ชาวบ้านรุกฟ้องศาลปกครอง ขอเพิกถอนใบอนุญาตโรงไฟฟ้าหนองแซง แจงอีไอเอผ่านโดยไม่ชอบ

ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์วิถีชีวิตเกษตรกรรม จ.สระบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา ฟ้องศาลปกครองกลาง ระงับและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าหนองแซง หวั่นผลกระทบสิ่งแวดล้อม แย่งน้ำใช้ภาคเกษตร อีกทั้งอีไอเอผ่านโดยไม่ชอบ

 
 
 
วันที่ 21 ก.ย. 2553 เวลา เวลา 10.00 น. ชาวบ้าน อ.หนองแซง จ.สระบุรี และ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เดินทางเข้ายื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของโรงไฟฟ้า เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น ซัพพลาย  ซึ่งจะทำการก่อสร้างในพื้นที่ อ.หนองแซง จ.สระบุรี
 
สืบเนื่องจากกรณี คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้า โดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบได้มีโอกาสเข้าโต้แย้งและชี้แจงความไม่เหมาะสมของโครงการ อีกทั้งการออกใบอนุญาตในทำเลที่ตั้งไม่เหมาะสมต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า เพราะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านหวั่นวิตกถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และการขาดแคลนน้ำในภาคเกษตรอย่างมหาศาล
 
ทนายความจากโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw) ได้สรุปประเด็นคำฟ้องคดีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โรงไฟฟ้า เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น ซัพพลาย (โรงไฟฟ้าหนองแซง) ที่ยื่นต่อศาลปกครองกลาง ดังนี้
 
ประชาชน อ.หนองแซง จ.สระบุรี และ อ.ภาชี  จ.พระนครศรีอยุธยา  ยืนยันใช้กระบวนการยุติธรรมต่อสู้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องพื้นที่อนุรักษ์ชนบทเกษตรกรรม ตามร่างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี รวมถึงตรวจสอบและพิสูจน์การบังคับใช้กฎหมายเชิงการป้องกันไว้ก่อนมิให้เกิดกิจกรรมหรือโครงการอันไม่เหมาะสมของพื้นที่ โดยการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางในการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานของรัฐ สองหน่วยงาน
 
ฐาน 1.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานไฟฟ้าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  โดย
 
1.1) ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบได้มีโอกาสเข้าโต้แย้งและชี้แจงเหตุแห่งความไม่ถูกต้องเหมาะสมของโครงการ
 
1.2) อาศัยมติเห็นชอบ EIA ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นฐานในการออกใบอนุญาต
 
1.3) ออกใบอนุญาตในทำเลที่ตั้งที่ไม่เหมาะสมต่อการประกอบกิจการโรงงานไฟฟ้า เพราะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย อันขัดต่อกฎกระทรวงฉบับที่2 (พ.ศ.2535) ออกตามความของพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535
 
1.4) ออกใบอนุญาตไปโดยขัดกับหลักความได้สัดส่วน เพราะเป็นมาตรการที่ไม่จำเป็น และเป็นมาตรการที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประชาชน ชุมชนและประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ที่เอกชนรายเดียวได้รับ
 
2.คณะกรรมการผู้ชำนาญการวิเคราะห์รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)  มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอาศัยฐานข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพราะ EIA ไม่ได้นำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดทำร่างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ที่กำหนดให้พื้นที่อำเภอหนองแซงซึ่งรวมถึงที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าเป็นเขตอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมและมีข้อกำหนดห้ามสร้างโรงไฟฟ้า อีกทั้งไม่ได้นำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของพื้นที่ตั้งโครงการ และไม่ได้นำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก
                    
คำขอท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี
ผู้ฟ้องคดีทั้ง 61 รายขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาให้เพิกถอน
1.ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกให้แก่บริษัท เพาเวอร์ เจเนอ เรชั่น ซัพพลาย จำกัด  
 
2.มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่2 ที่ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหนองแซง ของบริษัท เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น ซัพพลาย จำกัด
 
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์