กมธ.ร่วมแก้ร่าง กม. “กสทช.” ส่งคืนให้สองสภาลงมติ

กมธ.ร่วมฯ แก้ไขร่าง กม.องค์กรจัดสรรคลื่นฯ ส่งคืนให้ สส. และ สว.ลงมติ เกรงไม่ทันปิดสภาฯ หลังแก้ไขประเด็นหลักที่วุฒิฯ ปรับ

เมื่อวันที่ 28 ตุ.ค. 53 ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. …ได้พิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายเสร็จสิ้นแล้ว และได้ส่งกลับคืนไปยังสภาผู้แทนราฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ทันในสมัยประชุมนี้ แต่ในสัปดาห์นี้ยังไม่ปรากฏวาระการประชุมทั้งสองสภา

มติกรรมาธิการร่วมฯ แก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายในห้าประเด็นหลัก คือ หนึ่ง-องค์ประกอบกรรมการ (ม.6) มีมติให้ กสทช.มีจำนวนสิบเอ็ดคนโดยตัดองค์ประกอบด้านศาสนาและด้านความมั่นคงออกไป สอง-คุณสมบัติกรรมการ(ม.7) มีมติให้ กสทช. มีอายุระหว่าง 35-70 ปี สาม-ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ(ม.7) ต้องไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

สี่-การได้มาซึ่งกรรมการ(ม.9-19) มีมติให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยงานธุรการในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กสทช. ตามร่างของสภาผู้แทนราษฎร ห้า-การกำหนดระยะเวลาให้รัฐวิสาหกิจต้องนำรายได้จากผลประกอบการที่ให้อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา (ม.84) มีมติให้รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการนำส่งเพื่อเป็นรายได้ของรัฐออกไปเป็นสามปีหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้

นอกจากนี้ยังมีประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม อาทิ วัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(ม.51(2)) ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมระบุให้มีการส่งเสริมและสนับสนุน เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุหรือ ผู้ด้อยโอกาส ตามที่นายมณเฑียร บุญตัน สว.และกรรมาธิการเสนอ

รวมทั้งประเด็นการจัดสรรคลื่นความถี่ให้ภาคประชาชน(ม.85) ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขปรับปรุงโดยเพิ่มความเป็นวรรคสาม ดังนี้ “หลังจากประกาศใช้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่แล้ว ในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ประกาศให้ใช้ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ให้กสทช. จัดสรรคลื่นความถี่ให้ภาคประชาชนได้ใช้ในกิจการโทรทัศน์เป็นการชั่วคราวเฉพาะในพื้นที่ที่มีคลื่นความถี่เพียงพอที่จะดำเนินการจัดสรรได้”

ทั้งนี้ระหว่างประชุมครั้งที่ 4  (22 ต.ค.)  นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ สส. พรรคประชาธิปัตย์ และนายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ นักวิชาการ ซึ่งเป็นกรรมาธิการร่วมฯ แสดงความเห็นสอดคล้องกัน ต่อร่างมาตรา 85 ที่ระบุเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ 20% ให้กับภาคประชาชนมาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการจัดทำแผนในระบบดิจิตอลแล้ว โดยแสดงความเป็นห่วงว่าถ้าหากปล่อยให้ท้องถิ่นดำเนินกิจการโทรทัศน์ไปพลาง เกรงว่าจะเกิดปัญหาซ้ำรอยเช่นเดียวกับกรณีวิทยุชุมชนที่ในขณะนี้ กทช.เองไม่สามารถควบคุมดูแลได้ การให้สิทธิชั่วคราวจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต อีกทั้งการจัดทำแผนในระบบดิจิตอลจะไม่ล่าช้าเพราะมีแผนแม่บทคลื่นความถี่กำกับอยู่

ด้านนางรสนา โตสิตระกูล สว.และกมธ.ร่วม ได้แสดงความเห็นยืนตามร่างวุฒิสภาที่ได้แก้ไขไว้ ว่าควรเปิดให้มีการจัดสรรคลื่นชั่วคราวในพื้นที่ที่มีคลื่นความถี่เพียงพอให้กับภาคประชาชนได้ใช้ระหว่างการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบดิจิตอล เนื่องจากไม่มีหลักประกันว่าประชาชนจะเข้าถึงหรือได้รับสิทธิในคลื่นความถี่เมื่อใดหากการแปลงระบบไปสู่ดิจิตอลล่าช้าออกไป ทั้งยังได้ย้ำว่าอย่างไรก็ตามการกำหนดนิยาม “ภาคประชาชน” ควรต้องมีความชัดเจนไม่เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจหรือกลุ่มที่แสวงประโยชน์อื่นๆ เข้ามาแทรกแซงได้

ระหว่างกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายในคราวนี้มีผู้ยื่นข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ สี่หน่วยงาน ประกอบด้วย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สมาคมพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และกลุ่มพลังใหม่ ทีโอที

ข้อสังเกตในการพิจารณาร่างกฎหมายครั้งนี้ พบว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากรรมาธิการ นอกจากนักวิชาการ ตัวแทนภาคประชาชนแล้ว ยังปรากฎรายชื่อของนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ซีอีโอบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT และ นายมนต์ชัย หนูสูง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) หรือ TOT อีกทั้งระหว่างการประชุมทุกครั้งจะมีตัวแทนจากสองรัฐวิสาหกิจเตรียมพร้อมเข้าชี้แจงและนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งรายได้จากการสัมปทานโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจาก คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ(คปส.) อสมท และเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมเข้าติดตามการพิจารณาเป็นประจำ.
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์