กวีประชาไท: ศุขปรีดา พนมยงค์ : ปักลงเป็นหลักธรรม

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

 

ปักหลักลงหนักแน่น
ไว้ที่แก่นประชาชน
พนมยงค์ทะนงตน
เข้มข้นด้วยศักดิ์ศรี
 
แนวทางเป็นธงนำ
ระยะย้ำอยู่นานปี
บิดาคือ ปรีดี
ศุขปรีดา ดำเนินตาม
 
พูนศุข สงบสง่า
สตรีกล้า ปรากฏงาม
ยังคงดำรงนาม
อันพราวพร่าง อยู่กลางใจ
 
หมุดหมาย มิขาดตอน
ราษฎร ประเทศไทย
ปักลง เป็นหลักไว้
ด้วยเรือนร่าง ที่วางวาย
 
งานงามและชีวิต
จงสถิต อยู่ท้าทาย
ไม่เลย มิเคยตาย
ไว้เปรียบชี้ ชั่วดีเอย.
 

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์