'ค่าปฎิรูปไทย' ชุดอานันท์-ประเวศ ราว 1.2 พันล้าน นายกฯ หวั่นถูกครหาเงิน สสส.

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.53 นพ.มารุต มัสยวณิช  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม. เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนองบประมาณในการทำงานของของคณะกรรมการปฎิรูป(คปร.)ที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป(คสป.) ที่มีนพ.ประเวศ วะสี เป็นประธาน  โดยเป็นแผนการใช้งบประมาณปี 2554-2556 โดยงบประมาณจะมาจาก 2 ส่วนคือ ส่วนแรกจากการสนับสนุนจากภาครัฐ  565,470,000 บาท อีกส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนจากภาคีต่างเป็นเงิน 622,000,000 บาท รวมเป็นเงิน  1,187,470,000 บาท  ส่วนในปี 2554 ครม.ได้เห็นชอบกรอบวงเงิน 187,470,000 บาท

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับแผนการใช้งบประมาณจำนวน  187,470,000 บาท ในปี 2554 นั้นแบ่งเป็นของ คปร. 57,780,000 บาท มาจาก 1.กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูป 26,100,000 บาท 2สสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นวิชาการและนโยบายภายใต้ คปร. 10,000,000 บาท 3.งานสนับสื่อสารสังคมของคปร. 14,480,000 บาท 4.ประชุม 80 ครั้งๆ ละ 90,000 บาท รวม 7,200,000 บาท    

ขณะที่คสป.มีแผนการใช้งบประมาณ ทั้งหมด 110,880,000 บาท  ประกอบด้วย 1.กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของคสป.ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูป 18,000,000 บาท 2.กิจกรรมสมัชชาปฏิรูประดับชาติปีละ 1 ครั้ง 23,520,000 บาท 3.งานสนับสนุนการดำเนินการของเครือข่ายต่างๆ 25,000,000 บาท  4.งานสนับสนุนเครือข่ายภายใต้คสป. 25,000,000 บาท 5.งานสนับสนุนการขับเคลื่อนเฉพาะประเด็น 2,000,000 บาท 6.งานสนับสนุนการสื่อสารสังคมของคสป.14,480,000 บาท 7.การประชุมคสป.2,880,000 บาท

งบกลางจำนวน 18,810,000 บาทประกอบด้วย 1.งานนโยบาย แผน และการประเมินผล 2,000,000 บาท 2.งานบริหารทั่วไป 10,000,000 บาท 3.งานสารสนเทศ และการจัดการเครือข่าย 4,310,000 บาท  4.งานสนับสนุนกิจการพิเศษ 2,500,000 บาท
 

มีรายงานข่าวแจ้งว่า ในการเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ ครป.และ คสป. ดังกล่าว ได้ทำให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แสดงความไม่พอใจ เนื่องจากคิดว่าคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด จะใช้เงินเพียง 600 ล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไปครั้งแรกเท่านั้น แต่ในแผนการใช้จ่ายงบฯ ล่าสุด กลับระบุว่าจะหาเงินจากแหล่งอื่นด้วย ทั้งนี้ แม้ท้ายสุด ครม.จะอนุมัติแผนการการใช้จ่ายงบฯ แต่ก็มีความกังวลเรื่องเสียงวิจารณ์ เนื่องจาก นพ.ประเวศ เคยเป็นเลขาธิการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาก่อน

 

ที่มา: เว็บไซต์สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ข่าวสด

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์