สภาผ่านงบฯ 54 วาระ 3 แล้ว 253 ต่อ 178

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 สิงหาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 วาระ 2 และ 3 เป็นวันที่ห้า ต่อจากการประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม โดยเริ่มพิจารณาที่ มาตรา 29 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรรจำนวน 18,000,000,000 บาท

นายสถาพร มณีรัตน์ ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย สงวนคำแปรญัตติ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดต้องมีแผน โดยต้องสอดคล้องกับสภาพจริงของพื้นที่ ปรากฏว่า จังหวัดภาคเหนือและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน งบ 70 % เอาไปอบรมและดูงาน ทั้งที่ภาคเหนือตอนบนมีอาชีพเกษตรกร ต้องการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด ต้องการที่เก็บพืชผลเป็นห้องเย็น ต้องการตลาดกลางเพื่อการเกษตร และเป็นแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้งบอบรมยังนำไปซื้อกระเป๋า รูป เอกสารแจก อบรมเสร็จก็จัดงานเลี้ยง ตั้งวงไพ่ หรือโครงการก่อสร้างก็ไม่ได้สร้างจริง ทั้งนี้งบผู้ว่าซีอีโอใช้ง่าย ดึงไปดึงมาใกล้เดือนกันยายนก็ขออนุมัติด้วยวิธีพิเศษ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณให้ผ่านไม่ได้ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าปล่อยปละละเลย

นายจุมพฏ บุญใหญ่ ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย สงวนคำแปรญัตติ กล่าวว่า จังหวัดจัดทำโครงการไม่ได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจ เช่น สกลนคร งบ 188 ล้านบาท ไม่มีงบไปพัฒนาเอาไปพัฒนาหนองหานที่เป็นแหล่งน้ำจืดอันดับ 3 ของประเทศ แต่เอาไปตั้งสำหรับฝึกอบรมถึง 110 ล้านบาท ตนคิดว่า งบซีอีโอควรยกเลิกได้แล้วและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำ เพราะงบราชการส่วนภูมิภาคกับราชการส่วนท้องถิ่นทับซ้อนกันอยู่ ควรยกเลิกอันใดอันหนึ่งทิ้ง

นายวิทยา บุรณศิริ ส.ส.อยุธยา พรรคเพื่อไทย กรรมาธิการสงวนความเห็น กล่าวว่า งบกลุ่มจังหวัด บางครั้งมีจังหวัดหนึ่งเป็นเจ้าภาพงานทั้งที่จังหวัดอื่นๆมาเห็นด้วย การจัดทำแผนก็ไม่บูรณาการในกลุ่มจังหวัดทำให้ภารกิจล้มเหลว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไม่เป็นพี่เลี้ยงในการทำแผนเท่าที่ควร บางครั้งงานของจังหวัดก็ทับซ้อนกับท้องถิ่น เช่น เมื่อเกิดภัยพิบัติ ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเพราะติดกรอบตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด(ก.น.จ.)กำหนด

นายประจักษ์ แก้วกล้าหาญ ส.ส.ขอนแก่น พรรคภูมิใจไทย กรรมาธิการ ชี้แจงยอมรับว่า งบอบรมสัมมนายังมีอยู่บ้างในบางจังหวัด แต่กรรมาธิการสอบถามแล้วพบว่า มีความจำเป็นที่ต้องจัดอบรม ส่วนการของบสำหรับกลุ่มจังหวัดสำหรับทำโครงการ มีเกณฑ์อยู่ 6 ข้อ หากขอมาไม่เข้าเกณฑ์ ก.น.จ.ก็ไม่อนุมัติ แต่รับในข้อสังเกตเรื่องการทำแผนของกลุ่มจังหวัดอย่างบูรณาการไปปรับปรุง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ประชุมอภิปรายนาน 1 ชั่วโมงครึ่ง ได้มีมติเห็นชอบตามร่างของคณะกรรมาธิการด้วยคะแนน 248 ต่อ 166 งดออกเสียง 6 ไม่ลงคะแนน 20 เสียง

สภาฯ ผ่านงบรัฐวิสาหกิจแสนกว่าล้าน ติง "ไทเกอร์แอร์" ไม่ต่างกับการขายสมบัติชาติให้ต่างชาติ

จากนั้น ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา มาตรา 30 งบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ จำนวนเงิน 115,501,489,700 บาท โดยนายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย ได้อภิปรายว่า ตนขอเจาะลงในประเด็นของหน่วยงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ที่ปีงบประมาณ 2554 ได้รับการจัดสรรมากถึง 5.7 หมื่นล้านบาท ทั้งที่ปีงบประมาณ 2553 ได้เพียง 5,000 ล้านบาทเท่านั้น โดยทางธกส.อ้างว่าที่ของบเพิ่มจากปีที่แล้วจำนวนมาก เนื่องจากต้องนำมาใช้ในแผนงานสร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้า เดิมทีในวาระ 1 ตนได้ขอปรับลด 1 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อได้ฟังคำอธิบายของธกส. และข้อมูลจากกมธ.งบประมาณฯ คนอื่นๆ ก็เห็นควรว่าควรปรับลด 20 เปอร์เซ็นต์ หรือเป็นจำนวนเงิน 1.4 หมื่นล้านบาท

