สื่อสารแรงงาน: ครบแล้วหมื่นกว่าชื่อผู้นำแรงงานเตรียมเสนอกฎหมายประกันสังคม

เว็บไซต์ voicelabour.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ชั้น 4 อาคาร บ้านลือชาอพาร์ทเมนท์ ห้อง 5 ชั้น 4 เลขที่ 10ถนนพหลโยธิน ซอย 3แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400ได้มีการประชุมของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ผู้นำแรงงานกลุ่มต่างๆ เพื่อตรวจเชิดรายชื่อที่กลุ่มสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มต่างๆ และภาคประชาชนที่ได้ให้การสนับสนุนรายชื่อเพื่อร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. …. (ฉบับขบวนการแรงงาน) ซึ่งขณะนี้ได้ลายมือชื่อที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านประกอบพร้อมยื่นประมาณ 12,000 ชื่อ(จัดทำแบบแสดงรายชื่อแยกจังหวัด ขก.2 เรียบร้อย) โดยที่ประชุมได้กำหนดการยื่นลายมือชื่อทั้งหมดต่อประธานรัฐสภาในวันที่ 24 พ.ย.เวลา 09.30 น. นี้

นางสาววิไลวรรณ  แซ่เตียประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรง งานไทย กล่าวว่า ถึงแม้ว่าจะได้ลายมือชื่อครบพอที่จะเสนอร่างกฎมายประกันสังคมฉบับภาคประชาชน แล้วก็ตาม แต่ทาง

ขบวนการแรงงานก็ยังต้องการเพิ่มอีกเพื่อสำรองไว้หากรายชื่อที่ล่ามามีข้อ บกพร่องไม่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนดไว้เรื่องการใช้สิทธิในการเลือกตั้งหรือมี ข้อกำหนดอื่นๆที่เราอาจตรวจไม่พบ จึงยังขอให้แต่ละพื้นที่ทำการล่าลายมือชื่อต่อไปอีก “ครั้งนี้เป็นการลงมือรณรงค์ล่าลายมือชื่อเสนอกฎมายที่ใช้เวลาเพียง 20 กว่าวันเท่านั้น เราต้องการเสนอให้ ทันกับการปิดสมัยประชุมนี้เพื่อที่จะได้เป็นร่างกฎหมายที่สมัยหน้าเมื่อเปิด การประชุมแล้วจะมีการนำขึ้นมาพิจารณาเป็นฉบับแรกๆ ถึงเวลาแล้วที่ประกันสังคมจะต้องมีการปฏิรูปปรับโครงสร้างเสียใหม่ให้สอด คล้องกับความต้องการของผู้ประกันตน และให้การคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่ม รวมทั้งต้องมีการบริหารงานอย่างโปรงใสตรวจสอบได้ การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ” นางสาววิไลวรรณกล่าว

นางสาววิไลวรรณยังกล่าวอีกว่า “ขอขอบคุณผู้ที่ร่วมกันสนับสนุนร่างกฎหมายประกันสังคมครั้งนี้เพราะตั้งแต่ มีการประชุมสัมมนาร่วมกันเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ที่โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ ผู้นำแรงงานทุกกลุ่มก็ได้มีการลงพื้นที่ล่าลายมือชื่อกันอย่างไม่เห็นแก่ เหน็ดเหนื่อย ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผู้ใช้แรงงาน ได้ล่าลายมือชื่อตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2553 ครบหมื่นชื่อด้วยความพร้อมเพียงกันในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้จะได้นำรายชื่อทั้งหมดเสนอต่อประธานรัฐสภา จึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันและยังคงเปิดรับลายมือชื่อเพิ่มอีก” 

(ดาวโหลดแบบฟร์อม www.voicelabour.org)

โดยในวันนี้ (24 พ.ย. 53) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน เข้ายื่นร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ พ.ศ.(ฉบับบูรณาการแรงงาน) พร้อมนำรายชื่อผู้ใช้แรงงาน และผู้ประกันตน จำนวน 14,500 รายชื่อ ต่อ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยสาระของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว มีความเป็นอิสระ และการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การขยายสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตน และขยายการคุ้มครองไปสู่แรงงานทุกกลุ่ม รวมทั้งการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการผลักดันให้สำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ กรรมการมาจากการเลือกตั้ง และประธานกรรมการต้องมาจากการสรรหา รวมทั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการการแพทย์ ทั้งนี้ เป็นการยื่นร่างกฎหมาย เพื่อเข้าไปประกบกับร่างของรัฐบาลที่มีอยู่ในวาระการพิจารณาของสภาแล้ว

ที่มาข่าว:

ครบแล้วหมื่นกว่าชื่อผู้นำแรงงานเตรียมเสนอกฎหมายประกันสังคม (สื่อสารแรงงาน, 24-11-2553)
http://voicelabour.org/?p=1303

“ภาคแรงงาน”ยื่นร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (เดลินิวส์, 24-11-2553)
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=8&contentID=106052

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์