แถลงการณ์เรียกร้องนักสิทธิ์ฯ อย่าเมินการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาล

 

9 ก.ย. 2553 - สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน (องค์กรสาธารณประโยชน์) ออกแถลงการณ์เรื่อง 'เรียกร้องให้องค์กรสิทธิมนุษยชนพิจารณาบทบาทตนเอง' โดยกล่าวถึง การละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลที่ผ่านอำนาจไปทาง ศอฉ. เป็นการกระทำที่ละเมิดในสิทธิต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเกียรติภูมิของชาติพันธุ์ ความเชื่อ วัฒนธรรม การแสดงออก และการเมืองการปกครอง ตลอดจนการละเมิดการสื่อสารด้วยการปิดสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก แต่กลับพบว่าไม่มีองค์กรใดมีความรู้สึกเดือดร้อนกับสถานการณ์ดังกล่าว ในทางกลับกัน กลับแสดงท่าทีเพิกเฉย

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน (องค์กรสาธารณประโยชน์) จึงขอเรียกร้องให้ องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแสดงท่าทีต่อสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาล โดยไม่เลือกปฏิบัติ และ ขอเรียกร้องให้รัฐยุติการคุกคามประชาชนพลเมืองในรูปแบบต่าง ๆ โดยสิ้นเชิงในทันที
 

 แถลงการณ์ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน (องค์กรสาธารณประโยชน์)

เรื่อง เรียกร้องให้องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนพิจารณาบทบาทตนเอง

 

ตามที่สถานการณ์เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป ถึงการรุกล้ำ รุกไล่ คุมคาม เพื่อละเมิดสิทธิมุษยชน โดยรัฐบาลผ่านอำนาจไปที่ ศอฉ. ต่อประชาชนและพลเมืองของประเทศไทย ที่ได้รับคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และปฏิณญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิเสมอกันโดยไม่มีเงื่อนไข

การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำอย่างต่อเนื่องและรุนแรงที่กระทำต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเกียรติภูมิของชาติพันธุ์ ความเชื่อ วัฒนธรรม สังคม การแสดงออก  และการเมืองการปกครอง ตลอดจนการละเมิดการสื่อสารด้วยการปิดสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งที่ประเทศไทยประกาศต่อสากลว่าเป็นประเทศที่ปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย แต่พฤติกรรมของผู้ปกครอง รัฐบาล และผู้สนับสนุน ไม่ได้สะท้อนความเป็นผู้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแต่อย่างใด

ประเทศไทยมีองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระ และองค์กรภาคเอกชน เป็นจำนวนมาก แต่กลับพบว่าไม่มีองค์กรใดมีความรู้สึกเดือดร้อนกับสถานการณ์ดังกล่าว ในทางกลับกัน กลับแสดงท่าทีเพิกเฉย ต่อสถานการณ์ดังกล่าว จนทำให้เกิดการใช้อำนาจทั้งในและนอกระบบเพื่อกระทำการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนและพลเมืองในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและรุนแรง

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน (องค์กรสาธารณประโยชน์) ในฐานะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มีวัตถุประสงค์ขององค์กรในข้อที่ 4 ที่ตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงขอเรียกร้องให้ องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแสดงท่าทีต่อสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาล โดยไม่เลือกปฏิบัติ และ ขอเรียกร้องให้รัฐยุติการคุกคามประชาชนพลเมืองในรูปแบบต่าง ๆ โดยสิ้นเชิงในทันที

 

ประกาศมา ณ วันที่ 9 กันยายน 2553

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน (องค์กรสาธารณประโยชน์)

 

 


 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์