นักปรัชญาชายขอบ: ปลดล็อกความรุนแรง!

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เหตุผลของอภิสิทธิ์ที่ว่า ต้องการให้มีการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม สงบสันติ ความจริงแล้วมันเป็นเหตุผลที่ดี เพราะว่าการเลือกตั้งที่ดีต้องเป็นการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และสงบสันติ แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เหตุผลนี้อย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา เขาใช้มันเป็นเพียงแค่ ข้ออ้าง เพื่อเตะถ่วง ยืดเวลา หรือชิงไหวชิงพริบในเกมการเมืองเท่านั้น

เพราะถ้าคนอย่างเขาต้องการสิ่งที่เรียกว่า เสรี เป็นธรรม และสงบสันติ จริง เขาคงไม่ก้าวขึ้นสู่อำนาจโดยการอุ้มของอำนาจนอกระบบเช่นนั้น และคงไม่ยอมใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมจนเป็นเหตุให้ประชาชนต้องบาดเจ็บล้มตายมากขนาดนั้น!

แต่ถึงตอนนี้อภิสิทธิ์ก็ยังอ้างเรื่อง สงบสันติ บอกว่าถ้าบ้านเมืองปรองดอง สงบสันติ หรือคนเสื้อแดงพร้อมที่จะทำให้ บรรยากาศบ้านเมืองสงบสันติ เมื่อใด เขาก็พร้อมที่จะยุบสภาเลือกตั้งใหม่เมื่อนั้น

พร้อมกับข้ออ้างนี้การเกิดเหตุระเบิดรายวันก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆ เจ้าหน้าที่รัฐก็ออกมาปล่อยข่าวความรุนแรงเป็นระยะๆ สื่อเสื้อเหลือง ก็พยายามโยงการเคลื่อนไหวอย่างสันติของคนเสื้อแดงว่าสอดประสานกับการเคลื่อนไหวใต้ดินที่ใช้วิธีรุนแรง พร้อมกับวาดภาพว่า การเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ เป็นความรุนแรงที่น่ากลัวยิ่งกว่า!

แน่นอนว่าความรุนแรงไม่ว่าจะเกิดจากฝ่ายใด ย่อมเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้! ทว่าความรุนแรงไม่ได้มีเฉพาะความรุนแรงเชิงปรากฏการณ์เท่านั้น ความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่างหากที่อันตรายกว่า

โครงสร้างอำนาจรัฐที่เป็นอยู่นี้คือ โครงสร้างความรุนแรง เพราะ 1) มันเป็นโครงสร้างที่ค้ำยันระบบอำนาจจารีต หรือระบบอำนาจนอกการเลือกตั้งที่พยายามลดทอนอำนาจของประชาชน เป็นต้นเหตุของความเหลื่อมล้ำของอำนาจต่อรองทางการเมืองของชนชั้นในสังคม 2) โดยการค้ำยันนั้นมันใช้ความรุนแรงกับประชาชนที่เรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ และอำนาจของตัวเอง และ 3) มันจึงเป็น เงื่อนไขหลัก ของความรุนแรงเชิงปรากฏการณ์ที่เป็นมาและเป็นอยู่ เช่น ระเบิดรายวัน เป็นต้น

การเป็นเงื่อนไขหลักของความรุนแรงเชิงปรากฏการณ์ อาจเป็นได้อย่างน้อยสองลักษณะ คือ การพยายามอยู่ในอำนาจต่อไปโดยที่ไม่สามารถ หรือไม่มี ความชอบธรรม ที่จะก่อให้เกิดความยุติธรรม เช่น การพิสูจน์ข้อเท็จจริงกรณีสลายการชุมนุม การดำเนินคดีกับเสื้อเหลือง-เสื้อแดง ใน มาตรฐานเดียวกัน ฯลฯ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่คนบางกลุ่มจนนำไปสู่การตอบโต้ด้วยวิธีรุนแรง

และ/หรือ อาจจะเป็นเงื่อนไขให้ฝ่ายที่แสวงหาประโยชน์จากความรุนแรงโดยการใช้ความรุนแรงเสียเอง หรือกุข่าวความรุนแรง (เช่น นายเก่าจ้างฆ่า 20 ล้าน) เพราะเกรงว่าหากมีการเลือกตั้งแล้วฝ่ายเสื้อแดงชนะ แน่นอนว่าฝ่ายตรงข้ามกับเสื้อแดงย่อมสูญเสียอำนาจอยู่แล้ว อำนาจนอกระบบ อำมาตย์ก็ยิ่งกลัวว่าจะถูกระทบกระเทือน ฉะนั้น ทำอย่างไรจะให้อำนาจอยู่ในมือ จะยืดเวลาของรัฐบาลนี้ต่อไป จะสร้างสถานการณ์เพื่อตั้งรัฐบาลแห่งชาติ หรือทำรัฐประหาร ก็มีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะทำ!

