สภาฯ รับร่าง พ.ร.บ.องค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคฯ หลังคอยมา 13 ปี

ผู้บริโภคได้เฮ สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการร่างพระราชบัญญัติองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญมาตรา 61 หลังรอคอยมา 13 ปี

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ (6 ต.ค. 2553) ได้ลงมติรับหลักการ สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยคะแนนเอกฉันท์ 247 ต่อ 78 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และไม่ลงคะแนน 18 เสียง หลังถกเถียงกันนานเกือบ 6 ชั่วโมง นับเป็นกฎหมายที่ สส.ให้ความสำคัญและร่วมอภิปรายจำนวนมาก กฎหมายฉบับนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งปี 2540 (มาตรา 57) และมาตรา 61 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ทำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ จำนวน 54 ท่าน โดยมีผู้แทนจากภาคประชาชนที่เสนอกฎหมายจำนวน 18 ท่าน เพื่อพิจารณารายละเอียดของกฎหมายต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ตั้งข้อสังเกตต่อกฎหมายฉบับนี้หลายประเด็น อาทิเช่น ทำอย่างไรให้มีความเป็นอิสระจากหน่วยงานรัฐได้จริง ความแตกต่างในการทำงานขององค์การนี้กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค องค์กรนี้ควรทำงานเชิงรุก มีประสิทธิภาพและทำงานได้ทันท่วงทีกับปัญหาผู้บริโภค การได้มาของคณะกรรมการที่มีผลงานในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแท้จริงจริงไม่ใช่องค์กรของภาคธุรกิจ คณะกรรมการทำงานเต็มเวลาหรือไม่อย่างไร คณะกรรมการองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ควรเป็นคณะกรรมการตามกฎหมายฉบับอื่นๆ การประสานงานความร่วมมือในการทำงานกับหน่วยงานของรัฐ ระบบในการตรวจสอบการทำงานและการถอดถอนคณะกรรมการ การทำหน้าที่ตรวจสอบ จะทำได้อย่างไร หากไม่สามารถขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นต้น

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550

มาตรา 61 สิทธิของบุคคล ซึ่งเป็นผู้บริโภค ย่อมได้รับการคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริโภค ทำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์