ศาลปกครองสูงสุดไม่รับคดี "พัชรวาท" ฟ้อง ป.ป.ช. กรณี 7 ต.ค.

ศาลปกครองชี้มติ ป.ป.ช. มีผลทางวินัย ไม่มีผลทางกฎหมายกระทบสิทธิหรือหน้าที่หรือก่อความเดือดร้อนเสียหายต่อ "พัชรวาท" จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำวินิจฉัยและชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดีและมติของ ป.ป.ช.

เว็บไซต์มติชนออนไลน์รายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. วัน ที่ 21 กันยายน ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาตัดสินคดี ที่ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และความผิดทางอาญา โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ยับยั้งการกระทำที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนใน การสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้น คือไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์ว่า มติของ ป.ป.ช.ที่ชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และส่งรายงานความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี เพื่อพิจารณาโทษทางวินัย หากจะมีผลทางกฎหมายก็คงมีผลแต่เฉพาะในความสัมพันธ์ภายในระหว่าง พล.ต.อ.พัชรวาท กับผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาลงโทษทางวินัย แต่ไม่มีผลทางกฎหมายกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่หรือก่อความเดือดร้อนเสียหายต่อ พล.ต.อ.พัชรวาท ดังนั้น พล.ต.อ.พัชรวาท จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำวินิจฉัยและชี้มูลความผิดผู้ฟ้อง คดีและมติของ ป.ป.ช.ดังกล่าวได้

ส่วนประเด็นที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั้น เนื่อง จากการดำเนินงานของ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการนำผู้กระทำผิดทางอาญามาลง โทษ ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าว จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำฟ้องจากทั้งสองประเด็นดังกล่าวข้างต้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นฟ้องด้วย และเมื่่อศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณากรณีจึงไม่จำต้องพิจารณาคำขอ เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์