ฉะนั้น ความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลนั่นเองคือ ต้นเหตุ ของความรุนแรง ถ้าปลดล็อกความไม่ชอบธรรมเรื่องที่มาโดยให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ตั้งแต่แรก ความรุนแรง เมษา-พฤษภา 53 ก็ไม่เกิดขึ้น

แต่ตอนนี้ความไม่ชอบธรรมเรื่องที่มาของรัฐบาลได้บวกกับ 91 ศพ บวกกับความไม่จริงใจในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง หรือความไม่ชอบธรรมในการอำนวยความยุติธรรมในทุกเรื่อง มันยิ่งกลายเป็นเงื่อนที่มีน้ำหนักมากขึ้นๆ ของความรุนแรงที่เป็นอยู่และต่อๆ ไป ไม่ว่าผู้ก่อความรุนแรงจะเป็นฝ่ายเจ็บแค้น หรือฝ่ายใช้ความรุนแรงเพื่อหวังจะรักษาอำนาจของตัวเองก็ตาม

จะไปเรียกร้องให้ฝ่ายที่ใช้ความรุนแรงหยุด หรือให้จับกุมปราบปรามให้สิ้นซาก! (แม้จะเป็นสิ่งที่ควรทำ) ก็คงไม่สำเร็จ เพราะเงื่อนไขหลักของความรุนแรงมันยังคงอยู่ หรือ อภิสิทธิ์จะเรียกร้องให้สังคมสงบสันติแล้วจึงจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ การเรียกร้องนั้นก็เป็นแค่การแสดงละคร เพราะว่าตัวเขาหรือฝ่ายเขาเองเป็นฝ่ายค้ำยัน โครงสร้างความรุนแรง ซึ่งเป็นที่มาของความรุนแรงอื่นๆ แล้วจะเรียกร้องให้ฝ่ายอื่นๆ หยุดใช้ความรุนแรงได้อย่างไร

การดำรงอยู่ของรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมนั่นเองคือความรุนแรงในตัวของมันเอง รุนแรงโดยค้ำยันอำนาจนอกระบบที่พยายามรักษาระบบความเหลื่อมล้ำเชิงอำนาจ รุนแรงโดยฉ้อฉลอำนาจของประชาชน รุนแรงโดยทำให้คนตาย รุนแรงโดยเป็นอุปสรรคต่อความยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง รุนแรงโดยการปิดกั้นเสรีภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการปรองดอง ฯลฯ

ฉะนั้น ความรุนแรงเชิงโครงสร้างดังกล่าวจึงเป็นต้นตอของความรุนแรงเชิงปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่!

การเรียกร้องสังคมสงบสันติ ความปรองดอง การปฏิรูปประเทศ ไม่อาจกลบเกลื่อน ปกปิด ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ที่เห็นตำตาดังกล่าวได้ ทางเดียวที่จะปลดล็อกความรุนแรงได้คือ ยกเลิกโครงสร้างความรุนแรงนี้เสีย โดยยุบสภาเลือกตั้งใหม่ให้เร็วที่สุด ก่อนที่อำนาจอำมหิตจะทำรัฐประหารอีก!

ฉะนั้น คนเสื้อแดง หรือใครก็ตามที่รักประชาธิปไตยต้องเดินหน้ากดดันให้รัฐบาลยุบสภาเพื่อปลดล็อกเงื่อนไขหลักของความรุนแรง ไม่ต้องเรียกร้องความยุติธรรมจากรัฐบาลนี้ เพราะรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมจะให้ความยุติธรรมได้อย่างไร

ขอให้มีการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม ประชาชนเลือกพรรคไหนมาเป็นรัฐบาล ทุกฝ่ายต้องยอมรับ แล้วค่อยเดินหน้าต่อเรื่องเสรีภาพ ความเป็นธรรม การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และอื่นๆ !

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท