานคนทำยางยื่นข้อเรียกร้อง

19 ส.ค. 53 – สหพันธ์แรงงานนานาชาติของคนงานในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ยาง, พลังงาน, เหมืองแร่ และคนงานทั่วไป (ICEM) และ United Steelworkers (USW) รวมถึงสหภาพแรงงานต่างๆ ทั่วโลก ส่งจดหมายเปิดผนึก สนับสนุนสหภาพแรงงานคนทำยางแห่งประเทศไทย ยื่นข้อเรียกร้องคุ้มครองแรงงานชั่วคราว และข้อเรียกร้องด้านการประกันสุขภาพหลังการเกษียณอายุ
  

 
เจนีวา, 10 สิงหาคม 2553
 
ประธานอัครพล ทองดีเลิศ
เลขาธิการสมยศ บุญเนตร
สหภาพแรงงานคนทำยางแห่งประเทศไทย
 
จดหมายสมานฉันท์จาก ICEM
 
จดหมายฉบับนี้ส่งมาถึงสหภาพแรงงานคนทำยางแห่งประเทศไทย จาก ICEM สหพันธ์แรงงานนานาชาติของคนงานในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ยาง, พลังงาน, เหมืองแร่ และคนงานทั่วไป สำนักงานเลขาธิการตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ เป็นตัวแทนของคนงาน 20 ล้านคนทั่วโลกซึ่งอยู่ในสหภาพแรงงานอุตสาหกรรม 467 องค์กร ใน 132 ประเทศ
 
เราทราบว่าสหภาพแรงงานคนทำยางฯ ซึ่งมีสมาชิก 600 คน กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาต่อรองร่วมกับบริษัท Goodyear เพื่อการทำข้อตกลงสภาพการจ้าง ซึ่งการเจรจาได้ดำเนินมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553  สหภาพแรงงานคนทำยางฯ ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานของสมาชิก ข้อเรียกร้องหมวดทั่วไป คำนิยาม ‘พนักงาน’ ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานในประเทศไทย เป็นข้อเรียกร้องที่มีความสำคัญมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีข้อเรียกร้องเรื่องการประกันสุขภาพหลังการเกษียณอายุ และข้อเรียกร้องเรื่องการจ่ายเงินพิเศษตามอายุงานปีละ 30 วัน การทำงานเพื่อปกป้องสิทธิแรงงานของคนงานสัญญาระยะสั้น เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในขณะที่มีการเลิกจ้างเพื่อเปลี่ยนไปสู่ระบบการจ้างงานแบบชั่วคราว 
 
ในนามของสมาชิก ICEM ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพแรงงานของคนงาน Goodyear ในประเทศต่างๆ  ผมขอส่งความสมานฉันท์และการสนับสนุนการเจรจาต่อรองร่วมในครั้งนี้ ขอให้สหภาพแรงงานคนทำยางฯ แจ้งความคืบหน้าของการเจรจาให้ ICEM ทราบเป็นระยะๆ เพื่อเราจะได้แจ้งสมาชิก ICEM ทั่วโลกเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย
 
ด้วยความสมานฉันท์
 
แมนเฟรด วาดา
เลขาธิการ ICEM
 
 
 
                                                                11 สิงหาคม 2553
 
ประธานอัครพล ทองดีเลิศ
เลขาธิการสมยศ บุญเนตร
สหภาพแรงงานคนทำยางแห่งประเทศไทย
 
 
 
 
 

 
จดหมายสมานฉันท์จาก USW
 
จดหมายฉบับนี้ส่งมาถึงสหภาพแรงงานคนทำยางแห่งประเทศไทย จาก USW – United Steelworkers สหภาพแรงงานของคนงาน Goodyear ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และอรุบา
 
เราได้รับแจ้งจาก ICEM ว่าสหภาพแรงงานคนทำยางแห่งประเทศไทยในนามของสมาชิก 600 คนที่บริษัท Goodyear ประเทศไทย กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาต่อรองร่วมเพื่อการทำข้อตกลงสภาพการจ้างฉบับใหม่ 
 
สหภาพแรงงานคนทำยางฯ ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานของสมาชิก ข้อเรียกร้องหมวดทั่วไป คำนิยาม ‘พนักงาน’ ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานในประเทศไทย เป็นข้อเรียกร้องที่มีความสำคัญมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีข้อเรียกร้องเรื่องการประกันสุขภาพหลังการเกษียณอายุ และข้อเรียกร้องเรื่องการจ่ายเงินพิเศษตามอายุงานปีละ 30 วัน การทำงานเพื่อปกป้องสิทธิแรงงานของคนงานสัญญาระยะสั้น เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในขณะที่มีการเลิกจ้างเพื่อเปลี่ยนไปสู่ระบบการจ้างงานแบบชั่วคราว 
 
ในนามของสมาชิก 850,000 คนในประเทศสหรัฐอมริกา แคนาดา และอรุบา โดยเฉพาะสมาชิกUSW ที่ทำงานในบริษัท Goodyear ผมขอส่งความสมานฉันท์และการสนับสนุนสหภาพแรงงานคนทำยางแห่งประเทศไทยในการเจรจาต่อรองร่วมครั้งนี้
 
ด้วยความสมานฉันท์
 
ลีโอ เจอราด
ประธาน USW สากล
 
 
 
 

 
Jakarta, 13 August 2010
Bro Aukaphol Thongdeeleard, President
Bro Somyos Boonnet, General Secretary
Goodyear Tire and Rubber Union
Thailand
 
Re: Solidarity Message from the ICEM
 
Dear Brothers,
 
I am writing this letter to you on behalf of FSP KEP (Federation of Chemical, Energy, Mine, Oil and Gas and General Workers Unions based in Indonesia) JI. Duren Tiga No.9 Pancoran, Jakarta Selatan.
 
We are aware that your union, on behalf of its 600 members, has been in the process of negotiations with Goodyear for a collective agreement since 16 July as the current one expires today, 10 August. During the negotiation rallies your union has demanded protection and promotion of the fundamental rights of your members. In this regard, your demand for redefinition of the concept of the “employee” for transposition of the relevant Thai Labor Law is vitally important and significant. It also applies to your expectations for healthcare and severance payments. It should also be noted that your struggle against contract and agency labor practices of the company has a great and specific importance, particularly following the dismissal of 128 workers who are replaced by agency workers at this stage.
 
On behalf of our union} I cordially extend to you our heartfelt solidarity and support at these negotiations.
 
In solidarity,
 
 
 
Sjaiful DP
President of FSP KEP
 
 
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์