ด้านนายสถาพร มณีรัตน์ ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า ตนขอให้ตัดงบลดงบของรัฐวิสาหกิจ เพราะมีการทำโครงการที่ส่อว่าจะทุจริต โดยเฉพาะกรณีที่การบินไทย ซึ่งเป็นสายการบินของชาติจะไปจดทะเบียนร่วมกับไทเกอร์แอร์ของสิงคโปร์ ซึ่งตนอยากถามว่าเรื่องดังกล่าวได้มีการผ่านบอร์ดแล้วหรือยัง ถึงได้ไปเซ็นต์เอ็มโอยูกัน ทางกมธ.งบประมาณฯ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วหรือยัง รวมทั้งมีการเรียกการบินไทยมาไต่ส่วนหรือไม่ เพราะไม่ต่างอะไรกับการขายสมบัติชาติ เอาเส้นทางการบินของไทยไปให้ต่างชาติมาลงทุน

นายสถาพร กล่าวว่า ส่วนที่คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้ลงทุนในโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 กว่า 6 หมื่นล้านบาทนั้น อยากถามว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาถึงต้องมีการลงทุนด้วยงบประมาณมากขนาดนี้ เพราะหากบริหารจัดการดีๆ  ก็จะมีกำไร ดังนั้น ตนอยากให้มีการตรวจสอบบอร์ดของรัฐวิสาหกิจว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้ใครหรือไม่ เพราะมีการแต่งตั้ง โยกย้ายผู้อำนวยการฝ่าย มีการขึ้นเดือน แจกโบนัสกันโดยไม่ต้องผ่านครม. ซึ่งคิดแล้วมีค่าตอบแทนต่างๆ มากกว่าเอกชน และข้าราชการถึง 30 เปอร์เซ็นต์ วันนี้รัฐวิสาหกิจมีเสือหิว เสือโหย คอยโกงกินงบประมาณที่ผ่านสภาฯ กันอย่างสบายๆ ตนจึงอยากให้รัฐบาลเข้าไปตรวจสอบด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมใช้เวลาอภิปรายในมาตรานี้ประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นได้ประธานในที่ประชุมได้ให้สมาชิกกดบัตรแสดงซึ่งที่ประชุมแสดงตัว 453 เห็นชอบ 249 เสียง ไม่เห็นด้วย 179 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง ไม่ลงคะแนน 20 เสียง

สภาผ่านงบฯ 54 วาระ 3 ฉลุย 253 ต่อ 178 อภิปรายกว่า 60 ชม.

จากนั้นเป็นการพิจารณา มาตรา 31 งบประมาณรายจ่ายของสภากาชาดไทย จำนวน 3,637,321,700 บาท ไม่มีผู้ใดติดใจ ที่ประชุมจึงเห็นชอบตามร่างกรรมาธิการฯ ด้วยเสียง 251 ไม่เห็นด้วย 120 งดออกเสียง 54 ไม่ลงคะแนน 22

ต่อมาเป็นการพิจารณาใน มาตรา 32  งบกองทุน และเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 127,853,543,000 บาท  มีสมาชิกอภิปรายเพียงเล็กน้อย โดยที่ประชุมเห็นชอบตามร่างกรรมาธิการฯ ด้วยเสียง 249  ไม่เห็นด้วย 178  งดออกเสียง 5 ไม่ลงคะแนน  20

จากนั้นพิจารณาต่อใน มาตรา 33-35 ไม่มีการแก้ไข ประธานในที่ประชุมจึงไม่มีการขอมติ ถือว่าผ่านตามร่างกรรมาธิการฯ

สำหรับการลงมติในวาระ 3 ที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554  ด้วยเสียง 253 ไม่เห็นด้วย 178 งดออกเสียง 14 ไม่ลงคะแนน 21 

โดยนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ระบุว่าถือว่างบประมาณฯ ผ่านการพิจารณาของสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป

จากนั้นเป็นการลงมติเห็นชอบข้อสังเกตของกมธ.เพื่อส่งไปยังรัฐบาล ด้วยเสียง 419 ไม่เห็นด้วย 6 งดออกเสียง 9 ไม่ลงคะแนน 21

นายกฯ ยัน จะใช้งบฯด้วยให้เกิดประสิทธิภาพ-เป็นธรรม-โปร่งใส

โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอบคุณสภาฯ และกรรมาธิการฯ ที่ใช้เวลาในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 โดยรัฐบาลก็จะนำงบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประเทศ อย่างมีประสิทธิ์ภาพ เป็นธรรมและโปร่งใส

จากนั้นนายชัย ได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 12.45 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพิจารณา ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 ทั้ง 5 วันร่วมเวลา 60 ชั่วโมง

ที่มาข่าว:

สภาผ่านงบฯ54วาระ3ฉลุย 253ต่อ178 อภิปรายกว่า60ชม. นายกฯยันเน้นประสิทธิภาพ-เป็นธรรม-โปร่งใส (มติชนออนไลน์, 25-8-2553)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1282716404&grpid=00&catid=

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์