จดหมายเปิดผนึกถึงประชาคมธรรมศาสตร์จี้ว่าที่อธิการบดีหยุดใช้ตำแหน่งไต่เต้าทางการเมือง

 
เมื่อวันที่ 1 ต.ค.53  นักวิชาการ 3 คน ประกอบด้วย ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  และอ.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ ได้ร่วมกันออกจดหมายเปิดผนึกถึงประชาคมธรรมศาสตร์และผู้สมัครตำแหน่งอธิการบดี
 
จดหมายเปิดผนึกของ 3 อาจารย์ มีสาระสำคัญ ดังนี้
 
ในวัยเจ็ดสิบหกปี ธรรมศาสตร์ประสบกับปัญหานานาประการ การย้ายการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดไปรังสิตส่งผลให้ชุมชนวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ตกต่ำอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน จนถึงขั้นที่เรียกได้ว่า “ชีวิตทางภูมิปัญญา” ได้หายไปจากประชาคม
 
บรรยากาศของการถกเถียง-สัมมนา-อภิปรายทั้งในประเด็นทางวิชาการ สังคม และการเมืองแทบไม่หลงเหลืออยู่เลย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะไร้ทิศทางและขาดความชัดเจนของผู้บริหารในการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาซ้ำร้ายความตกต่ำของชุมชนวิชาการธรรมศาสตร์ยังอุบัติขึ้นในช่วงเวลาที่สังคมไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง
 
ธรรมศาสตร์ ซึ่งเคยมีเกียรติภูมิว่าเป็นป้อมปราการแห่งภูมิปัญญาฝ่ายประชาธิปไตย กลับไม่สามารถเป็นเทียนส่องทางให้แก่สังคมได้เลย สาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือนักวิชาการและผู้บริหารของประชาคมบางท่านเลือกที่จะทำงานรับใช้กลุ่มการเมืองที่มาด้วยวิถีทางที่ขัดต่อหลักประชาธิปไตย ในด้านหนึ่ง การที่พวกเขาเหล่านั้นสามารถเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองได้ก็เพราะพวกเขามีตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 
และในอีกด้านหนึ่ง ตำแหน่งทางการเมืองที่พวกเขาได้รับก็จะเป็นบันไดให้พวกเขาสามารถไต่เต้าทางสังคมและเศรษฐกิจหลังพ้นจากตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัยได้ต่อไป
 
แทนที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะวางตัวเป็นกลางเพื่อเป็นเสาหลักให้แก่สมาชิกของประชาคม พวกเขากลับเลือกที่จะเป็นเสาค้ำยันให้กับกลุ่มที่เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมือง สิ่งนี้ยิ่งซ้ำเติมความอับจนทางปัญญาของประชาคม สร้างค่านิยมผิด ๆ ให้กับนักวิชาการรุ่นหลังว่า ความสำเร็จของการเป็นนักวิชาการคือ การได้รับตำแหน่งทางการเมือง
     
คณาจารย์ ผู้มีรายชื่อข้างล่างนี้ จึงขอเรียกร้องให้ผู้สมัครตำแหน่งอธิการบดีทุกท่าน ให้สัญญาแก่ประชาคมว่า หากท่านได้รับเลือกให้เป็นอธิการบดีแล้ว ท่านจะทุ่มเทสติปัญญาและศักยภาพทั้งปวงของท่านให้ กับการพลิกฟื้นป้อมปราการแห่งนี้ ไม่ใช่เพื่อใช้เป็นบันไดไต่เต้าทางการเมือง เพื่อแสดงถึงความตั้งใจแน่วแน่นี้ เราจึงเรียกร้องท่านให้สัญญาว่า ในระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่ง อธิการบดีนั้น 
ท่านจะไม่ดำรงตำแหน่งอื่นใด ซึ่งเป็นการเบียดบังเวลาทำหน้าที่อธิการบดี หรือทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือทำให้ไม่สามารถแสดงความซื่อตรงทางความคิดในฐานะนักวิชาการ/นักบริหารได้ หรือเป็นตำแหน่งที่มีความชัดเจนว่า เป็นการตอบแทนผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจจากฝ่ายผู้มีอำนาจ และเมื่อท่านพ้นจากวาระการเป็นอธิการบดีแล้ว ท่านจะต้องเว้นวรรคเป็นเวลาอย่างน้อยสองปีก่อนที่จะรับตำแหน่งใดๆ ที่เข้าข่ายข้างต้น
 
ด้วยความเชื่อมั่นในจิตวิญญาณแห่งธรรมศาสตร์ 
 
ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อ.ประจักษ์ ก้องกีรติ  คณะรัฐศาสตร์
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์