39 คนงานไทย "ส่งจดหมาย-ร่วมประชุม" กับสหภาพฯ สวีเดน ด้านคนค้ำฯ บริษัทโผล่ อ้างจ่ายค่าจ้างแน่

39 คนงานไทยในสวีเดนทำจดหมายถึงสหภาพฯ สวีเดน-ร่วมประชุม ขอต่อวีซ่าอยู่จนกว่ากระบวนการจ่ายเงินเดือนที่ค้างจ่ายให้คนงานจะเป็นที่เรียบร้อย ด้านคนค้ำประกันบริษัทโผล่ อ้างจ่ายค่าจ้างแน่


คนงานไทยทั้ง 39 คนเดินเท้าสองกิโลเมตรเพื่อไปประชุมร่วมกับทางเจ้าหน้าที่อำเภอ Asele และสหภาพแรงงาน Kommunal พร้อมทั้งยืนจดหมายติดตามความคืบหน้าเรื่องการติดตามเงินเดือน (ที่มาภาพ: Support the struggle of Thai berries pickers in Sweden)

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 53 ที่ผ่านมา Support the struggle of Thai berries pickers in Sweden รายงานว่าคนงานเก็บเบอรรี่ที่เมือง  Asele เดินเท้าสองกิโลเมตรเพื่อไปประชุมร่วมกับทางเจ้าหน้าที่อำเภอ Asele และสหภาพแรงงาน Kommunal พร้อมทั้งยืนจดหมายติดตามความคืบหน้าเรื่องการติดตามเงินเดือน

ทั้งนี้คนงานได้ระบุว่า ก่อนจะเริ่มประชุม ได้มีการฉายหนังสารคดี "เรื่องเล่าของคนอีสาน 39 คนในสวีเดน" ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีทั้งนักข่าววิทยุ หนังสือพิมพ์ และทีวี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของอำเภอ และตัวแทนสหภาพคอมมูนอล 3 ท่าน  ซึ่งสารคดีของพวกเราได้รับความสนใจจากทุกคน  หลังจากนั้นได้มีการอ่านจดหมายที่ลงชื่อของทั้ง 39 คน โดยมีล่ามแปลเป็นภาษาสวีเดน

Olle Anderson หนึ่งในผู้บริหารที่หายตัวไป ได้เดินทางมาพบกับคนงานตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 53 ที่ผ่านมา และในวันนี้ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยทำหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษร แจ้งกับคนงานว่า บริษัทพร้อมรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะไม่มีการหักเงินเดือนเพื่อ เป็นค่าอาหาร ที่พัก และค่ารถ จากคนงานทุกคน พร้อมทั้งแสดงความจริงใจในการร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา เพราะแม้ว่าหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นคนเชิดเอาเงินไปทั้งนั้น แต่ตัว Olle Anderson เป็นคนค้ำประกันให้คนไทยทั้งหมดมาที่สวีเดน จึงเดินทางมาพบกับคนงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงความรับผิดชอบ

ประเด็น หลักๆ ของการประชุมวันนี้คือการหาความชัดเจนของเงื่อนไขเวลา เพราะวีซ่าคนงานจะหมดในวันที่ 20 ต.ค. 53 โดยข้อสรุปของการประชุมวันนี้ คือทางสหภาพฯ จะรับผิดชอบทำเรื่องขอวีซ่าเพื่ออยู่ต่อ และจัดการเลือนตัวเครื่องบิน โดยแจ้งว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2 อาทิตย์ จนกว่ากระบวนการจ่ายเงินเดือนที่ค้างจ่ายให้คนงานจะเป็นที่เรียบร้อย

โดยคนงานทุกคนพอใจกับผลการพูดคุยวันนี้ และขอบคุณทุกแรงสนับสนุน และกำลังใจ

 

จดหมายจากคนงาน 39 คน

14 ตุลาคม 2553

เรียน  สหภาพคอมมูนนอล

เรียน  นายอำเภอเมือง  Asele

พวก เราคนงานไทย 39 คน ร่วมกับเพื่อน 117 คน ที่เดินทางกลับเมืองไทยเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2553 ได้นำเสนอปัญหาของพวกเราต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 เมื่อบริษัท ไม่จ่ายเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พวกเราจะพึงได้รับตามกฎหมาย

ตลอดสามอาทิตย์ที่ผ่านมา พวกเราขอขอบคุณอย่างสูงต่อเจ้าหน้าที่เมือง Asele เจ้าหน้าที่ สหภาพ  Kommunal ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้พวกเราได้รับเงินเดือนที่ค้างจ่ายของพวกเรา พวกเราขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อชาวเมือง Asele ชาวเมือง Umea และทั้งประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ ที่ได้จัดส่งความช่วยเหลือต่างๆ ทั้งเรื่องอาหาร เสื้อผ้า และเงินบริจาค ขอบคุณอย่างยิ่งในความช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่องของ  ICA Asele Suppermarket  ชุมชนคนไทยในเมือง Asele และใกล้เคียง และร้าน อาหาร PLE Thai Rastrauraunt ขอขอบคุณ Eva Hansson, Homkrai Gustafsson และสื่อสารมวลชน ทุกท่านที่ได้นำเสนอข่าวความเดือดร้อนของพวกเรา

แต่เนื่องจาก เวลาได้ล่วงเลยมาสามสัปดาห์แล้ว โดยที่พวกเรายังไม่ได้รับคำตอบที่แน่ชัดถึงมาตรการต่างๆ ในการดำเนินการเพื่อให้พวกเราได้รับเงินเดือนจากบริษัท Lomjo Bar  ทำให้พวกเราประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนัก โดยเฉพาะเงินทั้งหมดที่พวกเราใช้ในการจ่ายค่าเดินทางมาที่สวีเดน เป็นเงินที่กู้หนี้ยืมสินมากัน และต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5% ต่อเดือน

คนงาน 117 คนที่ได้เดินทางกลับไปแล้ว ขณะนี้ถูกเร่งรัดหนี้สินจากเจ้าหนี้ ที่ติดตามทวงเงินคืนจากพวกเขาอย่างต่อเนื่อง จนก่อให้เกิดปัญหาความตึงเครียดทั้งต่อสภาพจิตใจของคนงานและครอบครัว

เมื่อ ได้รับทราบปัญหาของเพื่อนๆ ที่เดินทางกลับไปแล้ว พวกเรา 39 คน ที่ขออยู่ติดตามเรื่องเงินเดือนที่สวีเดน จึงไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ถ้ายังไม่ได้รับเงินเดือน และ/หรือมีคำตอบที่แน่ชัดในเรื่องนี้ พวกเราจึงขอทราบความชัดเจนในประเด็นดังต่อไปนี้

1. พวกเรา อยากทราบว่าในกระบวนการติดตามเรื่องเงินเดือน และสิทธิประโยชน์จากการทำงาน ล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด (ตามเอกสารแนบ) จะมีมาตรการในการดำเนินเรื่องอย่างไร และใช้เวลานานแค่ไหน และถ้าต้องใช้เวลานานจะมีหน่วยงานไหนบ้างที่จะสามารถจ่ายเงินส่วนนี้คืนให้ กับพวกเรา ซึ่งเป็นคนไทย และมีเงื่อนไขเรื่องเวลาและเรื่องวีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่าย ต่างๆ เพื่อติดตามคดี
2. ถ้ายังไม่ได้เงินคืนใน เวลาเร็ววัน พวกเราจำต้องอยู่รอที่สวีเดน เพราะพวกเราไม่สามารถกลับบ้าน ไปเผชิญกับปัญหาถูกติดตามเร่งรัดหนี้สินจากเจ้าหนี้  พวกเราขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล สวีเดนและสหภาพคอมมูนอลในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือพวกเราในเรื่องขั้นตอน ทางกฎ หมายต่างๆ และความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับพวกเราในการอยู่รอเงินเดือนของพวกเรา

ทั้งนี้ด้วยกำหนด การกลับบ้านของพวกเราคือวันที่ 18 ตุลาคม 2553 และวีซ่าของเราจะหมด อายุในวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ในความเร่งด่วนเรื่องเวลา ถ้าไม่มีคำตอบแน่ชัดที่ Asele พวกเราคิดว่าควรจะเดินทางเข้าไปร้องเรียนต่อสำนักงานใหญ่คอมมูนอล และรัฐบาลสวีเดนที่สต๊อกโฮลม์ เพื่อไปนำเสนอปัญหาของพวกเราต่อสำนักงานใหญ่ของสหภาพและขอความช่วยเหลือจาก รัฐบาลสวีเดน

พวกเราต้องขออภัยมายังสาธารณชนสวีเดนมา ณ ที่นี้ด้วย ถ้าพวกเราสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกท่าน พวกเราขอยืนยันว่า พวกเราไม่มีเจตนาที่จะสร้างความลำบากหรือเดือดร้อนให้กับชาวสวีเดน แต่พวกเราเป็นเกษตรกรจากประเทศไทยที่ถูกละเลยจากรัฐบาลไทย พวกเราไม่มีสวัสดิการต่างๆ เช่นที่ประเทศสวีเดนมีให้กับประชาชนชาวสวีเดน พวกเราเดินทางมาเก็บเบอรรี่ที่สวีเดนก็เพื่อเงินการศึกษาของลูก เพื่อเงินลงทุนทางการเกษตร และเพื่อใช้หนี้สินต่างๆ 

จึงเรียนมายังสหภาพคอมมูนอล และนายอำเภอเมือง  Asele เพื่อโปรดพิจารณาเร่งด่วนในการ ติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหาให้กับพวกเรา

ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาส่ง
จรรยา ยิ้มประเสริฐ  ประธานสหภาพคนทำงานต่างประเทศ
Junya Yimprasert, the President, Migrant Workers Union Thailand

 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์